کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برنامه ایجاد فرصتهای شغلی

طرحها و فعالیتهایی كه جهت خودكفایی مددجویان مورد حمايت توسط این نهاد انجام می‌گیرد یكی از اصولیترین و شایسته‌ترین ‌خدمات می‌باشد. در این راستا فعالیتهای كمیته امداد در زمینه خودكفایی مددجویان حول چند محور عمده بشرح ذیل متمركز است :

1ـ شناسايي مددجويان مستعد خودكفايي و تعيين درجه مهارت و توان اجرايي آنها.

2 ـ رسيدگي و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي اشتغال و خودكفايي مددجويان و كنترل كيفيت محصولات توليدي آنان.

3 ـ ارائه آموزشهاي فني و حرفه‌اي به منظور ارتقاء سطح آگاهيهاي علمي و مهارتهاي فني و حرفه‌اي مددجويان.

4 ـ كاريابي براي مددجويان آماده به كار و ايجاد زمينه‎هاي لازم براي جذب مددجويان آموزش‎ديده در بازار كار.

5 ـ پرداخت وامهاي خودكفايي، تهيه و واگذاري مواد اوليه و وسيله كار.

6ـ ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي مددجويان مستعد از محل اعتبارات صندوق اشتغال نيازمندان.

7ـ ايجاد زمينه استفاده مددجويان از تسهيلات تبصره هاي قانون بودجه (استفاده از اعتبارات بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و ساير اعتبارات تبصره هاي قانون بودجه).

8ـ ايجاد زمينه دريافت وام توسط زنان روستايي سرپرست خانوار از محل اعتبارات طرح حضرت زينب (س)

9 ـ تهيه مقدمات لازم براي خودكفايي جمعي و گروهي‌، از طريق كارگاههاي آموزشي و توليدي.

10ـ پشتيباني فني و تداركاتي از مددجويان كارآفرين.

11ـ كمك در بازاريابي و فروش محصولات توليدي مددجويان.

12 ـ تأمين فضاي خودكفايي.

13ـ بيمه اجتماعي مشمولين طرحهاي خودكفايي به منظور پيش گيري از سقوط آنان به چرخه فقر.

14ـ شناسايي منابع و امكانات بالقوه و بالفعل مناطق مختلف كشور به منظور بهره گيري در جهت توسعه فرصتهاي شغلي.

در این قسمت اطلاعات مختصری از فعالیتهای خودكفایی كمیته امداد امام خمینی(ره) این استان ارائه می‎گردد:

 

1- كل خانوار مورد حمايت طرحهای خودكفایی

در پایان سال 93جمعاً تعداد18126 خانوار مورد حمايت طرحهای خودكفایی كمیته امداد این استان قرار داشته‎اند كه تعداد6527 خانوار داراي سرپرست زن بوده‌اند.

 

2- تعداد و مبالغ وامهای خودكفایی پرداختی از محل صندوق اشتغال نیازمندان

در سال 93 مبلغ 72/015 میلیارد ریال وام یا امكانات خودكفایی برای انجام طرحهایی نظیر قالیبافی و كشاورزی بابت تكمیل طرحهای قبلی و طرحهای جدید در اختیار تعداد658 خانوار قرار گرفته است.

 

3- وام پرداختي از محل تسهيلات بانكي

در هرسال براساس قانون بودجه کشور از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکهادرجهت اشتغال و براساس معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)  در سر فصلهای کشاورزی ،دامپروری ،صنفی ،حمل و نقل و غیره به مددجویان تحت پوشش و مددجویان موردی بیکار و جویای کار پرداخت می شود که طي سال 93 به تعداد1740 خانوار مبلغ 224 ميليارد ريال وام از محل تسهيلات بانكي  پرداخت شده است.

 

تعداد خانوار مورد حمایت طرحهای خودکفایی طی سالهای مختلف