مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گميشان گفت: کلاس آموزشي پيشگيري از اعتياد ويژه دانش آموزان تحت حمايت اين نهاد برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد رضا راثي سرايي اظهار داشت: واحد فرهنگي کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گميشان با همکاري نيروي انتظامي شهرستان براي 20 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) بندر ترکمن گفت: در مهر ماه سال جاري دوره آموزشي براي 80 تفر از دختران در آستانه ازدواج تحت حمايت اين نهاد برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، تقي گرجي اظهار داشت: ارتقاء سطح آگاهي و توانمند سازي فکري براي دختران در آستانه ازدواج يک مسئله حياتي است که بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم.....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) گاليکش از برگزاري کلاس هاي ديني و اعتقادي براي 66 نفر از زنان روستايي شهرستان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، علي حسني اظهار داشت: دوره هاي آموزشي در حوزه فرهنگي با موضوعات مختلف براي مددجويان اين نهاد در تمام رده هاي سني برنامه ريزي و در طول سال اجرايي مي شود.
وي با اشاره ....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان گرگان از برگزاري کارگاه آموزشي ويژه زنان سرپرست خانوار تحت حمايت اين نهاد خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، مهدي نظري اظهار داشت: کارگاه آموزشي ويژه زنان سرپرست خانوار با محوريت بهداشت و شيوه هاي فرزند پروري در مجتمع فرهنگي تربيتي ولايت تشکيل شد .
وي افزود: در اين کارگاه کار....

مديرکل کميته امداد امام (ره) گلستان با مدير شعب بانک ملي استان در خصوص تخصيص اعتبارات اشتغال سال جاري به مددجويان ديدار و گفت وگو کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، در اين ديدار ابراهيم باغباني با تقدير و تشکر از همراهي خوب بانک ملي در راستاي توسعه اشتغال اظهار داشت: ايجاد اشتغال براي مددجويان کميته امداد باعث خودکفايي و....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما