مديركل كميته ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل گفت:رشد و تعالي فکري و روحي جامعه و مشارکت همگاني مردم در مديريت امور فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي در عصر حاضر از ثمرات وجود شجره ي طيبه بسيج است.
به گزارش روابط عمومي كميته ي امداد امام خميني؛ بهروز زلالي طي سخناني ضمن گراميداشت هفته بسيج اظهار کرد: تفکر بسيجي مظهر قانونمندي است و بسيجيان همواره در راستاي تحقق عدالت گام ....

سرپرست كميته‌ي امداد شهرستان كوثر گفت: طي 8 ماهه‌ي سالجاري، تعداد 42 كارگاه آموزشي در قالب طرح فلاح براي مددجويان تحت پوشش اين نهاد برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي با اعلام اين خبر افزود: اين تعداد جلسه به مدت 140 ساعت و براي 745 مددجوي تحت حمايت برگزار گرديده است.
وي با اشاره به ....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان نمين گفت: طي آبان ماه سالجاري، براي يك هزار و 805 خانواده‌ي تحت حمايت اين نهاد در سطح شهرستان بالغ بر يك ميليارد و 74 ميليون ريال مستمري پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ پرويز قاسم نژاد با بيان اين خبر افزود: اين مقدار مستمري پرداختي به حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش واريز گرديده ا....

با حضور جمعي از امدادگران كميته‌ي امداد، هيئت امناي مساجد و هيآت شهرستان كوثر، جلسه‌ي هم انديشي در خصوص توسعه‌ي خدمات مراكز نيكوكاري به مددجويان و افراد نيازمند محله برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ سيد غلامرضا مظلومي سرپرست کميته‌ي امداد شهرستان کوثر در اين جلسه طي سخناني بيان كرد: مراكز نيكوكاري ه....

به مناسبت هفته‌ي بسيج، طي مراسمي با حضور جمعي از مسئولين دستگاه هاي اجرايي شهرستان خلخال، تعداد 2 واحد مسكوني براي خانواده هاي ايتام تحت حمايت كميته‌ي امداد كه با مشاركت حاميان طرح اكرام احداث شده بود، افتتاح و تحويل خانواده ها داده شد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صفر فتح ا... زاده مديركميته‌ي امداد شهرستان كوثر ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما