کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/فرم اعلام همکاری

مشخصات معرف:
نام:  نام خانوادگی: 
نام پدر:  سال تولد: 
محل تولد: ش. شناسنامه:
شماره ملی: کد پستی:
ميزان تحصيلات: رشته تحصيلی:
وضعيت تأهل: تلفن ثابت:
تلفن همراه: پست الکترونیک: 
نشانی:
آمادگی دارم در استان در زمينه های زير با آن نهاد در اجرای طرحهای فقرزدایی و حمایتهای اجتماعی همکاری و مشارکت نمایم:
مشارکت مالی: فرهنگی و ‌آموزشی:
بهداشتی و ‌درمانی: علمی و پژوهشی:
مشاوره و مددکاری: حرفه آموزی‌ و اشتغال:
تأمین لوازم خانگی و جهیزیه: تأمین مسکن نیازمندان:
سایر زمینه ها: به طور مشخص زمینه و نحوه همکاریها را بیان نمایید.