به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي 1745 حامي نيكوكار طي 5 ماهه سال جاري به كاروان حاميان ايتام استان پيوستند.
معاون حمايت كميته امداد استان با اعلام اين خبر اظهار داشت : در 5 ماهه ي سال 93 تعداد 1745 حامي نيكوكار جديد حمايت از ايتام تحت پوشش اين نهاد را بر عهده گرفتند و اكنون تعداد 21 هزارحامي ،حمايت 7500 يتيم را بر عهده گرفته اند.
اب....

مدير كل كميته امداد آذربايجان غربي اعلام كرد: مردم مومن استان آذربايجان غربي طي 5 ماهه سال جاري مبلغ 20 ميليارد و 605 ميليون و 401هزار ريال صدقه پرداخت نمودند كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل از 18 درصد افزايش برخوردار است.
وي در خصوص تعداد صندوقهاي موجود و فعال در سطح استان اظهار داشت: در حال حاضر 196 هزار و 5 عدد صندوق بزرگ ،كوچك و متوسط در سطح استان فعال ا....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، تاكنون 3000 خانواده ي تحت حمايت در سراسر استان از مزاياي طرح بهسازي مسكن استفاده نموده اند .
اين مطلب را مدير كل كميته امداد استان آذربايجان غربي در جلسه اي كه با حضور مدير كل بنياد مسكن و نمايندگان بانكهاي مسكن ، ملي ، تجارت و صادرات برگزار شد عنوان كرد .
وي با اشاره به تعامل في ما بين كميته امداد....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربي از ابتداي سال جاري تا كنون براي 333 مددجوي تحت حمايت دوره هاي آموزش مهارت برگزار شده است.
مدير كميته امداد پلدشت با اعلام اينكه اين امر مبلغ 170 ميليون ريال براي كميته امداد هزينه در بر داشته اظهار داشت: اين دوره هاي آموزشي كه بصورت دوره هاي كوتاه مدت،بلند مدت و حرفه آموزي در زمينه هاي كامپيو....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، در حال حاضر 83 مددكار اين نهاد در سطح استان مشغول ارائه خدمات مددكاري به محرومان و نيازمندان اين استان هستند.
مدير كل كميته امداد استان اين مطلب را در جمع مددكاران خانواده ي اين نهاد بيان نمود .
جلال حسين زاده در نشست تخصصي مددكاران كميته امداد استان با اشاره به جايگاه تحول يافته ي مددكاري در ساختا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما