به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی، برای 4500 نفر از فرزندان مشمول طرح محسنین در سطح استان پرونده ویژه حمایتی تشکیل شده است.
این مطلب را معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان در اولین جلسه ی ستاد اکرام ایتا....

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی ماکو در این شهرستان از 6 خانواده تحت حمایت دیدار و از آنان دلجویی کرد.
سرهنگ احمدی در هفتمین روز از هفته نیروی انتظامی به همراه مسئول عقیدتی سیاس®....

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی، یک حامی نیکوکار در شهرستان بوکان مبلغ 48 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت خود مساعدت نمود.
مدیر کمیته امداد بوکان با اشاره به نحوه کمکهای حامیان و افراد خیر به ایتام تح....

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی، 37 خانواده تحت حمایت در شهرستان مهاباد از انشعابات رایگان آب و فاضلاب و گاز شهری برخوردار شدند.
مدیر کمیته امداد مهاباد با اعلام این خبر گفت: در راستای ارائه خدمات همه جانبه به خانواده های تحت حمای....

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان تکاب گفت: کمیته امداد اقدامات ارزشمند و بی بدیلی را در خدمات رسانی به محرومین جامعه انجام داده است.
ایرج ثقفی در دیداری که مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غر....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما