مدير كميته‌ي امداد شهرستان خلخال اعلام كرد: طي سالجاري، 89 نوعروس تحت حمايت كمك هزينه‌ي تأمين جهيزيه دريافت نموده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صفر فتح ا... زاده با بيان اين مطلب افزود: بالغ بر يك ميليارد و 84 ميليون ريال بابت تأمين كمك هزينه‌ي جهيزيه به اين نوعروسان تحت پوشش پرداخت شده است.
وي خاطر....

با حضور رئيس شوراي شهر و جمعي از مسئولين ادارات شهرستان مركز نيكوكاري شهر نمين افتتاح گرديد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ پرويز قاسم نژاد مدير كميته‌ي امداد شهرستان نمين در حاشيه‌ي آيين افتتاح اين مركز نيكوكاري طي سخناني بيان داشت: استفاده از ظرفيت هاي مردمي و اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار در راستاي رفع مشكلات محرومين ....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: طي سالجاري، توسط اين نهاد مقدس بيش از 120 ميليون ريال به خانواده هاي زندانيان جرائم غير عمد پرداخت گرديده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صمد كريمي با اعلام اين مطلب افزود: 37 خانوار زنداني در قالب 106 نفر تحت پوشش اين نهاد مقدس قرار دارند كه بر طبق سرفصلهاي كميته‌ي امداد به ....

سرپرست كميته‌ي امداد شهرستان كوثر گفت: طي سالجاري، 125 كودك زير 6 سال مبتلا به سوء تغذيه، از سبد غذايي اين نهاد مقدس بهره مند شده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي افزود: بالغ بر 72 ميليون ريال در جهت تهيه و توزيع اين مقدار سبد غذايي هزينه پرداخت شده است.
وي با اشاره به اينكه طرح کمک به رفع سوءتغذي....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد از مساعدت يك ميليارد و 632 ميليون ريالي حاميان طرح اكرام به ايتام تحت تكفل خود در 6 ماهه‌ي سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صمد كريمي با اعلام اين خبر افزود: اين مقدار مساعدت حاميان طرح اكرام نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 45 درصد رشد داشته است.
وي با اشاره ب....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما