کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

اهم وظايف و ماموريت هاي مديريت شهرستان

 امور مددکاری و حمایتی شامل

 1.  برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر امور مددكاري تخصصي
 2.  ارایه­ی خدمات حمايتي در تمامي سر فصل‌هاي تعيين شده و در حد اختيارات تفويضي
 3.  مديريت كليه­ی ورودي‌ها و خروجي‌هاي مددجويي( از زمان پذيرش تا خروج)
 4. تشخيص و تأييد نوع و ميزان كمك‌هاي معوض ، بلاعوض و موردي
 5. تعامل با سازمان‌ها و مؤوسسات مددكاري و حمايتي بخش عمومي و خصوصي
 6. پي‌گيري تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و ...
 7. نظارت بر نحوه‌ي ارايه‌ي خدمات حمايتي عام و تخصصي
 8. مديريت امور اكرام ايتام در سطح شهرستان
 9. پيگيري اخذ خدمات حقوقي و قضايي خانواده‌هاي مورد حمايت از دفتر استان
 10. پيگيري اخذ خدمات مسکن و ساختمان خانواده‌هاي مورد حمايت از دفتر استان

    امور بهداشت ، درمان و امور بیمه

 1. انجام امور بيمه، بهداشت و درمان مددجويان
 2. انعقاد قرارداد با مراکز طرف قرارداد
 3. نظارت بر نحوه­ی عملكرد مراكز درماني طرف قرارداد

  امور فرهنگی

 1. مديريت امور رابطين فرهنگي
 2. ارایه­ی خدمات مشاوره تخصصي و انجام آموزش‌هاي خانواده
 3. بهره‌برداري از خوابگاه‌ها و كانون‌هاي فرهنگي مربوطه
 4. برنامه‌ريزي و انجام امور دانشجويي و دانش‌آموزي و خدمات پرورشي و تربيتي

   امور اشتغال و خودکفایی

 1. تصويب طرح‌ها و وام‌هاي اشتغال‌زايي و هماهنگي و اجراي برنامه‌هاي ايجاد اشتغال
 2. نظارت بر نحوه‌ي اجراي طرح‌هاي خودكفايي و اشتغال‌زايي
 3. هماهنگي در ارایه­ی آموزش‌هاي فني و حرفه‌یی
 4. پیگیری امور بيمه‌ي طرح‌هاي اشتغال زايي
 5. انجام امور مربوط به كاريابي
 

   امور مشارکت ها

 1. نظارت مؤثر بر ارتباط با مؤوسسات خيريه و عام‌المنفعه و تشكل‌هاي مردمي منطقه
 2. مديريت شبكه‌هاي ارتباطي و حمايتي مردمي در ارایه­ی خدمات حمايتي و توسعه­ی مشاركت‌هاي مردمي
 3. تأمين و توزيع صندوق‌هاي صدقات مورد نياز شاخه‌هاي زير مجموعه
 4. مديريت امور زكات در سطح شهرستان
 5. مديريت برگزاري جشن‌ها، مناسبت‌ها و تبليغ و ترويج سنت‌هاي حسنه
 6. جذب نيروهاي افتخاري و داوطلب مردمی

    امور اداری و کارکنان

 1. انجام امور كاركنان شامل حضور و غياب، مرخصي، ارزيابي و ...
 2. انجام امور دبيرخانه‌اي و ارسال مراسلات

     امور برنامه و بودجه و فناوری

 1. اخذ اعتبارات از دفتر استان و تخصيص به واحدهاي زيرمجموعه
 2. برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و تجميع و ارایه­ی آمار و عملکرد واحدهاي تابعه
 3. پشتیبانی فنی سیستم­های نرم افزاری مورد استفاده
 4. مدیریت بودجه و اعتبارات

     امور مالی

 1. انجام امور مالي و حسابداري
 2. امور ذی حسابی
 3. تهيه­ی صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي و ارایه به دفتر استان
 4. انعقاد قرارداد با مؤوسسات اعتباري و بانك‌ها در شهرستان
 5. مديريت و كارسازي امور كليه­ی وام‌ها و وصول اقساط
 6. انجام امور خدمات عمومي و تداركاتي

   امور مدیریتی

 1. برقرار تعامل و هماهنگي با مسؤولين شهرستان و اداره کل استان
 2. امور حراست اسناد، كاركنان و اماكن منطقه ی مربوطه
 3. پيشنهاد انتصاب مسؤولين واحدهاي تابعه
 4. نظارت بر امور برون سپاری
 5. هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای تابعه
 6. امورمربوط به روابط عمومي
 

اهم وظايف و مأموريت‌هاي اداره  (شاخه)

     امور حمایتی

 1. انجام تحقيقات اوليه­ی نيازمندان متقاضي
 2. انجام تحقيقات مجدد خانوارهاي مورد حمايت
 3. دريافت و ارسال اطلاعات متقاضيان حمايت به مديريت شهرستان
 4. تشكيل و نگهداري و به روز رساني پرونده­ی خانوارهاي مورد حمايت
 5. تشخيص و تأمين نياز متقاضيان درحد اختيارات تفويض شده
 6. ارایه­ی خدمات حمايتي در تمامي سرفصل‌هاي تعيين شده و در حد اختيارات تفويضي
 7. اعلام نيازهاي خارج از اختیارات شاخه‌یي خانوارهاي مورد حمايت به مديريت شهرستان و پيگيري رفع آنها
 8. اجرای برنامه­های نياز سنجي امور بهداشت و درمان ، مسکن ، معیشتی ، فرهنگی ، اشتغال و ازدواج خانوارهاي مورد حمايت
 9. ارایه­ی مشاوره‌هاي عمومي
 10. شناسايي استعدادهاي خودكفايي منطقه و افراد مورد حمايت
 11. شناسايي و معرفي استعدادهاي درخشان در زمينه‌هاي تحصيلي و علمي
 12. همكاري در انجام امور آموزش خانواده‌هاي مورد حمايت

     امور مشارکت ها

 1. شناسايي اماكن و محل‌هاي مناسب نصب صندوق‌هاي صدقات و خانوارها و افراد متقاضي صندوق
 2. نصب، توزيع ، نگهداري و تخليه­ی صندوق‌هاي صدقات
 3. جمع‌آوري تبرعات و ساير درآمدهاي مردمي
 4. حامي‌يابي و اجراي طرح اكرام ايتام
 5. تعامل با عاملين زكات و جمع‌آوري كليه­ی وجوه زكوات
 6. برقراري تعامل مؤثر با هسته‌هاي مردمي، آحاد مردم و تشكل‌هاي منطقه
 7. راه‌اندازي و نظارت بر عملكرد شبكه‌هاي ارتباطي و حمايتي مردمي
 8. برگزاري جشن‌ها و مناسبت‌هاي مذهبي در سطح منطقه

      امور عمومی و پشتیبانی

 1. انجام امور تنخواه داری شاخه
 2. كنترل ورود و خروج و همكاري در ارزيابي كاركنان شاخه و ارايه­ی گزارش كاركرد آنان به مديريت شهرستان
 3. انجام امور خدمات عمومي و تداركاتي
 4. انجام امور دبيرخانه‌یي و ارسال مراسلات

      امور مدیریتی

 1. حراست از اسناد، اماكن و كاركنان شاخه
 2. ارائه آمارهاي لازم به مديريت شهرستان