کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

قائم مقام:رضا زارع زاده

روزهای ملاقات :هر روز هفته

تلفن تماس:36249346-035

آدرس: یزد- میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار شهید بهشتی - کمیته امداد امام خمینی(ره)استان یزد -طبقه دوم

کد پستی: 89167135778-89167135777

معاونت اداری و مالی: محمدحسین باقریان

روزهای ملاقات: یکشنبه

تلفن تماس: 36280822-035

آدرس: یزد- میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار شهید بهشتی - کمیته امداد امام خمینی(ره)استان یزد -طبقه اول

کد پستی: 89167135778-89167135777

معاونت حمایت و سلامت خانواده:محمد حسین جمالپور

روزهای ملاقات: یکشنبه

تلفن تماس: 36249341-035

آدرس: یزد- میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار شهید بهشتی - کمیته امداد امام خمینی(ره)استان یزد -طبقه همکف

کد پستی: 89167135778-89167135777

معاونت اشتغال و خودکفایی:امیر زین العابدین قمی

روزهای ملاقات:یکشنبه

تلفن تماس:36249345-035

آدرس: یزد- میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار شهید بهشتی - کمیته امداد امام خمینی(ره)استان یزد -طبقه اول

کد پستی: 89167135778-89167135777

معاون مشارکتهای مردمی:غلامرضا مشعلچی

روزهای ملاقات :یکشنبه

تلفن تماس:36249861-035

آدرس: یزد- میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار شهید بهشتی - کمیته امداد امام خمینی(ره)استان یزد -طبقه همکف

کد پستی: 89167135778-89167135777