کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تهران - كميته امداد بر اساس صداقت و اصالت انقلاب شكل گرفته است
دفعات بازديد: 820
موضوع: استانی
زير موضوع:

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) استان تهران، سيد ابوالفضل پرپنچي قائم مقام كلان شهر كميته امداد استان تهران در گردهمايي مديران اين كميته با اشاره به سخنان رئيس كميته امداد امام خميني (ره) افزود: حركت ما در كميته امداد يك حركت انقلابي است، كميته امداد ماحصل انقلاب اسلامي است، و اين نهاد بوجود آمده از بطن انقلاب است.


وي افزود: دومين نهادي كه تأسيس شده است امداد است، جايگاه ارزشمند اين نهاد را بايد در نظر داشته باشيم كه اين شجره بر اساس صداقت و اصالت انقلاب شكل گرفته است.


قائم مقام كميته امداد استان تهران با اشاره به تعريف مديريت بيان كرد: مديريت هنر و علم كار كردن به وسيله ديگران است.


وي افزود: مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.


پرپنچي با اشاره به اصول مديريتي بر تقسيم كار، اختيار، انضباط، وحدت فرماندهي، وحدت جهت، اولويت منافع عمومي بر منافع فردي، جبران خدمات كاركنان، تمركز، سلسله مراتب، نظم، انضباط، روحيه كار گروهي، ابتكار و غيره تأكيد كرد.


وي با تأكيد بر حقوق شهروندي، بيان كرد: عزت خانواده هاي مددجو و حرمت و كرامت مراجعه كنندگان به اين نهاد بايدحفظ شود.


 


قائم مقام كلان شهر كميته امداد استان تهران با بيان اينكه، كميته امداد بوجود آمد تا يك رفاه نسبي براي محرومين و نيازمندان بوجود آيد، كه رسيدگي به امور فقرا هدف از اهداف تأسيس كميته امداد امام خميني (ره) بوده است.


وي با اشاره به منويات مقام معظم رهبري بر جمعيت، فرهنگ و آسيب هاي اجتماعي ، گفت: اين امر تأكيدي است بر رسيدگي به امور محرومين كه بايد سرمشق و سرلوحه كار خود در اين نهاد قرار دهيم.


پرپنچي با اشاره به اعتمادسازي در جامعه گفت: هدف اصلی ما در کمیته امداد افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به این نهاد انقلابی است و اگر مردم به ما اعتماد بکنند مشکلات اساسی در کمیته امداد نخواهیم داشت.
 

استان: تهران تاريخ: (1394/11/24-4:17:28 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

تهران - كميته امداد بر اساس صداقت و اصالت انقلاب شكل گرفته است
دفعات بازديد: 821
موضوع: استانی
زير موضوع:

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) استان تهران، سيد ابوالفضل پرپنچي قائم مقام كلان شهر كميته امداد استان تهران در گردهمايي مديران اين كميته با اشاره به سخنان رئيس كميته امداد امام خميني (ره) افزود: حركت ما در كميته امداد يك حركت انقلابي است، كميته امداد ماحصل انقلاب اسلامي است، و اين نهاد بوجود آمده از بطن انقلاب است.


وي افزود: دومين نهادي كه تأسيس شده است امداد است، جايگاه ارزشمند اين نهاد را بايد در نظر داشته باشيم كه اين شجره بر اساس صداقت و اصالت انقلاب شكل گرفته است.


قائم مقام كميته امداد استان تهران با اشاره به تعريف مديريت بيان كرد: مديريت هنر و علم كار كردن به وسيله ديگران است.


وي افزود: مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.


پرپنچي با اشاره به اصول مديريتي بر تقسيم كار، اختيار، انضباط، وحدت فرماندهي، وحدت جهت، اولويت منافع عمومي بر منافع فردي، جبران خدمات كاركنان، تمركز، سلسله مراتب، نظم، انضباط، روحيه كار گروهي، ابتكار و غيره تأكيد كرد.


وي با تأكيد بر حقوق شهروندي، بيان كرد: عزت خانواده هاي مددجو و حرمت و كرامت مراجعه كنندگان به اين نهاد بايدحفظ شود.


 


قائم مقام كلان شهر كميته امداد استان تهران با بيان اينكه، كميته امداد بوجود آمد تا يك رفاه نسبي براي محرومين و نيازمندان بوجود آيد، كه رسيدگي به امور فقرا هدف از اهداف تأسيس كميته امداد امام خميني (ره) بوده است.


وي با اشاره به منويات مقام معظم رهبري بر جمعيت، فرهنگ و آسيب هاي اجتماعي ، گفت: اين امر تأكيدي است بر رسيدگي به امور محرومين كه بايد سرمشق و سرلوحه كار خود در اين نهاد قرار دهيم.


پرپنچي با اشاره به اعتمادسازي در جامعه گفت: هدف اصلی ما در کمیته امداد افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به این نهاد انقلابی است و اگر مردم به ما اعتماد بکنند مشکلات اساسی در کمیته امداد نخواهیم داشت.
 

استان: تهران تاريخ: (1394/11/24-4:17:28 PM)

  نظرات خوانندگان: