بنا به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد استان نماينده مجلس شوراي اسلامي شهرستان تكاب ، شاهين دژ و مياندوآب در مجلس شوراي ازخدمات ارائه شده به محرومين منطقه از سوي كميته امداد قدر داني نمود .
مدير كميته امداد شهرستان تكاب گفت : در جريان بازديدي كه عيسي زاده يكي از نماينده گان مردم در مجلس شوراي اسلامي به همراه فرماندار و تني چند از مسئولين از خانواده هاي تحت....

بنا به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، امام جمعه ، فرماندار ، شهردار و تني چند از مسئولين وخيرين مهاباد با مددجويان كميته امداد اين شهرستان ديدار و دلجويي كردند .
مدير كميته امداد امام خميني (ره) مهاباد گفت : در اين ديدارها شهردار اين شهرستان ضمن تقبل هزينه اجاره مسكن 3 ماهه يك خانواده قول مساعد براي تامين مشكلات معيشتي از قبيل تهيه لوازم ....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، نماينده ي مجلس شوراي اسلامي نقده و اشنويه از خانواده هاي تحت حمايت در شهرستان نقده ديدار و دلجويي نمود .
مدير كميته امداد نقده با اعلام اين خبر گفت : 8 خانواده ي تحت حمايت كميته امداد در يك فضاي معنوي مورد ديدارو دلجويي نماينده ي مجلس شوراي اسلامي شهرستانهاي نقده و اشنويه قرار گرفتند ، اين ديدار كه در قال....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) آذربايجان غربي ؛ معاون حمايت و سلامت خانواده استان در قالب طرح مفتاح الجنه از خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد در شهرستان سلماس ديدار و دلجويي كرد .
مدير كميته امداد شهرستان سلماس با اعلام اين خبر گفت : تعداد 10خانواده ي تحت حمايت كميته امداد از سوي معاون حمايت و سلامت استان در قالب طرح مفتاح الجنه ديدار ....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) آذربايجان غربي ، فرماندار پيرانشهر در قالب مفتاح الجنه از خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد ديدار و دلجويي نمود .
مدير كميته امداد پيرانشهر با اعلام اين خبر گفت : تعدادي از خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد در يك فضاي معنوي توسط فرماندار ، شوراي اسلامي و تعدادي از خيرين مورد ديدار و دلجويي قرار گرفتند ، اي....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما