مديرکميته امداد شهرستان بندرگز گفت: دوره آموزش گروهي تفسير حکمت 365 نهج البلاغه ويژه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اين نهاد برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، حيدر بخشي اظهار داشت: اين دوره آموزشي از سوي حوزه فرهنگي با همکاري مشاور ديني اين نهاد در کميته امداد شهرستان بندرگز برگزار گرديد.
وي افزود: در اين دوره....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان راميان گفت: يک حامي خير براي کمک به خانواده يتيم خان ببيني يک آبگرمکن خريداري کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ايوب قزلسفلو اظهار داشت: حامي خيري در اين شهرستان يک آبگرمکن براي يکي از فرزندان تحت حمايتش به ارزش 550 هزار تومان خريداري کرد.
وي با اشاره به اينکه اين حامي سرپرستي ....

از خانواده هاي موفق با محوريت خودباوري، خانواده سالم و با کرامت (ويژه مادران و جوانان) در محل مديريت امداد شهرستان گرگان برگزار گرديد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، به مناسبت گراميداشت 25 ذي الحجه روز خانواده مراسمي جهت تجليل از خانواده هاي موفق با محوريت خودباوري، خانواده سالم و با کرامت (ويژه مادران و جوانان) در محل مدي....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان گميشان گفت: کلاس آموزشي براي مادران و دختران در روستاي قلعه جيق بزرگ با همکاري خوشه فرش ترکمن برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، محمد رضا راثي سرايي اظهار داشت: پيرو مصوبات جلسه شوراي مشاوره و آموزش خانواده جهت خودکفايي زنان و دختران کلاس آموزشي براي مادران و دختران بازمانده از تحصيل خود....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بندرگز گفت: آموزش گروهي براي مادران داراي فرزند تحت حمايت اين نهاد برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان ،حيدر بخشي اظهار داشت: آموزشي ازسوي واحد فرهنگي با همکاري مشاور خانواده امداد ،اموربانوان فرمانداري وبخشداري در جمع خواهران مددجو وغيردر روستاي گزشرقي برگزارگرديد.
بخشي....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما