برنامه تلويزيوني ماه مهرباني با مشارکت کميته امداد امام خميني (ره) و صدا و سيماي استان مرکزي در محل صدا و سيماي استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني (ره) استان مرکزي ؛ در اين برنامه زنده که با حضور قرباني جم مدير کل صدا و سيماي استان ، هاتف الحسيني قائم مقام صدا و سيماي استان ، روحاني قائم مقام مشارکتهاي مردمي کميته امداد کشور ، محمد مهدي ناصري....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان رزن گفت: مراسم تجليل از حاميان طرح اکرام پرسنل کارخانه سيمان هگمتان با حضور امام جمعه قروه درجزين، معاون توسعه مشارکتهاي مردمي امداد استان در محل نمازخانه کارخانه سيمان هگمتان برگزار گرديد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان همدان؛ سيد عباس هاشمي مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان رزن....

در بيست و سومين شب از شب هاي ماه پر خير و برکت رمضان امام جمعه شيراز در ضيافت افطاري 110 نفر از ايتام تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) استان فارس و همچنين تعدادي از ايتام تحت حمايت بهزيستي شرکت کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان فارس، آيت الله ايماني که خود ميزبان ايتام بود ، طي سخناني خطاب به نوجوانان و جوانان حاضر در مراسم اظهار داش....

همزمان با رمضان، ماه مهرباني، ايتام زنجاني ميهمان سفرهاي افطار خيرين شدند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان زنجان؛ برگزاري سفره هاي افطار سنت حسنه‌اي است که در دين اسلام تاکيد بسياري بر آن شده است و فضيلت اجراي اين سنت حسنه زماني که ميهمان آن نيازمندان و محرومان باشند، دو چندان مي شود.
سنت افطار و اطعام نيازمندان، چندين سال است که به هم....

مدير کميته امداد شهرستان اصفهان از برگزاري ضيافت افطار 350 نفراز ايتام و ‏خانواده تحت حمايت اداره دو اصفهان در مرکز تربيت معلم ‏پرديس خبر داد.‏
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان اصفهان ؛ ‏علي جعفري گفت: با توجه و عنايت خيرين ونيکوکاران ارجمند به هفته اطعام واکرام ‏ايتام و به همت وتلاش خير نيکوکار آقاي مهندس هادي ،....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»