مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) گلستان از جمع آوري بيش از 241 ميليارد ريال زکات در استان گلستان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ابراهيم باغباني اظهار داشت: براي ترويج فرهنگ زکات در استان گلستان تلاش هاي بسياري انجام شده و در همين راستا در سال جاري در همه شهرستان هاي استان همايش زکات برگزار شد و از مبلغين، مودي....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گميشان از برگزاري کلاس آموزشي ويژه دختران بازمانده از تحصيل با موضوع ارتباط موثر وروابط بين فردي خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد رضا راثي سرايي اظهارداشت: کلاس آموزشي ويژه دختران بازمانده از تحصيل با موضوع ارتباط موثر و روابط بين فردي درمدرسه آزادگان روستاي قلعه توماچل....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بندرترکمن گفت: درآمد اکرام ايتام شهرستان در آبان ماه سال جاري با افزايش 69 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، تقي گرجي اظهار داشت: حاميان خير در آبان ماه سال جاري 137 ميليون ريال به ايتام تحت حمايت اين نهاد در شهرستان بندرترکمن کمک ک....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان مينودشت گفت: دو حامي نيکوکار مينودشتي براي دو عدد آبگرمکن براي رفع نياز خانواده هاي ايتام خريداري نمود.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، رحيم تيموري اظهار داشت: ائمه ما نسبت به محرومان و ايتام توجه خاصي داشتند لذا شايسته است كه براي ترويج اين فرهنگ حسنه كه از تاكيدات ديني ماست بيش از گذشته....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان آزادشهر گفت: دوره هاي مختلف آموزشي توسط اين نهاد در مناطق ويژه آسيب شهرستان برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمدعلي ممشلي اظهار داشت: دوره هاي آموزشي براي 64 نفر از خانواده هاي شهرستان که در مناطق ويژه زندگي مي کنند توسط اين نهاد برگزار شد.
وي افزود: در اين دوره ه....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما