کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

زنجان - ترویج فرهنگ نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است
دفعات بازديد: 3416
موضوع: استانی
زير موضوع:

مدیر کمیته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابهر گفت: ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است.

به گزارش سايت خبري كميته امداد؛ محسن داودی اظهار کرد: کمیته امداد برای استفاده از کمک‌های مردمی و ترویج روح انفاق و نیکوکاری در جامعه و گسترش آن از ظرفیت مراکز نیکوکاری بهره می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه خدمات اجتماعی، یکی از بالاترین امتیازات فرهنگی و معنوی ایرانیان، گرایش آنان به امور عام‌المنفعه و خیریه است، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری از نیازمندان و تهیدستان است.

مدیر کمیته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابهر تصریح کرد: در همین راستا کمیته امداد خدمات و طرح‌های متنوع و متعددی را به منظور کمک به نیازهای ضروری مستضعفین و نیز توانمندسازی آنها انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است.

داودی با بیان اینکه در همین راستا از ظرفیت‌های مراکز نیکوکاری بهره گرفته شده است، افزود: تقویت فرآیند شناسایی، ارتباط و تعامل موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار، تمرکز بر محله و محله‌گرایی در امور خیریه با محوریت مسجد، ایجاد همبستگی، توازن اجتماعی در جامعه و ارتقای فرهنگ انفاق و نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی و کمک به رفع نیازهای ضروری آنها با تأکید بر توانمندسازی آنها از اهداف ایجاد مراکز نیکوکاری است.

مدیر کمیته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابهر با بیان اینکه هدف اصلی مراکز نیکوکاری ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی برای رفع نیازهای ضروری و توانمندسازی مستضعفین است، تصریح کرد: مرکز نیکوکاری هیدج شهرستان ابهر در راستای پیگیری این اهداف اقدامات موثری را انجام داده است.

وی با اشاره به جمع‌آوری 381 میلیون ریال کمک مردمی در مرکز نیکوکاری هیدج اضافه کرد: تعداد مراجعان به این مرکز در طی سال‌جاری 377 نفر بوده است که از این تعداد 256 نفر زن و 135 نفر مرد بوده است.

 

استان: زنجان تاريخ: (1394/12/10-12:20:55 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

زنجان - ترویج فرهنگ نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است
دفعات بازديد: 3417
موضوع: استانی
زير موضوع:

مدیر کمیته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابهر گفت: ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است.

به گزارش سايت خبري كميته امداد؛ محسن داودی اظهار کرد: کمیته امداد برای استفاده از کمک‌های مردمی و ترویج روح انفاق و نیکوکاری در جامعه و گسترش آن از ظرفیت مراکز نیکوکاری بهره می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه خدمات اجتماعی، یکی از بالاترین امتیازات فرهنگی و معنوی ایرانیان، گرایش آنان به امور عام‌المنفعه و خیریه است، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری از نیازمندان و تهیدستان است.

مدیر کمیته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابهر تصریح کرد: در همین راستا کمیته امداد خدمات و طرح‌های متنوع و متعددی را به منظور کمک به نیازهای ضروری مستضعفین و نیز توانمندسازی آنها انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است.

داودی با بیان اینکه در همین راستا از ظرفیت‌های مراکز نیکوکاری بهره گرفته شده است، افزود: تقویت فرآیند شناسایی، ارتباط و تعامل موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار، تمرکز بر محله و محله‌گرایی در امور خیریه با محوریت مسجد، ایجاد همبستگی، توازن اجتماعی در جامعه و ارتقای فرهنگ انفاق و نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی و کمک به رفع نیازهای ضروری آنها با تأکید بر توانمندسازی آنها از اهداف ایجاد مراکز نیکوکاری است.

مدیر کمیته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابهر با بیان اینکه هدف اصلی مراکز نیکوکاری ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی برای رفع نیازهای ضروری و توانمندسازی مستضعفین است، تصریح کرد: مرکز نیکوکاری هیدج شهرستان ابهر در راستای پیگیری این اهداف اقدامات موثری را انجام داده است.

وی با اشاره به جمع‌آوری 381 میلیون ریال کمک مردمی در مرکز نیکوکاری هیدج اضافه کرد: تعداد مراجعان به این مرکز در طی سال‌جاری 377 نفر بوده است که از این تعداد 256 نفر زن و 135 نفر مرد بوده است.

 

استان: زنجان تاريخ: (1394/12/10-12:20:55 PM)

  نظرات خوانندگان: