مدير کميته امداد شهرستان کوهدشت گفت: حاميان نيکوکار در ماه مبارک رمضان بيش از 471 ميليون ريال کمکهاي نقدي و غيرنقدي خود را به ايتام اين شهرستان اهدا کردند.
مردان امرايي در گفتگويي با روابط عمومي کميته امداد استان در اين باره گفت: در ماه مبارک رمضان حاميان خيّر همکار با کميته امداد شهرستان در قالب طرح اکرام با کمکهاي نقدي ماهانه و يا کمکهاي غير نقدي خود شامل گوشت، غذاي....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) مانه سملقان گفت: 4 نفر از حاميان تهراني که با اين نهاد همکاري دارند ايتام تحت حمايت خود را به سفر زيارتي مشهد مقدس اعزام کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) خراسان شمالي«رحمت اله براتيان»ضمن بيان اين مطلب اظهار کرد: اين حاميان براي اعزام ايتام تحت حمايت خود، بيش از 20 ميليون ريال هزينه....

مدير كميته امداد سرباز گفت: جشن بزرگ ايتام بدون حامي در شهرستان مرزي سرباز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) سيستان و بلوچستان، كمال بلوچ شاركي در مراسم جشن بزرگ ايتام بدون حامي در شهرستان سرباز اظهار داشت: كمك به مستضعفان و محرومان و قشرهاي ضعيف ، افتخاري است كه هركس توفيق آن را پيدا كند ، بايستي خود را شاكر خداوند متعال بداند....

مردم نيکوکار شفت در روز قدس مبلغ 10 ميليون و 215 هزار ريال از طريق پايگاههاي کميته امداد اين شهرستان براي کمک به مردم فلسطين و غزه اهداء کردند.
به گزارش اداره ي روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان گيلان ، همچنين در روز قدس مردم نيکوکار شفت در پايگاههاي طرح اکرام ايتام کميته امداد اين شهرستان حضور پيدا کردند و سرپرستي 38 يتيم تحت پوشش را به عهده....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان جويبار ضمن قدراني از خيرين شهرستان گفت: شهرستان جويبار با 185 يتيم توسط 826 خير و حامي،حمايت و مساعدت مي شوند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني (ره) مازندران، ناصر اسکندري اظهار داشت: در ديدار و نشستي که با خيرين اين شهرستان برگزار شد يکي از خيرين و حاميان اکرام جويباري مقيم آمريکا دراين نشست و ديدار با خانواده هاي ا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»