مراكز نيكوكاري مساجد ، باعث رونق بيشتر اين اماکن مقدس مي شوند .به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، اين مطلب را امام جمعه ي سلماس در ديداري كه مدير كل كميته امداد استان با وي داشت بيان نمود .
در اين ديدار ابتداء مدير كل كميته امداد استان گزارشي از فعاليتهاي اين نهاد را پيرامون مراكز نيكوكاري استان ارائه و اين مراكز را در رفع مشكلات محرومين ح....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، فرمانده نيروي انتظامي و دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان از فعاليتهاي پيشگيرانه ي كميته امداد امام خميني (ره) در زمينه مبارزه با مواد مخدر قدرداني نمود .
در متن تقدير نامه ي سردار شرفي خطاب به مدير كل كميته امداد استان آمده است :
« . . . بازرسان اعزامي از اداره ي فرهنگي و پيشگيري....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، امام جمعه ي شهر چهار برج از توابع شهرستان مياندوآب از مردم خواست براي رفع نياز محرومين ، مراكز نيكوكاري را همراهي نمايند .
حجت الاسلام پندار در خطبه ي اول نماز جمعه اين هفته با اشاره به اهميت مراكز نيكوكاري اين مراكز را پل ارتباطي بين نيازمندان و توانگران محلات دانست و اظهار داشت : همه بايد مراكز نيكوكاري....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، مدير كل امام خميني (ره) استان از ساختمان هاي در حال احداث مددجويان تحت حمايت در شهرستان سلماس بازديد كرد .
در جريان اين بازديد كه معاون حمايت و سلامت خانواده ي كميته امداد استان ، همچنين مدير امور نظارت و بازرسي و رئيس اداره روابط عمومي نيز وي را همراهي ميكردند ضمن بازديد از روند عمليات احداث 3 دستگاه ساخ....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد آذربايجان غربي ، مدير كل كميته امداد استان در جريان بازديد از فعاليتهاي مراكز نيكوكاري شهرستان سلماس گفت : مساجد ، مراكز نيكوكاري و محل گره گشايي محرومين است .
جلال حسين زاده كه به همراه معاون حمايت و سلامت خانواده ، مدير بازرسي و نظارت و رئيس اداره ي روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد استان به شهرستان سلماس عزيمت نمود....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما