مدير كميته‌‌ي امداد شهرستان كوثر از ثبت نام 86 حامي در طرح اكرام و محسنين براي حمايت از ايتام و فرزندان نيازمند خانواده هاي تحت حمايت اين نهاد در طول سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صفر فتح ا... زاده با بيان اين خبر افزود: با جذب اين تعداد حامي، كل حاميان طرح اكرام و محسنين به 402 نفر رسيده است.
وي....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار گفت: طي 5 ماهه‌ي سالجاري، بيش از 2 ميليارد و 847 ميليون ريال در قالب مستمري به حاسب سرپرستان خانوار تحت حمايت اين نهاد واريز شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور افزود: مبلغ پرداختي به حساب يك هزار و 101 خانوار از مددجويان تحت حمايت اين شهرستان واريز شده است.
و....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان مغان از برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي براي نوعروسان تحت حمايت اين نهاد خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، علي نوروزي با بيان اين مطلب افزود: اين دوره‌، مرحله‌ي چهارم كارگاه آموزشي براي نوعروسان مي باشد كه طي 3 روز و به مدت 14 ساعت برگزار شده است.
وي با اشاره به اينكه 20 نوعروس ....

مدير كميته‌‌ي امداد شهرستان كوثر گفت: يكي از خيرين اين شهرستان، 135 پوشاك گرم را براي توزيع در بين دانش آموزان تحت حمايت به كميته‌ي امداد تحويل داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صفر فتح ا... زاده با بيان اين خبر افزود: ارزش ريالي اين تعداد پوشاك بالغ بر 87 ميليون ريال برآورد شده است.
وي با اشاره به اينكه هم....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار از پرداخت 117 مورد تسهيلات قرض الحسنه‌ي كارگشايي به مددجويان تحت حمايت و اقشار نيازمند توسط اين نهاد مقدس در 5 ماهه‌ي سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، طاهر مهدي پور افزود: بابت اين تعداد تسهيلات كارگشايي بيش از يك ميليارد و 118 ميليون ريال به متقاضيان واجدالشرايط پ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما