معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينکه اکنون 26 هزار خانواده داراي سرپرست زنداني نيازمند تحت پوشش اين نهاد قرار دارند،گفت:اين خانوارها 75 هزار عائله دارند که از حمايتهاي اين نهاد بهره مند هستند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)،علي محمد ذوالفقاري در بيست و سومين شب از برگزاري مراسم جشن رمضان با بيان ا....

رئيس ديوان عالي کشور گفت: کميته امداد امام (ره) بهترين و عالي ترين مرکزي است که زکات فطريه مردم را به دست افراد نيازمند واقعي و آبرومند مي رساند و در جاي خود مصرف مي کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)، آيت الله محسني گرکاني در بيست و پنجمين شب از برگزاري مراسم جشن رمضان با بيان اينکه يکي از ويژگيهاي امير المومنان علي(ع) ابوالي....

عضو شوراي مرکزي کميته امداد امام خميني(ره) گفت: بهره مندي از مشارکت مردمي،حداقل بودن هزينه ها و برخورد و مديريت جهادي از ويژگيهاي اين نهاد در ايجاد اشتغال براي افراد است که بر اين اساس کميته امداد امام خميني(ره) با اين ويژگيها قادر به رفع معضل بيکاري در کشور است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)، يحيي آل اسحاق در بيست و پنجمين شب ....

کميته امداد امام خميني ( ره ) به منظور حمايت از کودکان ، زنان ، مردان و خصوصاً سالمندان در خون غلطيده فلسطين در غزه ، اطلاعيه اي بشرح ذيل صادر کرد :
بار ديگر جهانيان شاهد وحشيانه ترين رفتارها که توسط صهيونيست هاي اشغالگر در سرزمين فلسطين خصوصاً نوار غزه در حال وقوع است ، مي باشد. اين نسل کشي صهيونيست ها که با چراغ سبز سردمداران آمريکايي و انگليسي صورت مي گيرد احساسات ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفي حوزه
  • خدمات و فعاليت ها
  • ضوابط ارائه خدمات
  • گزارشات
  • خدمات الکترونیکی
  • ارتباط با ما