معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: در سال گذشته 4 هزار حامي براي ايتام اين استان جذب شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، ربيع اله وفايي اظهار داشت: طرح هاي «اکرام ايتام» و «محسنين»، از جمله طرح¬هايي هستند که کميته امداد امام خميني (ره) به منظور استفاده از مشارکت مردمي در رس....

مدير کميته امداد شهرستان مرواه تپه از کمک 280ميليون توماني حاميان ايتام اين شهرستان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد باقر پور اظهار داشت: در سال گذشته حاميان با کمک هاي نقدي و غير نقدي مبلغ 280 ميليون تومان به ايتام اين نهاد مساعدت داشته اند.
وي با اشاره به تاکيد دين اسلام براي دستگيري از ....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گرگان گفت: در سال گذشته حاميان بيش از 13 ميليارد ريال به ايتام و مددجويان نيازمند گرگاني کمک کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، مهدي نظري اظهار داشت: طرح اکرام ايتام کميته امداد همه‌ساله در ايام مختلف با هدف ترويج فرهنگ نوع‌دوستي و کمک‌هاي انسان دوستانه به ايتام وکودکان بي‌س....

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: 43 درصد از حاميان ايتام استان را زنان تشکيل مي دهند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، ابراهيم باغباني با گراميداشت سالروز ولادت حضرت زهرا(ع) و روز زن اظهار داشت: زنان عفيفه و پاکدامن ايراني در طول تاريخ نشان دادند که با الگو گرفتن از حضرت زهرا(ع) مي توانند در صحنه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي....

مدير کميته امداد شهرستان گميشان به همراه ديگر امدادگران با دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاي قره جلر در خصوص ارائه فعاليت هاي امداد و همکاري و تعامل دوجانبه ديدار و گفت وگو کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، مدير کميته امداد شهرستان گميشان با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي قره جلر در مسجد جامع اين روستا ديدار کردند.

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما