مديركل و رئيس شوراي اقامه‌ي نماز کميته‌ي امداد استان اردبيل گفت: طبق ارزيابي هاي به عمل آمده از فعاليتهاي اقامه‌ي نماز در دستگاه هاي اجرايي استان، كميته‌ي امداد موفق به كسب بالاترين رتبه و حائز امتياز «تقديري ويژه» گرديده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهروز زلالي طي گزارشي در جلسه‌ي شوراي....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار از انجام افزون بر يك هزار مورد بازديد از طرح‌ هاي خودكفايي و اشتغالزايي اين نهاد مقدس در سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور با اعلام اين خبر افزود: کميته‌ي امداد به منظور پيشگيري از انحراف در طرح‌ هاي اشتغالزايي اجرا شده و همچنين پايدار سازي آن ها ....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان نمين گفت: طي مرداد ماه سالجاري، 2 دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي و پيشگيري از اعتياد براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، پرويز قاسم نژاد با بيان اين مطلب افزود: اين كارگاه هاي آموزشي براي 62 نفر از مددجويان تحت پوشش اين نهاد و به مدت 16 ساعت برگزار گردي....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان اردبيل از پرداخت افزون بر 17 ميليارد و 118 ميليون ريال در قالب مستمري به مددجويان تحت پوشش اين نهاد طي سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، جليل قديمي با اعلام اين خبر افزود: مستمري پرداختي به حساب 8 هزارو 537 خانواده‌ي تحت حمايت اين نهاد واريز شده است.
وي با اشاره به اينكه د....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار گفت: تا كنون بالغ بر يك ميليارد و 599 ميليون ريال تسهيلات اشتغال وخودكفايي به مددجويان وافراد نيازمند اين نهاد در سطح شهرستان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور با اعلام اين خبر افزود: تسهيلات پرداختي از محل اعتبارات امدادي و منابع بانكي براي عملياتي شدن 21 طرح اش....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما