کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

هرمزپگان - بیش از یک میلیارد ریال برای ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان و دانشجویان بندرلنگه هزینه شد
دفعات بازديد: 2064
موضوع: استانی
زير موضوع:

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندرلنگه گفت: در 9 ماه امسال برای انجام امور فرهنگی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان مبلغ یک میلیارد و 252 میلیون و 846 هزار ریال هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ؛ مرتضی بخرد سرفصل های هزینه شده در امور فرهنگی را شامل تامین هزینه های کمک تحصیلی، پرداخت شهریه، ایاب و ذهاب و اردوهای دانش آموزان و دانشجویان عنوان کرد.

وی افزود: در این مدت 45 اردو نیز برگزار شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندرلنگه خاطر نشان کرد: 800 دانش آموز و 145 دانشجوی مددجو در کمیته امداد بندرلنگه از خدمات فرهنگی استفاده می کنند.

مرتضی بخرد گفت: در این مدت حق بیمه 270 زن سرپرست خانوار تحت پوشش نیز پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد بیش از 2میلیارد و 713 میلیون و 940 هزار ریال برای حق بیمه این مددجویان هزینه شده است.

بخردافزود برای این مددجویان تا سن 50 سالگی بیمه واریز می شود تابتوانند از حق بیمه برای زمان ازکارافتادگی و بازنشستگی استفاده کنند.

 

استان: هرمزگان تاريخ: (1394/11/10-1:07:40 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

هرمزپگان - بیش از یک میلیارد ریال برای ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان و دانشجویان بندرلنگه هزینه شد
دفعات بازديد: 2065
موضوع: استانی
زير موضوع:

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندرلنگه گفت: در 9 ماه امسال برای انجام امور فرهنگی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان مبلغ یک میلیارد و 252 میلیون و 846 هزار ریال هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ؛ مرتضی بخرد سرفصل های هزینه شده در امور فرهنگی را شامل تامین هزینه های کمک تحصیلی، پرداخت شهریه، ایاب و ذهاب و اردوهای دانش آموزان و دانشجویان عنوان کرد.

وی افزود: در این مدت 45 اردو نیز برگزار شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندرلنگه خاطر نشان کرد: 800 دانش آموز و 145 دانشجوی مددجو در کمیته امداد بندرلنگه از خدمات فرهنگی استفاده می کنند.

مرتضی بخرد گفت: در این مدت حق بیمه 270 زن سرپرست خانوار تحت پوشش نیز پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد بیش از 2میلیارد و 713 میلیون و 940 هزار ریال برای حق بیمه این مددجویان هزینه شده است.

بخردافزود برای این مددجویان تا سن 50 سالگی بیمه واریز می شود تابتوانند از حق بیمه برای زمان ازکارافتادگی و بازنشستگی استفاده کنند.

 

استان: هرمزگان تاريخ: (1394/11/10-1:07:40 PM)

  نظرات خوانندگان: