مديرکميته امداد شهرستان مينودشت از برگزاري کارگاه آموزشي روشهاي پيشگيري از اعتياد براي دانش آموزان تحت حمايت اين نهاد خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان، رحيم تيموري گفت: اعتياد يک چالش اجتماعي است که ريشه ها و زمينه هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي دارد و يکي از اقدامات مستمري که ما بايد انجام دهيم، اين است که همواره....

مدير کميته امداد شهرستان بندر ترکمن گفت: اين کارگاه آموزشي مشاوره براي 34 نفر از خانواده زندانيان تحت حمايت با هدف تقويت روحيه نشاط و شادابي و مهارت حل مسئله برگزار شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان، تقي گرجي گفت: خانواده هاي زندانيان در اين کارگاه مهارت حل مسئله و چگونگي برخورد با مشکلات احتمالي را که يکي از مه....

مدير کميته امداد شهرستان گاليگش از برگزاري کارگاه آموزشي پيشگيري از اختلالات دوره سالمندي براي سالمندان تحت حمايت اين نهاد خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان، علي حسني گفت: اين کارگاه آموزشي در قالب جلسات ويژه ي پيشگيري از اختلالات دوره سالمندي براي 29 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد برگزار گرديده است.
....

در دفتر معاون فرماندار شهرستان گميشان جلسه شوراي زکات به منظور تعامل و همکاري بيشتر براي اجراي اين فريضه الهي برگزار گرديد
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، در اين جلسه که با هدف تعامل و همکاري بيشتر اعضاء شوراي زکات شهرستان برگزار شد راثي سراي مدير کميته امداد شهرستان گميشان به ارائه گزارش عملکرد زکات در نيمه اول سال 93 و م....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان آزادشهر گفت: يکي از خيرين شهرستان براي اعزام مددجوان به مشهد مقدس 30 ميليون ريال کمک کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد علي ممشلي اظهار داشت: يکي از خيرين شهرستان 30 ميليون ريال براي اعزام 30 نفر از مددجويان به مشهد مقدس،به واحد فرهنگي شهرستان آزادشهرهديه نمودند.
وي با بيان ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما