کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

سمنان – ایجاد شغل برای 602 مددجوی جویای کار در استان سمنان
(دفعات بازديد:3444)
موضوع: استانی زير موضوع:

به گزارش سایت خبری کمیته امداد ، معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان گفت از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه با اعتباری بالغ بر 68 میلیارد و 428 میلیون ریال برای602 نفر از مددجویان استان سمنان شغل ایجاد شده است .

محمد بلوچی گفت طرحهای اشتغالزایی ایجاد شده در سالجاری شامل 55 طرح کارانگیزی ، 123 طرح توان افزایی و 424 طرح خودکفایی است که 466 مورد آن از اعتبارات بانکی و 132 مورد از اعتبارات امدادی اجرا شده است .

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه 14 نفر از مددجویان در رشته کشاورزی ، 45 نفر در زمینه صنایع دستی ، 317 نفر در بخش خدمات ، 203 نفر در رشته دامپروری ، یک نفر شیلات و 22 نفر در بخش صنعت و معدن صاحب شغل شده اند تصریح کرد برای اشتغال بکار مددجویان واجد شرایط امسال بالغ بر 130 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که قرار است تا پایان امسال از سوی این معاونت 750 شغل برای مددجویان واجد شرایط ایجاد شود .

 

استان: سمنان تاريخ: (1394/11/12-1:29:27 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

سمنان – ایجاد شغل برای 602 مددجوی جویای کار در استان سمنان
(دفعات بازديد:3445)
موضوع: استانی زير موضوع:

به گزارش سایت خبری کمیته امداد ، معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان گفت از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه با اعتباری بالغ بر 68 میلیارد و 428 میلیون ریال برای602 نفر از مددجویان استان سمنان شغل ایجاد شده است .

محمد بلوچی گفت طرحهای اشتغالزایی ایجاد شده در سالجاری شامل 55 طرح کارانگیزی ، 123 طرح توان افزایی و 424 طرح خودکفایی است که 466 مورد آن از اعتبارات بانکی و 132 مورد از اعتبارات امدادی اجرا شده است .

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه 14 نفر از مددجویان در رشته کشاورزی ، 45 نفر در زمینه صنایع دستی ، 317 نفر در بخش خدمات ، 203 نفر در رشته دامپروری ، یک نفر شیلات و 22 نفر در بخش صنعت و معدن صاحب شغل شده اند تصریح کرد برای اشتغال بکار مددجویان واجد شرایط امسال بالغ بر 130 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که قرار است تا پایان امسال از سوی این معاونت 750 شغل برای مددجویان واجد شرایط ایجاد شود .

 

استان: سمنان تاريخ: (1394/11/12-1:29:27 PM)

  نظرات خوانندگان: