کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مديريت سرمايه هاي انساني

 

استقرار100درصدي نظام تامین وتعدیل منابع انسانی (نظام جذب واستخدام )

 1. تعدیل نیروی انسانی متناسب با شرایط امداد و واگذاری امور به بخش خصوصی .
 2. توسعه­ي نظام برنامه ريزي نيروي انساني .
 3. توسعه­ي نظام اطلاعاتي منابع انساني بهنگام و کارآمد .
 4. توسعه­ي نيروهاي متعهد، متخصص و با تجربه .
 5. تعديل نيروي انساني متناسب با شرايط و مأموريت­هاي امداد

 توسعه 50 درصدي آموزش و بهسازی منابع انسانی (نظام بهسازي)

 1. ارایه آموزش های علمی و کاربردی به کارکنان از طریق مراکز علمی موجود استان .
 2. ایجاد یک سازمان دانش محور، با استفاده از مراکز علمی و دانشگاهی
 3. ارایه آموزش های تخصصی به کارکنان از طریق مراکز علمی
 4. انجام پژوهش های علمی و کاربردی مورد نیاز سازمان از طریق مراکز علمی و دانشگاهی
 5. توسعه­ي آموزش هاي تخصصي بدو و حين خدمت به طور مستمر و متناسب با اهداف شغلي با بهره گيري از ظرفيت­هاي برون سازماني .
 6. توسعه­ي آموزش­هاي­مجازي .
 7. بهره گيري از دستاوردهاي نظام مديريت دانش در امر بهسازي منابع انساني و ايجاد شبكه­هاي يادگيري .
 8. تبديل كاركنان به شهروند سازماني از طريق آموزش­هاي مستمر .
 9. ارتقاي مهارت و بينش کارکنان به ويژه از طريق چرخش شغلي .
 10. اتخاذ تمهيدات لازم براي ارتقاي سطح  تحصيلات در مقاطع عالي و تكميلي

 ارتقای  50 درصدي سطح کیفیت  زندگی کاری منابع انسانی (نظام نگهداشت)

 1. توسعه برنامه های رفاهی و انگیزشی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی کارکنان
 2. ارتقاء وضعیت بهداشتی و رفاهی کارکنان با استفاده از مراکز درمانی، تخصصی استان
 3. جبران خدمات کارکنان مبتني بر عملکرد و توانمندي با رعايت عدالت و استفاده از تمامي ظرفيت­هاي قانوني .
 4. توسعه­ي خدمات رفاهي براي کارکنان و خانواده­هاي آنان .
 5. ارتقاي سطح ايمني محيط کار .
 6. افزايش سطح انگيزش و رضايت­مندي ، روحيه­ي نشاط، تحرک و شادابي کارکنان .
 7. حفظ کرامت و عزت بازنشستگان

 توسعه ي به كارگيري موثر كاركنان در كليه مشاغل

 1. انطباق واجراي كامل طرح طبقه بندي مشاغل و بروز رساني آن بر اساس اصول ومتدهاي علمي
 2. تقويت نظام ارزشيابي عملکرد کارکنان
 3. توسعه­ي  نظام انتخاب و انتصاب مبتني بر شايسته سالاري

 

ارتقاء بهره وري سازمانی

 بازمهندسی 100 درصدي فرآیندهای اصلی

 1. ارایه خدمات با شیوه های علمی با بهره گیری از مراکز علمی موجود استان
 2. باز مهندسی فرایندها و شیوه های انجام کار با استفاده از نظامات کنترل کیفیت جامع
 3. تقویت و کارآمد کردن نظام کنترل و نظارت های هوشمند.
 4. توسعه ی استفاده از نظام کنترل نتیجه و محصول.

 انطباق 100 درصدي ساختار با فرآيندهاي استاندارد و بهينه

 1. متناسب سازي مسئوليت­ها با اختيارات کارکنان
 2. انطباق ساختار با شاخص­ها و استانداردهاي تشکيلاتي و سازمانی .
 3. کاهش سطوح و سلسله مراتب تصميم گيري .
 4. تمرکز زدايي و تفويض اختيار

تحقق100 درصدي  فعالیتهای پژوهشی و سند فاوا 

 1. استفاده از بستر مناسب فنآوری به منظور ارایه خدمات غیر حضوری و توسعه­ي سيستم­هاي نرم افزاري يکپارچه .
 2. توسعه­ي استفاده از فنآوري­هاي نوين در ارايه­ي خدمات به منظور افزايش رضايتمندي ذي­نفعان .
 3. مديريت الکترونيکي اسناد و مدارک .
 4.  فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت توسعه­ي دورکاري الکترونیک
 5. توسعه­ي پژوهش های کاربردی مبتنی بررویکرد حل مساله(مساله محوری کردن پژوهش ها).
 6. تمرکزبرتصمیم گیری های کلان سازمان مبتنی بر پژوهش های کاربردی.

 برون سپاري حداقل 50درصد امور قابل واگذاري

 1. استفاده از توانايي و ظرفيت بخش­هاي برون سازماني با اولويت تعاوني­ها و مؤسسات خيريه .
 2. توسعه­ي بهره گيري از نيروهاي غير رسمي و داوطلب .
 3. ايجاد و توسعه­ي شبکه­هاي ارتباطي و حمايتي مردمي (امداد محله) .
 4. بهره­گيري از ظرفيت­هاي تعاوني­هاي کارکنان و کانون بازنشستگان

استقرار 100 درصدي مديريت دانش و نظام پيشنهادها

 1. فرهنگ سازي و ايجاد زمينه جهت مشارکت فعال ذي­نفعان در ارايه­ي پيشنهاد .
 2. مستند سازي دانش و تجربه­ي سازمان و تقويت حافظه­ي سازماني

 طراحي و استقرار100درصدي نظام بودجه ريزي عملياتي

 1. بهبود مستمر نظام جامع مالي و حسابداري مبتني بر قيمت تمام شده­ .

2.  بهبود نظام مديريت عملکرد ، سنجش بهره­وري و اطلاعات مديريت