مدير کميته امداد کلاله از برگزاري پايگاه جذب حامي براي ايتام و نيازمندان و همچنين اطعام دهي نيازمندان در شبهاي قدر خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، سيدعبدالرضا ميري اظهار داشت: مديريت شهرستان کلاله همسو با ساير شهرستانها در شب هاي قدر جهت جذب حامي و کمکهاي نقدي اقدام به نصب و راه اندازي پايگاه ثبت نام طرح اکرام ايت....

مدير کميته امداد شهرستان گرگان گفت: در سال گذشته خدمات مشاوره اي براي 550 مددجوي اين نهاد برگزار شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، مهدي نظري اظهار داشت: امدادگران اين نهاد با احساس مسئوليت شرعي و قانوني خود که در قبال افراد خانواده بزرگ امداد دارند، خدمات مشاوره و راهنمايي خود را در زمينه هاي اخلاقي، روحي، رواني، رف....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) بندر گز گفت: يک خير بندرگزي 31 قطعه مرغ را در بين نيازمندان توزيع نمود.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، حيدر بخشي اظهار داشت: به همت يکي از خيرين شهرستان در آستانه شب هاي قدروضربت خوردن حضرت علي (ع)31قطعه مرغ به کميته امداد شهرستان جهت توزيع بين مددجويان اهداءشد.
وي گفت :در ايام ماه ....

مدير کميته امداد شهرستان کلاله گفت: در تابستان سال جاري 87 دانش آموز تحت حمايت اين نهاد از کلاس هاي اوقات فراغت کانون فرهنگي و تربيتي ولايت بهره مند شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، سيد عبدالرضا ميري در بازديد از کلاس هاي طرح اوقات فراغت اظهار داشت: تابستان امسال 87 نفر از دانش آموزان دختر در بيش از 8 رشته قرآني ، احک....

مدير کل کميته امدادامام خميني (ره )گلستان از افزايش پرداخت کمک معيشت مددجويان اين نهاد در تير ماه سال جاري خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ابراهيم باغباني اظهار داشت: ميزان مستمري مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان از اين ماه افزايش مي يابد.
وي تصريح کرد: براساس ابلاغ جديد دولت ،مستمري مددجوي....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما