مدير كميته امداد شهرستان خلخال گفت: طي 5 ماهه‌ي سالجاري با برگزاري كارگاه هاي مشاوره اي 2 هزار و 868 نفر از خانواده هاي تحت حمايت اين شهرستان از آموزش هاي مشاوره اي بهره مند شده اند.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد استان اردبيل؛ بهرام عليقلي زاده بابيان اين مطلب افزود: اين تعداد افراد درگروه هاي سني مختلف از مشاوره وراهنمايي هاي فردي وگروهي در قالب طرح نظام جامع....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد از برگزاري كارگاه آموزشي براي 29 نفر از نوعروسان تحت پوشش اين نهاد در مرداد ماه سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صمد كريمي با اعلام اين خبر افزود: کميته‌ي امداد به ‌منظور افزايش مهارت ‌هاي زندگي و شناخت متقابل زوجين و کاهش آسيب‌ هاي اجتماعي، قبل از پرداخ....

با حضور قائم مقام و جمعي از مسئولين كميته‌ي امداد استان اردبيل، جلسه‌ي توديع و معارفه‌ي مديرقديم وجديد كميته‌ي امداد شهرستان مغان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، در اين جلسه ضمن تقدير از زحمات مالک بدري مدير سابق، علي نوروزي به عنوان مدير کميته‌ي امداد شهرستان مغان معرفي شد.
منصور سيفي....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان نمين گفت: طي مرداد ماه سالجاري، افزون بر يك ميليارد و 91 ميليون ريال به حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش اين نهاد واريز شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، پرويز قاسم نژاد افزود: مستمري پرداختي در اختيار يك هزار و 829 نفر از خانواده هاي تحت حمايت اين نهاد قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: علاوه ....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان خلخال گفت: طي سالجاري، 85 خانواده‌ي تحت پوشش از خدمات عمراني اين نهاد مقدس بهره مند شده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، بهرام عليقلي زاده بيان كرد: جهت ارائه‌ي خدمات عمراني به اين تعداد از مددجويان نزديك به يك ميليارد ريال هزينه پرداخت شده است.
وي اظهار داشت: کميته‌ي امداد ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما