مديركل كميته‌ي امداد استان اردبيل گفت: رفع نيازمندي خانواده ها، مشاركت همگاني را مي طلبد كه در اين خصوص لازم است با جديت تمام نسبت به جذب خيرين و مشاركت آنان در امور نيازمندان وارد شويم.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهروز زلالي در جلسه‌ي آموزش سامانه‌ي جامع كاربري زكات كه در سالن اجتماعات اداره كل اين نهاد برگزار....

معاون توسعه‌ي مشاركتهاي مردمي كميته‌ي امداد استان اردبيل گفت: اگر نيازسنجي از خانواده هاي تحت حمايت اين نهاد و همچنين استعداد نهفته در بين اعضاي آن به خوبي شكل گيرد، به همان ميزان در ارائه‌ي خدمات مطلوب بر اساس نيازمندي آنان موفق عمل خواهيم نمود.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهمن دستاري در جلسه‌ي آموزش سامان....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار گفت: طي 8 ماهه‌ي سالجاري، پرداخت صدقه توسط مردم خير اين شهرستان به خانواده هاي تحت حمايت و اقشار آسيب پذير نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 12 درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور با بيان اين مطلب افزود: مردم خير و نيکوکار اين شهرستان در طول اين مدت بي....

معاون توسعه‌ي مشاركتهاي مردمي كميته‌ي امداد استان اردبيل گفت: بسيج مستضعفين، نقش بسزايي را امورات خير خواهانه و احياء سنتهاي حسنه‌ي الهي، ايفا مي نمايند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهمن دستاري با بيان اين مطلب افزود: بسيجيان با فعاليتهاي متداول خود، همواره مي كوشند تا فرهنگ حسنه‌ي نيكوكاري اسلامي را در بين....

به مناسبت هفته‌ي بسيج، جمعي از امدادگران بسيجي كميته‌ي امداد كوثر با فرمانده سپاه ناحيه‌ي اين شهرستان ديدار نمودند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي سرپرست كميته‌ي امداد شهرستان كوثر در اين ديدار طي سخناني بيان كرد: بسيج، در سطح هاي گوناگون علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي به خوبي توانسته است آرمان....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما