مدير کميته امداد نکا از اهدا يک دستگاه رايانه  توسط يک حامي به ارزش 14ميليون ريال به يک يتيم تحت حمايت اين شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)مازندران،سيد رضا ساداتي با بيان اينکه خدمت به يتيم عهدي است که با خدا بسته مي شودوانجام اين کار بهترين ملاک ايمان به خداوندقرآن شناخته شده است، گفت:1619نفر حامي طرح اکرام ايتام حما....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان البرز، سيدرضا شوبيري مدير کميته امداد شهرستان کرج با بيان اين خبر اظهار کرد : مساعدت
خيرين معزز در رابطه با تامين جهيزيه و کمک به نيازمندان در شهرستان کرج بسيار موثر و راه گشا است .
وي ضمن تشکر از خيرين افزود : ايجاد فرهنگ ازدواج آسان ، آگاهانه ، بهنگام و پايدار از جمله اهداف اصلي اين نهاد مق....

حامي نيکوکار کرجي در اقدام خداپسندانه با خريد لب تاپ و اسباب بازي هاي مورد علاقه سه نفر از ايتام تحت کفالت خود موجبات شادي آنهار ا فراهم کرد . 

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان البرز: سيد رضا شوبيري مدير کميته امداد شهرستان کرج در تشريح اين خبر گفت: با پيگيري و هماهنگي کارشناسان واحد اکرام ايتام ، اين حامي نيک انديش با ايتام ت....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان زنجان؛ عمران صفري با اعلام خبر مذکور از همکاري حاميان با اين نهاد در طرح‌هاي مشارکتي مختلف تقدير کرد.
وي با گزارشي از ميزان مشارکت مردم در ساير طرح‌هاي اجرايي اين نهاد نيز ارائه کرد و افزود: با فرا رسيدن فصل زمستان 30 ميليون ريال کمک موردي براي تهيه لوازم گرمايشي مددجويان و هزينه لباس آنها جمع‌آوري شد....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان راميان گفت: يک حامي خير خان ببيني متعهد شد تا ماهانه پرداخت اجاره مسکن خانواده يتيمي را پرداخت نمايد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ايوب قزلسفلو اظهار داشت: طرح اکرام ايتام در اين شهرستان با استقبال خوب خيرين و حاميان همراه بوده است و تلاش شده تا با انعکاس مشکلات خانواده هاي ايتام....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»