مدير كميته‌ي امداد شهرستان اردبيل گفت: با پرداخت وام محكومين 11 نفر از سرپرست خانواده هايي كه به جهت محكوميت هاي مالي و جرائم غير عمد در زندان به سر مي‌برند از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده‌هايشان بازگشتند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ جليل قديمي با اعلام اين خبر افزود: ارزش ريالي وام پرداختي به اين تعداد از....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: طي سالجاري، بابت ارائه‌ي خدمات بهداشتي و درماني به خانواده‌هاي تحت حمايت اين نهاد نزديك به 650 ميليون ريال هزينه پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ ارشد سعادتي با بيان اين خبر افزود: ارائه‌ي خدمات بهداشتي و درماني به خانواده‌هاي تحت حمايت، كودكان مبتلا ب....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان كوثر گفت: طي سالجاري، 7 نفر از نوعروسان تحت حمايت اين نهاد با دريافت كمك هزينه‌ي تأمين جهيزيه زندگي مشترك خود را آغاز كرده اند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي با اعلام اين خبر افزود: بابت كمك به تأمين جهيزيه‌ي اين تعداد از نوعروسان بالغ بر 145 ميليون ريال به حساب آنان وار....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان نمين از بازديد 200 منزل مددجويي توسط كارشناسان عمران اين نهاد در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ حميد اكبريان با اعلام اين خبر افزود: در اين بازديدها كه با هدف نيازسنجي و اولويت بندي نياز مسكن خانواده ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد تا در صورت نياز به تعمير، مقاوم سازي و بازسازي مسكن....

مدیر کمیته‌ي امداد شهرستان كوثرگفت: در راستاي پايداري و اشتغال صحيح طرح هاي ايجاد شده ناظرين بر طرح هاي اشتغال كميته‌ي امداد طي 515 مرحله طرح هاي اشتغال ايجاد شده از محل تسهيلات خودكفايي را مورد بازديد و راهنمايي كرده اند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي با اعلام اين خبر افزود: بازديد هاي صو....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما