کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

طرح مددجویی

طرح مددجويي طرحي است كه بموجب آن افراد و خانوارهاي نيازمند از قبيل ايتام، بي‌سرپرستان، ازكارافتادگان، سالمندان، بيماران و... مورد حمايت قرار مي‌گيرند. در پايان سال 93در اين استان تعداد 23162خانوار با جمعيت 46631نفر مورد حمايت طرح مددجويي قرار داشته‌اند كه تفصيل آن در جدول زير ارائه شده است.

تعداد نفرات مورد حمایت طرح مددجویی  طی سالهای مختلف

 

 

تعداد خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجویی در پایان  سال 1393

 

خانوار دائمی

نفرات دائمی

جنس نفرات

موردی

جمع

شهری

روستایی

جمع

شهری

روستایی

مرد

زن

خانوار

نفرات

كل استان

23162

19496

3666

46631

38501

8130

19284

27347

16935

40814
 

از كل خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجویی تعداد  9484خانوار با جمعیت  17878نفر دارای سرپرست زن بوده‎اند.

 

طرح شهید رجایی

پس از اینكه با ابتكار شهید بزرگوار، رئيس جمهور مردمي، رجایی محبوب طرح ارزشمند، ماندگار و باقیات‎الصالحات ایشان در حمايت از سالمندان نیازمند بالای 60 سال سن روستایی و عشایری كشور كه عمر با ارزش خود را تماماً در راه تولید سپری كرده ولی از هیچ حمايت بیمه‎ای برخوردار نبوده‎اند، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید، توفیق اجرای این طرح خداپسندانه از سال 1364 به كمیته امداد امام خمینی(ره) محول گردید.

در پايان سال 93تعداد 5756خانوار با جمعيت 9240نفر شامل تعداد 3206مرد و 6034نفر زن در اين استان مورد حمايت طرح شهيد رجايي قرار داشته‌اند. در این قسمت اطلاعات مختصری از وضعیت سالمندان نیازمند روستایی‌یا عشایری بالای 60 سال‌سن كه مورد حمايت طرح شهید رجایی می‎باشند ارائه می‎شود.

 

از كل خانوار و نفرات مورد حمايت طرح شهید رجایی تعداد 2976خانوار با جمعیت 3498نفر دارای سرپرست زن بوده‎اند.

 

تعداد نفرات مورد حمایت طرح شهید رجایی طی سالهای  مختلف