کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برنامه  بهداشت، درمان و امور بيمه

 

با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور در سال 1373 بیمه نمودن اقشار نیازمند جامعه بعهده كمیته امداد امام خمینی(ره) محول شد. این نهاد جهت اجراء دقیق و كامل بیمه خدمات درمانی اقشار نیازمند با توجه به مطالعات گسترده و جامع طرح بیمه درمان مبتنی بر پزشك خانواده را به عنوان نظام بیمه‌ای نوین و برتر با بهره‌جویی كامل از سیستم رایانه‌ای و پیشرفته با هدف تأمین موجبات‌وامكانات بیمه‌خدمات‌درمانی اقشارنیازمند راپس ازتصویب مراجع ذیصلاح به مرحله‌اجرا درآورد. از سال 1385 مسولیت بیمه خدمات درمانی اقشار آسیب پذیر شهرهای  با جمعیت زیر 20 هزار نفر از این نهاد سلب و تولیت بیمه اقشار آسیب پذیر و مددجویان  شهری شهرهای بالای 20 هزار نفرهمچنان ادامه دارد

 

1- تعداد و مشخصات بیمه شدگان

در پایان سال 93تعداد 13019نفر از اقشار نیازمند جامعه شامل :

3471 نفر مرد و تعداد9548 زن مورد حمايت بیمه خدمات درمانی كمیته امداد این استان قرار داشته‌اند كه تعداد6983نفر سرپرست خانوار (بيمه شده اصلي) و تعداد 6036 نفر عائله (بيمه شده تبعي) بوده‌اند.

2- هزینه‎های امور بیمه و درمان اقشار نیازمند

هزینه مربوط به خدمات امور بیمه و درمان مددجویان مورد حمايت كمیته امداد این استان در سال 93 مبلغ 30/23 میلیارد ریال بوده است.