يک حامي براي خانواده يتيم خان ببيني ماشين لباس شويي خريداي کرد
مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان راميان گفت: يک حامي در شهر خان ببين در راستاي رفع نيازهاي خانواده يتيمي يک عدد ماشين لباسشويي خريداري کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ايوب قزلسفلو اظهارداشت: رفع نيازهاي ايتام و رسيدگي به امورات آنها يکي از تاکيدات....

مدير کميته امداد شهرستان اصفهان از اهداي يک دستگاه لب تاپ به ارزش دوميليون تومان به يکي از ايتام جرقويه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان اصفهان علي جعفري گفت:يکي از حاميان خير و نيک انديش طرح اکرام اداره جرقويه با اطلاع از قبولي فرزندمعنويش در کنکور سراسري و ابراز خرسندي يک دستگاه لب
تاپ به ايشان اهدا کرد.

اي....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قاين از تأمين بخشي از جهيزيه يکي از فرزندان ايتام تحت حمايت کميته امداد شهرستان قاين توسط يکي از حاميان نيکوکار خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) خراسان جنوبي ، ضياءالدين فارابي افزود: يکي از حاميان  مبلغ 10.000.000 ريال جهت تأمين بخشي از جهيزيه فرزند معنوي خود کمک نموده است.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قزوين از اهداي اجاق گاز و يخچال به خانواده يک يتيم از سوي يک حامي خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، علي حيدري بيان داشت: يکي از حاميان اداره الموت غربي طي بازديدي که از خانواده يتيم تحت حمايت خويش داشت متوجه فرسوده بودن اجاق گاز و يخچال خانواده شد.
وي ادامه داد: اين....

معاونت حمايت وسلامت خانواده کميته امدادامام خميني (ره) استان مرکزي ازکمک3 ميلياردو 244ميليون ريالي  حاميان به حمايت ازخانواده هاي نيازمند  تحت حمايت طرح محسنين اين استان در6 ماهه نخست امسال خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي؛دکترمجيد مشهدي معاونت حمايت وسلامت خانواده کميته امدادامام خميني (ره) استان مرکزي ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»