دو حامي نيكوكار منطقه ده كميته امداد مركزي  تهران در اقدامي خداپسندانه يك دستگاه تبلت به فرزند معنوي خود اهداء نمودند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان تهران،جهانبخش مرادي مدير كميته امداد مركزي تهران اظهار داشت: طي يك اقدام خداپسندانه دو تن از حاميان طرح هاي اكرام و محسنين با يك دستگاه تبلت به ارزش 10 ميليون ريال به....

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: يک خير نيکوکار 4 فرش 6 متري را براي کمک به نوعروسان تحت حمايت اين نهاد اهداء کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ابراهيم باغباني اظهار داشت: کمک به نيازمندان و دستگيري از آنها يک امر خداپسندانه است که همه مومنين بايد آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وي با اشاره به اينک....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربي در 6 ماهه اول سال جاري حاميان نيكوكار شهرستان نقده مبلغ 800 ميليون ريال به ايتام تحت حمايت اين نهاد مساعدت نموده اند.
مدير كميته امداد نقده پيرامون اين خبر گفت: حاميان شهرستان نقده با درك وضعيت ايتام نيازمند و با مراجعه به اعتقادات قلبي خود در 6ماهه اول سال جاري مبلغ 800 ميليون ريال به آنان ك....

سيد موسي عمادي با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اشتياق خانواده هاي ايتامي که تاکنون به زيارت و پابوسي حضرت علي بن موسي الرضا عليه اسلام مشرف نشده اند تعداد 45 نفر از ايتام بهمراه مادران خود به مشهد مقدس اعزام شدند
به گزارش روابط عمومي مدير کميته امداد شهرستان بهشهر خاطر نشان کرد با طرح اين موضوع به يکي از حاميان طرح اکرام ايشان تقبل کل هزينه اعزام اين اردوي زياتي را ک....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان گرگان گفت: يک حامي نيکوکار طرح محسنين 13 ميليون ريال براي درمان يک مددجوي نيازمند اهدا کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، مهدي نظري اظهار داشت: يک حامي خير از سال گذشته سرپرستي 4 نفر از فرزندان خانواده هاي طرح محسنين را برعهده گرفته و در همين راستا مساعدتهاي مالي و معنوي خوبي براي آنها داشته ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»