کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  سرپرستی امداد 

« شورای مرکزی »

asas1.gif asas2.gif

حضرت امام خمينی رضوان‌الله تعالی عليه با الهام از تعاليم مکتب حيات بخش اسلام در تاريخ 14/12/57 فرمان تشكيل کميته امداد را صادر فرمودند. در اين حکم نورانی و پر خير و برکت ايشان با توجه به شناختی که در طول ساليان نهضت اسلامی از برخی چهره‌ها و شخصيت‌هاي مبارز، امين و خير داشتند اين ماموريت خطير و مهم را به اين بزرگواران آقايان كروبي، عسگراولادی و مرحوم شفيق واگذار فرمودند. دو تن ديگر از ياران حضرت امام (آقايان سيد رضا نيری و ابوالفضل حاجی حيدری) نيز به دعوت اين عزيزان به اين شورا پيوستند که به اين ترتيب تعداد اعضای شورا به 5 نفر افزايش و براين اساس شيوه اداره اين نهاد بصورت شورايی تعيين گرديده است. در حال حاضر شورای محترم مرکزی كميته امداد امام خمينی(ره) که پس از مقام منيع ولايت فقيه، عاليترين رکن اين نهاد محسوب می گردد و مسئوليت کلی کارها و امور را بعهده داشته و اعضای فعلی آن عبارتند از آقايان: حاج حسین انواری، حاج یحیی آل اسحاق و حاج حمیدرضا ترقی و حاج عبدالرضا مصری

رئیس شورای مرکزی

عضو شورا و سرپرست كميته امداد

آقای حسین انواری

تلفن: 22481707

نمابر: 22481723

anvari@emdad.ir

   

 

عضو شوراي مركزي

آقای یحیی آل اسحاق

تلفن: 22481772

نمابر: 22481733

 y.eshagh@emdad.ir

 

 

عضو و دبير شوراي مركزي

آقای حمیدرضا ترقی

تلفن: 32 - 22481731

نمابر: 22481737

 taraghi@emdad.ir

 

 

عضو شوراي مركزي

آقای عبدالرضا مصری

تلفن: 22481600

نمابر: 22481615

 mesri@emdad.ir