با حضور جمعي از امدادگران كميته‌ي امداد، هيئت امناي مساجد و هيآت شهرستان كوثر، جلسه‌ي هم انديشي در خصوص توسعه‌ي خدمات مراكز نيكوكاري به مددجويان و افراد نيازمند محله برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي سرپرست کميته‌ي امداد شهرستان کوثر در اين جلسه طي سخناني بيان كرد: مراكز نيكوكاري ه....

به مناسبت هفته‌ي بسيج، طي مراسمي با حضور جمعي از مسئولين دستگاه هاي اجرايي شهرستان خلخال، تعداد 2 واحد مسكوني براي خانواده هاي ايتام تحت حمايت كميته‌ي امداد كه با مشاركت حاميان طرح اكرام احداث شده بود، افتتاح و تحويل خانواده ها داده شد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صفر فتح ا... زاده مديركميته‌ي امداد شهرستان كوثر ....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد از پرداخت 556 ميليون و 700 هزار ريال در قالب هزينه هاي عمراني به مددجويان تحت حمايت اين شهرستان در طول 8 ماهه‌ي سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ ارشد سعادتي با اعلام اين خبر افزود: در طول اين مدت، 52 خانواده‌ي تحت پوشش اين نهاد از خدمات عمراني بهره مند گرديده اند.<....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان مشگين شهر گفت: طي آبان ماه سالجاري، دو كارگاه پيشگيري از اعتياد با محوريت مهارتهاي ارتباطي با حضور بانوان تحت حمايت اين نهاد مقدس برگزار گرديده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ علي بابايي با اعلام اين خبر افزود: بررسي مباني روان شناختي، برقراري ارتباط مؤثربا والدين و فرزندان و... از مهمترين مسائل....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: طي دو ماه اخير، براي رفع سوء تغذيه 280 کودک زير 6 سال خانواده هاي تحت پوشش و اقشار نيازمند، سبد غذايي توزيع شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ ارشد سعادتي با اعلام اين خبر افزود: ارزش ريالي اين تعداد سبد غذايي بالغ بر 226ميليون ريال برآورد شده است .
وي اظهار داشت: شناسا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما