کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

كميته امداد امام خمینی (ره)استان یزد بعنوان نهادي انقلابي و از نوع مؤسسات غيرانتفاعي و عام المنفعه ميباشد كه مركز اصلي آن در شهرستان یزد  بوده و تمامي شهرستانها دارای مدیریت می باشد و در همین راستا نسبت به خدمت رسانی به محرومین جامعه اقدام می نماید .

 

شهرستان

جمعیت شهرستان

جمعیت تحت پوشش

درصد جمعیتی

اردکان

77758

1749

2/25

خاتم

35158

3164

9

صدوق

33192

1669

5/03

ابرکوه

46662

2887

6/19

میبد

82840

2641

3/19

یزد

582682

10679

1/83

مهریز

44126

3956

8/97

تفت

45145

5544

12/28

بافق

41876

1473

3/52

بهاباد

15331

1354

8/83

کل استان

1074428

41738

3/88

 

بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران در آبان 1390، جمعيت استان 1074428 نفر بوده است که از این تعداد 41738 نفرمعادل  88/3 درصد از جمعیت استان تحت حمایت این نهاد می باشند .که  شهرستان تفت با تحت حمایت قرار دادن  28/12 درصد و شهرستان یزد با 83/1 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین نفرات تحت پوشش نسبت به جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده اند .