کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

سرپرست کميته امداد: سبک زندگي اسلامي در بين مددجويان کميته امداد ترويج مي شود
دفعات بازديد: 648
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) گفت: سبک زندگي اسلامي در بين مددجويان کميته امداد ترويج مي شود.


به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)، حسين انواري در نشست اعضاي کميته امداد امام خميني(ره) متشکل از شوراي مرکزي و شوراي معاونين با توليت آستان مقدس حضرت معصومه (س) که در حرم مطهر برگزار شد، افزود: يکي از مشکلات اساسي در ميان خانواده هاي تحت پوشش، آگاهي کم آنها نسبت به سبک زندگي اسلامي، موضوع مد نظر مقام معظم رهبري است.


وي با بيان اينکه همين مسئله موجب بروز ضعف هايي شده است، اضافه کرد: از اين رو کميته امداد امام خميني(ره) تلاش زيادي در معرفي سبک زندگي اسلامي به خانواده ها داشته و در اين عرصه اقدامات زيادي انجام پذيرفته است.


وي به نقش مردم در خدمت رساني کميته امداد امام خميني(ره) اشاره کرد و گفت: بر اساس سخنان حضرت امام خميني(ره) مردم در فعاليت هاي خدمت رساني کميته امداد، از مهمترين ارکان هستند و در صورتي که آنها نباشند، اين جايگاه ديگر قابل عرضه نيست.


انواري افزود: به لطف خدا، کميته امداد با توجه به حضور مردم در اين عرصه و ارائه کمک هاي مالي و خدمات ديگر، توانسته توفيقات زيادي به دست آورد، تا جايي که با توجه به مشکلات کسري بودجه، مردم کاستي ها را جبران کردند.


وي با تاکيد بر اينکه اگر در تمامي عرصه هاي نظام اين بعد تقويت شود، مي توان اهداف عالي نظام را محقق کرد، ادامه داد: تامين نيازها و آسايش مردم از اصول نظام اسلامي ماست و کميته امداد علاوه بر اين کار، در ميان مددجويان، استعداد هاي نهفته را شناسايي کرده و با سرمايه گذاري در اين عرصه، راه را براي برطرف کردن مشکلات معيشتي همراه ساخته است.


وي ادامه داد: بر اساس اين سياست، در سال 91 توفيقات قابل توجهي به دست آمد که با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، در سال جاري، موفقيت هاي مضاعفي به دست خواهد آمد.


 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1392/01/31-11:31:13 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

سرپرست کميته امداد: سبک زندگي اسلامي در بين مددجويان کميته امداد ترويج مي شود
دفعات بازديد: 649
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) گفت: سبک زندگي اسلامي در بين مددجويان کميته امداد ترويج مي شود.


به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)، حسين انواري در نشست اعضاي کميته امداد امام خميني(ره) متشکل از شوراي مرکزي و شوراي معاونين با توليت آستان مقدس حضرت معصومه (س) که در حرم مطهر برگزار شد، افزود: يکي از مشکلات اساسي در ميان خانواده هاي تحت پوشش، آگاهي کم آنها نسبت به سبک زندگي اسلامي، موضوع مد نظر مقام معظم رهبري است.


وي با بيان اينکه همين مسئله موجب بروز ضعف هايي شده است، اضافه کرد: از اين رو کميته امداد امام خميني(ره) تلاش زيادي در معرفي سبک زندگي اسلامي به خانواده ها داشته و در اين عرصه اقدامات زيادي انجام پذيرفته است.


وي به نقش مردم در خدمت رساني کميته امداد امام خميني(ره) اشاره کرد و گفت: بر اساس سخنان حضرت امام خميني(ره) مردم در فعاليت هاي خدمت رساني کميته امداد، از مهمترين ارکان هستند و در صورتي که آنها نباشند، اين جايگاه ديگر قابل عرضه نيست.


انواري افزود: به لطف خدا، کميته امداد با توجه به حضور مردم در اين عرصه و ارائه کمک هاي مالي و خدمات ديگر، توانسته توفيقات زيادي به دست آورد، تا جايي که با توجه به مشکلات کسري بودجه، مردم کاستي ها را جبران کردند.


وي با تاکيد بر اينکه اگر در تمامي عرصه هاي نظام اين بعد تقويت شود، مي توان اهداف عالي نظام را محقق کرد، ادامه داد: تامين نيازها و آسايش مردم از اصول نظام اسلامي ماست و کميته امداد علاوه بر اين کار، در ميان مددجويان، استعداد هاي نهفته را شناسايي کرده و با سرمايه گذاري در اين عرصه، راه را براي برطرف کردن مشکلات معيشتي همراه ساخته است.


وي ادامه داد: بر اساس اين سياست، در سال 91 توفيقات قابل توجهي به دست آمد که با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، در سال جاري، موفقيت هاي مضاعفي به دست خواهد آمد.


 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1392/01/31-11:31:13 AM)

  نظرات خوانندگان: