سرپرست كميته‌ي امداد شهرستان نمين گفت:‌ 20 نفر از نوعروسان تحت حمايت اين نهاد با حضور در كارگاه‌آموزشي، مهارت هاي لازم را در خصوص زندگي مشترك و مسائل پيراموني خود فرا گرفتند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ حميد اكبريان در حاشيه‌ي برگزاري اين كارگاه آموزشي اذعان داشت: اين كارگاه در سه روز و به مدت 10 ساعت براي نو....

مدیر کمیته امداد شهرستان كوثر گفت:‌ يك دوره كارگاه آموزشي براي زنان مطلقه‌ي تحت حمايت اين نهاد كه داراي شرايط ازدواج مجدد مي‌باشند، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي در حاشيه‌ي برگزاري اين كارگاه آموزش طي سخناني بيان كرد: اين دوره‌ي آموزشي براي 17 نفر از....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان اردبيل گفت:‌ طي سالجاري، مساعدت‌هاي حاميان طرح اكرام به ايتام تحت حمايت اين نهاد نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 30 درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ جليل قديمي با بيان اين خبر افزود: در طول اين مدت حاميان طرح اكرام افزون بر 5 ميليارد و 170 ميليون ريال به ايتام تحت تك....

سرپرست كميته‌ي امداد شهرستان نمين از پرداخت بيش از يك ميليارد و 650 ميليون ريال در قالب تسهيلات اشتغال وخودكفايي به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در طول سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ حميد اكبريان با اعلام اين خبر افزود: اين مقدار تسهيلات خودكفايي در جهت توانمندسازي 14 مددجوي تحت پوشش پرداخت شده است.
وي ب....

مدیر کمیته امداد شهرستان كوثر از اجراي طرح فلاح براي 188 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد در سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي با اعلام اين خبر افزود: جلسات طرح فلاح براي اين تعداد از مددجويان تحت حمايت در 9 روستا و دو منطقه‌ي شهري برگزار شده است.
وی با اشاره به ا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما