کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آذربايجان شرقي-کميته امداد تلاش مي کند علاوه بر خدمات مالي خدمات فرهنگي و اجتماعي نيز به ايتام تحت حمايت ارائه نمايد
دفعات بازديد: 612
موضوع: استانی
زير موضوع:

مشاهده گزارش تصويري


مدير کل امور حمايت هاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) در همايش تجليل از حاميان طرح اکرام ايتام آذربايجان شرقي گفت:بهترين نوع تبليغ و فرهنگ سازي براي طرح اکرام ايتام از طريق حاميان است زيرا باعث اعتماد و ارتباط بيشتر حاميان و ايتام مي شود.

به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني (ره) آذربايجان شرقي،رضا نوروزي با بيان اين مطلب افزود:فراگير کردن طرح اکرام و افزايش کيفيت زندگي ايتام از جمله برنامه هاي آتي کميته امداد امام خميني(ره) است.

وي تاکيد کرد:اين نهاد تلاش مي کند علاوه بر خدمات مالي خدمات فرهنگي و اجتماعي نيز به ايتام تحت حمايت ارائه نمايد.

وي با بيان اينکه از سال گذشته حامي يابي براي خانواده هاي بي سرپرست داراي فرزند اقدام شده است تصريح کرد:هدف اين نهاد مساعدت حاميان براي همه ايتام و تحت پوشش دادن آنان است.

نوروزي از وجود 630 هزار حامي ايتام در سطح کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال ظرفيت سازي براي افزايش تعداد حاميان طرح اکرام ايتام در کل کشور هستيم.

وي اظهار کرد:منابع مالي طرح اکرام 37 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اما مشکلات اقتصادي مانع از ارائه خدمات بهتر به ايتام مي شود.

مدير کل امور حمايت هاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) نقد حاميان از عملکرد طرح اکرام را کارساز دانسته و يادآور شد:کار در حوزه اجتماعي به خصوص فقرزدايي سخت است به همين خاطر جلسات متعددي با حاميان و مشاوران اجتماعي برگزار مي شود.

گفتني است اهداي لوح تقدير به حاميان،اجراي برنامه تواشيح،دکلمه يکي از ايتام و سخنراني دو نفر از حاميان از جمله برنامه هاي همايش حاميان طرح اکرام ايتام بود.

 

استان: آذربايجان شرقي تاريخ: (1392/05/06-12:32:12 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

آذربايجان شرقي-کميته امداد تلاش مي کند علاوه بر خدمات مالي خدمات فرهنگي و اجتماعي نيز به ايتام تحت حمايت ارائه نمايد
دفعات بازديد: 613
موضوع: استانی
زير موضوع:

مشاهده گزارش تصويري


مدير کل امور حمايت هاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) در همايش تجليل از حاميان طرح اکرام ايتام آذربايجان شرقي گفت:بهترين نوع تبليغ و فرهنگ سازي براي طرح اکرام ايتام از طريق حاميان است زيرا باعث اعتماد و ارتباط بيشتر حاميان و ايتام مي شود.

به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني (ره) آذربايجان شرقي،رضا نوروزي با بيان اين مطلب افزود:فراگير کردن طرح اکرام و افزايش کيفيت زندگي ايتام از جمله برنامه هاي آتي کميته امداد امام خميني(ره) است.

وي تاکيد کرد:اين نهاد تلاش مي کند علاوه بر خدمات مالي خدمات فرهنگي و اجتماعي نيز به ايتام تحت حمايت ارائه نمايد.

وي با بيان اينکه از سال گذشته حامي يابي براي خانواده هاي بي سرپرست داراي فرزند اقدام شده است تصريح کرد:هدف اين نهاد مساعدت حاميان براي همه ايتام و تحت پوشش دادن آنان است.

نوروزي از وجود 630 هزار حامي ايتام در سطح کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال ظرفيت سازي براي افزايش تعداد حاميان طرح اکرام ايتام در کل کشور هستيم.

وي اظهار کرد:منابع مالي طرح اکرام 37 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اما مشکلات اقتصادي مانع از ارائه خدمات بهتر به ايتام مي شود.

مدير کل امور حمايت هاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) نقد حاميان از عملکرد طرح اکرام را کارساز دانسته و يادآور شد:کار در حوزه اجتماعي به خصوص فقرزدايي سخت است به همين خاطر جلسات متعددي با حاميان و مشاوران اجتماعي برگزار مي شود.

گفتني است اهداي لوح تقدير به حاميان،اجراي برنامه تواشيح،دکلمه يکي از ايتام و سخنراني دو نفر از حاميان از جمله برنامه هاي همايش حاميان طرح اکرام ايتام بود.

 

استان: آذربايجان شرقي تاريخ: (1392/05/06-12:32:12 PM)

  نظرات خوانندگان: