مدير کل کميته امداد امام (ره) گلستان گفت: 67 درصد جمعيت تحت پوشش اين نهاد را زنان سرپرست خانوار تشکيل مي دهند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، ابراهيم باغباني با گراميداشت هفته کرامت زن در خصوص ارائه خدمات اين نهاد به زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: کميته امداد بعنوان يک دستگاه حمايتي در بخش هاي مختلف به ارائه خدمات مي پردا....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بندر گز گفت: همايش جشن کوثر با حضور 200 نفر از زنان تحت حمايت و غير مددجوي اين نهاد در روستاي تلور برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، حيدر بخشي اظهار داشت: واحد فرهنگي کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بندرگز به مناسبت روز زن با همکاري دهيار روستاي تلور همايش جشن کوثر را براي 20....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان کلاله گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا(ع) و هفته گراميداشت مقام زن جشني به اين منظور براي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، سيد عبدالرضا ميري اظهار داشت: به مناسبت هفته زن مديريت شهرستان جشن ميلاد دخت نبي مکرم اسلام (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) را با حضور زن....

مدير کميته امداد شهرستان بندر گز گفت: در هفته سلامت کارگاه آموزشي خود مراقبتي براي مددجويان اين نهاد برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، حيدر بخشي اظهار داشتک واحد فرهنگي کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بندرگز به مناسبت هفته سلامت با همکاري مرکز بهداشت، کارگاره آموزشي با موضوع يک عمر سلامت با خود مراقبتي براي 40....

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن از خانواده زنان سرپرست خانوار موفق تحت حمايت کميته امداد گميشان تجليل شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني گلستان ، با حضور معاون فرماندار، رئيس شوراي شهر و مدير کميته امداد گميشان، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(ع) و برزرگداشت مقام زن از خانواده زنان سرپرست خانوار موفق تحت حمايت کميته امداد گميشان تجليل شد.
در اين ديدار که ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما