مدير كميته‌ي امداد شهرستان كوثرگفت: طي سالجاري، 592 نفر از مددجويان تحت حمايت از كارگاه‌هاي مشاوره و راهنمايي اين نهاد بهره‌مند شده‌اند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي با اعلام اين خبر افزود: كارگاه‌هاي مشاوره و راهنمايي در راستاي ارتقاء سطح اطلاعات، افزايش اعتماد به نفس، جلوگيري از اختلا....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: طي سالجاري، مساعدت‌هاي حاميان طرح اكرام و محسنين به ايتام و خانواده‌هاي تحت حمايت نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 15 درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ ارشد سعادتي با بيان اين خبر افزود: در طول اين مدت حاميان بيش از يك ميليارد و 564 ميليون ريال به فرزندا....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان اردبيل گفت: طي سالجاري، بيش از8 ميليارد و 435 ميليون ريال در قالب تسهيلات اشتغال و خودكفايي جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و پايدار براي خانواده‌هاي تحت حمايت اين نهاد پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ جليل قديمي با اعلام اين خبر افزود: با پرداخت اين مقدار تسهيلات اشتغالزايي تو....

مدیر کمیته‌ي امداد شهرستان كوثر از پرداخت بيش از 2 ميليارد و 804 ميليون ريال در قالب مستمري به حساب سرپرستان خانوار تحت حمايت اين نهاد در سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي با اعلام اين خبر افزود: اين مقدار مساعدت براي رفع مشكلات اساسي و معيشتي يك هزار و 49 خانوار تحت پوشش اين نهاد پ....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان خلخال گفت: طي سالجاري، در جهت رفع و جلوگيري از بيماري سوء تغذيه براي 258 نفر از كودكان زير 6 سال خانواده‌هاي تحت حمايت اين نهاد سبد غذايي توزيع شده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ صفر فتح ا... زاده با اعلام اين خبر افزود: بابت تهيه و توزيع اين مقدار سبد غذايي افزون بر300 ميليون ريال هزينه پر....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما