رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمع امدادگران حوزه توسعه مشارکتهای مردمی این نهاد با بیان اینکه تمام کشور با کمیته امداد همراه است،گفت:در نگاه سیستمی امداد،مشکل و تهدید بیرونی وجود ندارد و همه آماده کمک به امداد هستند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کم....

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی ، نظارت و رسیدگی به شکایات این نهاد تصمیم گیری های موثر را حاصل بازرسی های دقیق برشمرد و افزود : ادارات کل استانها باید از اختیارات لازم در امور اجرایی برخوردار باشند.
....

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار،روند فقر در بین خانواده های این زنان را رو به فزونی عنوان کرد و در مورد زنانه شدن فقر در کشور هش....

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمع کارگزاران روابط عمومی های کمیته امداد امام خمینی(ره) سراسر کشور ارتقاء جایگاه کمیته امداد و افزایش اعتماد عمومی را در گرو عمل صالح و ارائه خدمات موثر به نیازمندان عنوان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد....

مشاهده گزارش تصویری

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمع امدادگران استان آذربایجان غربی با بیان اینکه امداد نیازی به تبلیغات ندارد؛ چرا که خداوندمبلغ کار ماست،گفت: کمیته امداد باید با روحیه بسیج®....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفي حوزه
  • خدمات و فعاليت‌ها
  • ضوابط ارائه خدمات
  • گزارشات
  • خدمات الکترونیکی
  • ارتباط با ما