کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

ساختار کلان تشکيلاتي کميته امداد امام خميني ( ره)

كميته امداد امام خميني (ره) به عنوان نهادي انقلابي و از نوع مؤسسات غيرانتفاعي و عام المنفعه است و تحت نظارت مقام معظم رهبري (ولايت فقيه) قرار دارد كه مركز اصلي آن در تهران بوده و در تمامي شهرستانها و اكثر بخشهاي كشور و در برخي نقاط خارج از كشور داراي شعبه مي باشد.

پس از ولايت فقيه، شوراي مركزي عالي ترين ركن اين نهاد مي باشد كه مسئوليت كلي امور امداد را عهده دار است. سرپرستي به عنوان بالاترين مقام اجرايي و عضو شوراي مركزي امداد، مجري مصوبات شوراي مركزي مي باشد. اداره كل كميته امداد در استان به عنوان هماهنگ كننده و ناظر بر امور شاخه هاي اصلي مستقر در شهرستانها مي باشد و كميته امداد شاخه ها در كليه شهرستانها و برخي شهرها و مراكز دهستانها بعنوان اصلي ترين واحد حمايتي امداد مستقيماً به امور مددجويان و ارباب رجوع رسيدگي مي كند.

 

ساختار سازماني دفتر مرکزي کميته امداد امام خميني ( ره)

 
 

نمودار سازماني دفاتر استانهاي كميته امداد امام خميني (ره)