کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

یزد- ارائه خدمات عمراني به 28 هزار و 184 خانوار تحت حمايت کميته امداد استان يزد
دفعات بازديد: 510
موضوع: استانی
زير موضوع:

مديرتأمين مسکن و مهندسي ساختمان کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد گفت: در راستاي ارائه خدمات عمراني به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در طول 37 سال خدمت به محرومين، بيش از 309 ميليارد ريال هزينه شده است.

به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد، "سيدرضا لاله زاري" با بيان اين مطلب افزود: ارائه خدمات عمراني به مددجويان يکي از مهمترين اقدامات کميته امداد در حمايت از جامعه هدف است.

وي با اشاره به اينکه نياز به مسکن يکي از اساسي‌ترين نيازهاي مددجويان است، تصريح کرد: در همين راستا کميته امداد از محل اعتبارات اين نهاد و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي خيرين، مردم، مساجد و مراکز نيکوکاري نسبت به حل اين مشکلات و ساخت سرپناه مقاوم براي جامعه هدف اقدام مي‌کند.

لاله زاري با بيان اينکه در حال حاضر يکي از نيازهاي روز جامعه هدف کميته امداد داشتن سرپناه مقاوم و منزل مسکوني است، اظهار داشت: از ابتداي تأسيس نهاد انقلابي کميته امداد تعداد 28 هزار و 184 مورد خدمات عمراني به مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد ارائه شد.

وي اضافه کرد: خوشبختانه از چندين سال قبل اقدامات کميته امداد در راستاي ساخت واحدهاي مسکوني براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد آغاز و تاکنون بسياري از خانواده‌هاي تحت پوشش از خدمات کميته امداد در اين بخش بهره‌مند شده‌اند.

مديرتأمين مسکن و مهندسي ساختمان کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد در ادامه گفت: در راستاي ارائه خدمات عمراني به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در طول 37 سال خدمت به محرومين، بيش از 309 ميليارد ريال هزينه شده است.

به گفته لاله زاري خدمات عمراني ارائه شده به مددجويان تحت حمايت کميته امداد شامل: احداث، تعمير و بازسازي مسکن، ايجاد سرويس بهداشتي و انشعاب آب، برق و گاز است.


 

استان: يزد تاريخ: (1394/12/03-9:56:53 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

یزد- ارائه خدمات عمراني به 28 هزار و 184 خانوار تحت حمايت کميته امداد استان يزد
دفعات بازديد: 511
موضوع: استانی
زير موضوع:

مديرتأمين مسکن و مهندسي ساختمان کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد گفت: در راستاي ارائه خدمات عمراني به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در طول 37 سال خدمت به محرومين، بيش از 309 ميليارد ريال هزينه شده است.

به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد، "سيدرضا لاله زاري" با بيان اين مطلب افزود: ارائه خدمات عمراني به مددجويان يکي از مهمترين اقدامات کميته امداد در حمايت از جامعه هدف است.

وي با اشاره به اينکه نياز به مسکن يکي از اساسي‌ترين نيازهاي مددجويان است، تصريح کرد: در همين راستا کميته امداد از محل اعتبارات اين نهاد و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي خيرين، مردم، مساجد و مراکز نيکوکاري نسبت به حل اين مشکلات و ساخت سرپناه مقاوم براي جامعه هدف اقدام مي‌کند.

لاله زاري با بيان اينکه در حال حاضر يکي از نيازهاي روز جامعه هدف کميته امداد داشتن سرپناه مقاوم و منزل مسکوني است، اظهار داشت: از ابتداي تأسيس نهاد انقلابي کميته امداد تعداد 28 هزار و 184 مورد خدمات عمراني به مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد ارائه شد.

وي اضافه کرد: خوشبختانه از چندين سال قبل اقدامات کميته امداد در راستاي ساخت واحدهاي مسکوني براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد آغاز و تاکنون بسياري از خانواده‌هاي تحت پوشش از خدمات کميته امداد در اين بخش بهره‌مند شده‌اند.

مديرتأمين مسکن و مهندسي ساختمان کميته امداد امام خميني(ره) استان يزد در ادامه گفت: در راستاي ارائه خدمات عمراني به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در طول 37 سال خدمت به محرومين، بيش از 309 ميليارد ريال هزينه شده است.

به گفته لاله زاري خدمات عمراني ارائه شده به مددجويان تحت حمايت کميته امداد شامل: احداث، تعمير و بازسازي مسکن، ايجاد سرويس بهداشتي و انشعاب آب، برق و گاز است.


 

استان: يزد تاريخ: (1394/12/03-9:56:53 AM)

  نظرات خوانندگان: