مدير کميته‌ي امداد شهرستان مغان گفت: در طول ماه مبارك رمضان سالجاري و در قالب طرح مفتاح الجنه تعداد يك هزار و 253 سبد كالا در بين خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد توزيع گرديده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، مالك بدري افزود: براي توزيع اين تعداد سبد كالا كه با همياري جمعي از مسئولين دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان تهيهشده است،....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان، 270 كيلوگرم گوشت قرباني را براي توزيع در بين خانواده هاي تحت حمايت، به كميته‌ي امداد تحويل داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صمد كريمي با بيان اين مطلب افزود: ارزش ريالي اين مقدار گوشت قرباني افزون بر 67 ميليون و 250 هزار ريال برآورد شده است.

مديركل کميته‌ي امداد استان اردبيل گفت: همزمان با فرارسيدن عيد سعيد فطر، يك هزار و 425 پايگاه در سطح استان، زكات فطريه‌ و كفارات مردم مؤمن و روزه دار را در يافت خواهند كرد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهروز زلالي با بيان اين مطلب كه پايگاه هاي كميته‌ي امداد در محل هاي برپايي نماز عيد سعيد فطر ميزبان مردم مومن و رو....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان كوثر گفت: در طول ماه مبارك رمضان، در قالب طرح مفتاح الجنه 38 دستگاه اجرايي شهرستان با كميته‌ي امداد همكاري نموده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صفر فتح ا... زاده با اشاره به حضور شخصيت هاي ديني، سياسي و اجتماعي شهرستان كوثر در طرح مفتاح الجنه، اظهار داشت: اين تعداد از مسئولين درراستاي اج....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: 21 حامي طرح اكرام، تعداد يكصد سبد كالا را جهت توزيع در بين ايتام و خانواده هاي نيازمندتحت تكفل خود به كميته‌ي امداد تحويل دادند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صمد كريمي با بيان اين مطلب افزود: ارزش ريالي اين تعداد سبد كالايي افزون بر 52 ميليون ريال برآورد شده است.
وي با ا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما