مدير كميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار گفت: طي سال گذشته، براي مددجويان و افراد نيازمند شهرستان بيله سوار بيش از 16 ميليارد و 966 ميليون ريال در قالب تسهيلات اشتغالزايي پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور با اعلام اين خبر افزود: تسهيلات پرداختي از محل اعتبارات امدادي و منابع بانكي و براي عملياتي شدن 264....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار گفت: طي سال گذشته، نزديك به 10 هزار نفر براي دريافت خدمات به كميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار مراجعه کرده و از خدمات اين نهاد بهره مند شده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور با اعلام اين خبر افزود: در طول اين مدت، بطور ميانگين روزانه 27 نفر براي دريافت خدمات به كميته&zwn....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان خلخال گفت: طي سال گذشته، حاميان طرح اكرام افزون بر 5 ميليارد و 500 ميليون ريال به حساب ايتام تحتا تکفل خود واريز كرده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهرام عليقلي زاده  با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر تعداد 302 يتيم تحت پوشش اين نهاد مقدس مي باشند كه توسط 18 هزار و 96 حامي مورد حمايت ....

مدير کل زندان هاي استان اردبيل با حضور در اداره ي کل کميته ي امداد استان اردبيل با مدير کل اين نهاد ديدار ودر خصوص تعامل في ما بين در سال جاري گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومي كميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهروز زلالي مديركل كميته‌ي امداد استان اردبيل در اين ديدار طي سخناني اظهار داشت: هرگونه مسائل و مشكلات زندانيان و محكومين مالي كه به دلايل غير....

مدير کميته امداد شهرستان بيله سوار گفت: پرداخت صدقه در سال گذشته نسبت به مدت مشابه خود در سال 1391، حدود 24 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور با اعلام اين خبر افزود: مردم خير و نيکوکار اين شهرستان در سال گذشته بيش از 936 ميليون ريال صدقه پرداخت کرده اند.
وي بيان كرد: کميته‌ي امداد بيش از ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما