مديرکل کميته امداد امام (ره)گلستان گفت: ماهانه 12 ميليارد ريال براي کمک معيشت سالمندان تحت حمايت اين نهاد پرداخت مي شود.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ابراهيم باغباني با گراميداشت روز سالمند اظهار داشت: 31 هزار و 351 نفر معادل با 9/25 جمعيت سالمندان استان تحت حمايت کميته امداد قرار دارند و از خدمات اين نهاد بهره مند مي ش....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان گنبد گفت: درشش ماهه نخست سال جاري حاميان 2 ميليارد و 611 ميليون ريال براي کمک به ايتام و مددجويان نيازمندان پرداخت کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، علي جعفري اظهار داشت: کمک به ايتام و نيازمندان در دين مبين اسلام بسيار سفارش شده است و براي ترويج اين فرهنگ حسنه در سطح جامعه بايد تلاش....

معاون توسعه مشارکتهاي مردمي کميته امداد امام (ره)گلستان گفت: 50 پايگاه براي جمع آوري کمک هاي مردمي به منظور بازسازي دوباره غزه در استان گلستان برپا شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، اسدا... بابازاده اظهار داشت: با هماهنگي سپاه و بسيج با کميته امداد به مناسبت روز همبستگي با کودکان فلسطين 50 پايگاه جمع آوري کمک هاي مردمي ت....

رئيس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان گفت: در جشنواره پيوند آسماني از کميته امداد بعنوان دستگاه برتر در حوزه ازدوج تجليل شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، پرويز خاکپور اظهار داشت: جشنواره پيوند آسماني به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) در استان گلستان برگزار و از کميته امداد....

مديرکل کميته امداد امام (ره)گلستان گفت: برگزاري کلاس هاي آموزشي يکي از اقداماتي است که اين نهاد براي سالمندان تحت حمايت انجام مي دهد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ابراهيم باغباني در همايش تکريم و تجليل از سالمندان اظهار داشت: برگزاري اين مراسمات درايامي خاص بصورت نمادين است تا نگاه جامعه را به اين سمت معطوف سازيم.

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما