مردم نيکوکار شفت در روز قدس مبلغ 10 ميليون و 215 هزار ريال از طريق پايگاههاي کميته امداد اين شهرستان براي کمک به مردم فلسطين و غزه اهداء کردند.
به گزارش اداره ي روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان گيلان ، همچنين در روز قدس مردم نيکوکار شفت در پايگاههاي طرح اکرام ايتام کميته امداد اين شهرستان حضور پيدا کردند و سرپرستي 38 يتيم تحت پوشش را به عهده....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان جويبار ضمن قدراني از خيرين شهرستان گفت: شهرستان جويبار با 185 يتيم توسط 826 خير و حامي،حمايت و مساعدت مي شوند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني (ره) مازندران، ناصر اسکندري اظهار داشت: در ديدار و نشستي که با خيرين اين شهرستان برگزار شد يکي از خيرين و حاميان اکرام جويباري مقيم آمريکا دراين نشست و ديدار با خانواده هاي ا....

درماه مبارک رمضان امسال نوزاد 10 روزه فريدونکناري حامي يتيم شد.
غلامرضاعليپورمديركميته امدادامام خميني (ره)فريدونكناربااعلام اين خبرگفت:كوچكترين حامي ايتام 10روزه وبزرگترين حامي ما94ساله دراين شهرستان است .
ايشان افزودند:كميته امدااين شهرستان 1400خانوارتحت پوشش داردكه ازاين تعداد568نفريتيم ميباشند .
عليپورگفت:حاميان طرح اکرام در4ماهه امسال مبلغ 630ميليون....

مدير کميته امداد شهرستان ازنا گفت: تعداد 1 هزار و 500 پرس غذاي گرم به مناسبت ماه مبارک رمضان در بين ايتام و نيازمندان شهرستان ازنا توزيع گرديده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، بهرام هداوند با اعلام اين خبر گفت: بازديد و اطعام خانواده هاي ايتام باعث دلگرمي واميد واركردن اين خانواده ها مي باشد و رسيدگي به اقشارنيازمند همواره مد نظر امام....

امام جمعه کرج 50 يتيم تحت حمايت کميته امداد را زير چتر حمايت مادي و معنوي خود گرفت.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان البرز، علي سالارکيا مدير کميته امداد در تشريح اين خبر اظهار داشت : حجت الاسلام و المسلمين محمد مهدي حسيني همداني نماينده ولي فقيه در استان البرز و امام جمعه کرج ، تعداد 25 يتيم عام و 25 يتيم سادات را مورد حمايت مادي و....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»