مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: با انعقاد تفاهمنامه با بنياد برکت در طي دو مرحله 400 ميليون ريال براي کمک به 913 يتيم روستايي واريز شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، ابراهيم باغباني اظهار داشت: طرح اکرام ايتام يکي از برجسته ترين طرح هاي مشارکتي کميته امداداست که بيش از يک دهه در اين نهاد اجرايي شده است.
وي افزود:....

مدير کميته امداد شهرستان بندرگز گفت: از بانک هاي که بيشترين همکاري را با کميته امداد در راستاي ايجاد اشتغال براي مددجويان شهرستان داشتند تجليل به عمل آمد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، حيدر بخشي اظهار داشت: از روساي بانک ملي وملت وصادرات که بيشترين تلاش وپيگيري را در جهت جذب وپرداخت تسهيلات به ولي نعمتان تحت حمايت کميته امداد ....

مدير کميته امداد شهرستان آزادشهر گفت: يک حامي در طي مراسمي 120 پرس غذاي گرم بين نيازمندان و ايتام تحت حمايت اين نهاد توزيع کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمدعلي ممشلي اظهار داشت: حاميان و خيرين شهرستان توجه ويژه اي در مناسبت هاي مختلف نسبت به ايتام و نيازمندان دارند.
وي افزود: يک حامي مراسمي را با حضور ايتام....

مدير کميته امداد امام (ره) گاليکش گفت: دو حامي خير10 ميليون ريال هديه ازدواج به يتيم گاليکشي اهداء کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، علي حسني اظهار داشت: ايتام علاوه بر کمک هاي مادي نيازمند توجه معنوي و عاطفي حاميان نيز هستند.
وي افزود: در اسلام جايگاه يتيم نوازي به اندازه اي رفيع و بالامرتبه است که پيامبر اکر....

مديرامور فرهنگي و آموزش کميته امداد گلستان گفت: 80 نفر از مادران و دختران تحت حمايت اين نهاد به اردوي خانوادگي در اردوگاه البرز اعزام شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد رضا زماني اظهار داشت: به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر 80 نفر از مادران و دختران تحت حمايت به اردوي 5 روزه در اردوگاه البرز اعزام شدند. <....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما