کميته امداد امام خميني(ره) و شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور به منظور همکاري در راستاي ترويج ارزشها و سنتهاي حسنه اسلامي،انفاق،قرض الحسنه و توسعه فعاليتهاي انسان دوستانه و خدمت رساني به اقشار ضعيف و بر اساس همکاري با افراد حقيقي و حقوقي داخل و خارج از کشور تفاهم نامه همکاري امضاء کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره)، اين....

سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به آثار مثبت رفتارهاي حمايتگرانه،گفت: رفتارهاي حمايتگرانه بهره گيري از قدرت نرم در جهت گسترش حوزه نفوذ در دلها در سطح جهاني است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)،حسين انواري در همايش علمي رفتارهاي حمايتگرانه در عصر جهاني شدن که با حضور معيري،رئيس مرکز مطالعات جهاني شدن و نماينده مقيم ساز....

معاون اجرايي رئيس جمهوري گفت:کميته امداد امام (ره) که همچنان نام مبارک امام خميني (ره) را بر تارک خود دارد و از نزديک با مشکلات و مصائب اقشاري از ميهن اسلاميمان آشناست، کارنامه اي پرمايه و پرافتخار دارد و اميد مي رود با همين حميت و غيرت بلکه افزون از آن به پيش رود و هر چه بيشتر مباني فکري- اعتقادي اسلامي و ايراني را با عمق و بصيرت بيشتر پيش چشم داشته باشد.
به گزارش ا....

سيوانا کادالاپا گفت : کميته امداد امام ( ره ) در مسير فقر زدايي گامهاي زيادي برداشته است وکارهاي خوب اين نهاد مي تواند الگوي بسيار خوبي براي جامعه بين المللي باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني ( ره ) ، سيوانا کادالاپا نماينده سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران با حضور در همايش علمي رفتارهاي حمايتگرانه در عصر جهاني شدن که در سا....

دکتر معيري گفت : با استفاده از ديپلماسي حمايتگري مي توان جامعه بين المللي را با الگوي منحصر به فرد کميته امداد امام خميني ( ره ) آشنا کرد و مرکز ملي مطالعات جهاني شدن رياست جمهوري اين مسئوليت را براي خود قائل است که در سپهر مفاهيم ديني از يک سو مولفه ها و آموزه هاي ديني و از سوي ديگر مسئله حمايتگري را از منظر جهاني شدن در معرض ديد و انديشه خردمندان و انديشمندان قرار دهد.

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • خدمات الکترونيکي
  • ضوابط حمايتي
  • استانها
  • ارتباط با مسئولين
  • سامانه هاي امداد
  • ارتباط با ما
  • لينک هاي مرتبط