مديرکل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) با بيان اينکه مهمترين و اساسي ترين نقش روابط عمومي، نقش و کارکردهاي مديريتي آن است،گفت:روابط عمومي در نقش مديريتي بايد به کارکردهاي فني و ارتباطي به نحو موثري بهاء دهد تا بتواند دورنما و راهبرد سازمان خود را تقويت کند و در مرحله برنامه ريزي کلان سازمان ايفاي نقش کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رس....

حسين انواري،سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) با احمد عبدالله محمد سامبي،رئيس جمهور سابق مجمع الجزاير کومور ديدار و گفت و گو کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام(ره)،حسين انواري در ديدار با رئيس جمهور سابق مجمع الجزاير کومور
با اشاره به بومي سازي و انتقال الگوهاي کميته امداد امام خميني(ره) در اتحاديه کومور،گفت: شاکله اصلي حضور دفات....

سالمندان و ايتام تحت حمايت امداد امام(ره) لبنان با مساعدت دبيرکل عتبه مقدسه حسيني به زيارت عتبات عاليات در عراق به مدت يک هفته مشرف شدند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام(ره)، بر اساس توافق دبيرکل عتبه مقدسه حسيني جناب شيخ عبد المهدي کربلايي با دفتر کميته امداد امام خميني(ره) به منظور زيارت عتبات عاليات در عراق براي سالمندان و ايتام فرزندان....

با حضور سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) نخستين فروشگاه پاييزه توليدات کارآفرينان تحت حمايت امداد امام (ره) در محل مجتمع فدک اين نهاد افتتاح شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) با حضور حسين انواري سرپرست ، معاونان و مديران کل امداد امام (ره) ، غرفه داران و تني چند از مسئولان ذيربط نخستين فروشگاه پاييزه جهت بهره مندي عموم مردم....

سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينكه قبح اجتماعي ازدواج مجدد زنان در جامعه بايد از بين برود، گفت: ايجاد بستر مناسب براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار، راهگشاترين راه حل براي بخش مهمي از معضلات اجتماعي است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) حسين انواري در سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي با عنوان "امور اجتماعي در برنام....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • خدمات الکترونيکي
  • ضوابط حمايتي
  • استانها
  • ارتباط با مسئولين
  • سامانه هاي امداد
  • ارتباط با ما
  • لينک هاي مرتبط