کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آدرس مراكز امداد يزد

رديف

نام شاخه

كد شاخه

آدرس شاخه

کد پستی

1

دفتر استان

3300

يزد - ابتداي بلوار شهيد بهشتي - جنب شرکت گاز

8916713576

2

اردكان

3310

خيابان امام خميني ـ روبروي داروخانه شبانه روزي

8951636355

3

بافق

3311

بلوار بسيج ـ خيابان دارايي ـ جنب اداره اطلاعات

8971753934

4

تفت

3312

بلوار قدس ـ روبروي بانك كشاورزي

8991779739

5

مهريز

3313

بلوار امام خميني ـ نرسيده به ميدان شهيد صدوقي

8981713737

6

ميبد

3314

بلوار بسيج - سايت اداري - بعد از سازمان آب و فاضلاب - جنب محيط زيست

8961994195

7

منطقه دو يزد

3315

خیابان مهدی – کوچه شهید اشتر زاده

8913785548

8

ابركوه

3316

بلوار امام خميني ـ خيابان شاهد ـ خيابان امداد

8931933514

9

نير

3317

ابتداي بلوار امام خميني ـ روبروي پمپ بنزين

8996118653

10

خاتم

3318

هرات - شهرک بنياد صدوق - جنب مسجد

8988143587

11

بهاباد

3319

خيابان امام ـ ميدان محمد آباد

8976141115

12

منطقه يك يزد

3320

خيابان انقلاب ـ بعد از كوچه شيخداد

8919617998

13

اشکذر

3321

خيابان معلم - ابتداي بلوار نبوت - روبروي ثبت احوال

8941613888

14

گاریز

 

بخ -خیابان امام - نبش کوچه شهید پاکنژاد

8998113589

15

مروست

 

میدان آزادی - بلوار گلزار شهدا

8987137719

16

بهمن

 

ابرکوه -خیابان شهید باهنر- نرسیده به بخشداری

 

17

زارچ

 

سرچشمه زارچ - بلوار دانشجو

8941973495