کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

لیست تلفن های داخلی دفتر استان

نام و نام خانوادگی

نام اداره

داخلی

نام و نام خانوادگی

نام اداره

داخلی

نام و نام خانوادگی

نام اداره

داخلی

مدیریت

گزینش

تدارکات

محسن علیزاده

مدیرکل

318

غلامپور

رئیس

338

میرشمسی

رئیس

215

نوکار- سلمانی

دفتر مدیریت

317-316

محمدعلی شریفی

گزینش

339

رضوی

کارشناس

217

زارع زاده

قائم مقام

300

روابط عمومی و اطلاع رسانی

حسینی

انباردار

218

عباس زارع زاده

دفتر قائم مقام

300

نشاسته گر

رئیس

243

 

 

 

 

 

 

شیروانی

کارشناس

244

توسعه مشارکت های مردمی

مرتضی شاکری

مشاور

314

نظارت و رسیدگی به شکایات

مشعلچی

معاون

330

معاون اداری و مالی

 

مدیر

336

غلامرضا فلاح

رئیس مشارکت

210

باقریان

معاون

267

سلیمی

رئیس بازرسی

334

کیوانی

کارشناس

315

مصطفی زارع زاده

رئیس مالی

292

 

   

دانایی

رئیس اجرایی

328

توکلی

کارشناس

290

علی زارع

بازرس

335

حسن پور

کارشناس

211

شیخداد

کارشناس

289

نادری

رئیس حسابرسی

333

مقنی پور

اپراتور

327

محمدرضا عزیزی

کارشناس

295

علیرضا زارع

حسابرس

331

     

 

 

 

 

 

ابراهیمی

حسابرس

321

اسلامی منش

رئیس اداره زکات

307

 

 

 

اشتغال و خودکفایی

 

   

پرورش‌زاده

کارشناس

293

قمی

معاون اشتغال

255

مهدی دشتی

کارشناس زکات

253

علی هراتی

رئیس اداره وام

256

 

رئیس طرح ها

257

بهداشت،درمان و امور بیمه

حمایت و سلامت خانواده

 

   

حسینی

رئیس

275

 

معاون

233

مرادی

کارشناس

263

بزاززاده

کارشناس

208

میدانی

رئیس پذیرش

231

اصغر زارع

کارشناس

260

بقایی

کارشناس

214

جمالپور

رئیس

228

خانم صدوقی

راهبر

259

قانع

کارشناس

206

قاآنی

اکرام

235

 

 

 

خانم سلطانی

کارشناس دارویی

209

هاشمی پور

مدیریت بحران

239

امور فرهنگی

تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان

 

 

 

 

رئیس

312

لاله زاری

مدیر

272

کوهیان

کارشناس

249

زارعی

کارشناس

311

شاکری

کارشناس

269

خانم دهقان

کارشناس

236

خانم فلاح

کارشناس

305

ایزدی

کارشناس

271

خانم فخار

کارشناس

225

سرداری

کاربر

308

اقبالی

کارشناس

273

 

 

 

 

 

 

حراست

منصوری

کارشناس

207

محمدرضا فلاح

اردوگاه

254

نیکخواه

رئیس

322

احمد جعفری

اکرام

221

برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

کلانتری

کارشناس

325

 

 

 

مبینیان

مدیر

282

 

   

اموراداری و رفاه کارکنان

رادمان

رئیس برنامه‌ریزی

283

دهقان نیری

نگهبانی

345

 

رئیس

279

عسکری

کارشناس فناوری

297

حقوقی

دهقان

کارگزینی

280

محمدصادق عزیزی

رئیس فناوری

286

جعفری

مسئول

245

میرباقری

کارشناس

277

غنی زاده

کارشناس

285

 

کارشناس

248

قائم مقامی

کارشناس اموررفاه

278

علیرضا تقی زاده

کارشناس بودجه

246

متفرقه

 

 

 

حسن نوازی

کارشناس آمار

281

بانک ملی

 

224

خبری

ثبات دبیرخانه

212

سیدوحیدکمالیان

کارشناس ارزیابی

252

عباس کاظمی

اپراتور تلفن

222

محسن ارشادیان

ثبات دبیرخانه

204

 

 

 

آبدارخانه

353-352

351

آموزش و پژوهش

 

 

 

 

 

 

محسن جوئی

مسوول

301