کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  سرپرستی امداد 


صفحه 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 بعدي

اخبار

استانی - - (1393/01/28-1:44:14 PM)
گلستان - جذب 4 هزار حامي براي ايتام گلستاني در سال گذشته

معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: در سال گذشته 4 هزار حامي براي ايتام اين استان جذب شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، ربيع اله وفايي اظهار داشت: طرح هاي «اکرام ايتام» و «محسنين»، از جمله طرح¬هايي هستند که کميته امداد امام خميني (ره) به منظور استفاده از مشارکت مردمي در رسيدگي به نيازمندان اجرا مي¬...

 

استانی - - (1393/01/28-1:43:00 PM)
گلستان - کمک 280ميليون توماني حاميان به ايتام مرواه تپه

مدير کميته امداد شهرستان مرواه تپه از کمک 280ميليون توماني حاميان ايتام اين شهرستان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد باقر پور اظهار داشت: در سال گذشته حاميان با کمک هاي نقدي و غير نقدي مبلغ 280 ميليون تومان به ايتام اين نهاد مساعدت داشته اند.

وي با اشاره به تاکيد دين اسلام براي دستگيري از مستمندان و ايتام افزود: براي ن...

 

استانی - - (1393/01/28-1:41:40 PM)
گلستان - کمک 13 ميليارد ريالي حاميان به ايتام گرگاني

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گرگان گفت: در سال گذشته حاميان بيش از 13 ميليارد ريال به ايتام و مددجويان نيازمند گرگاني کمک کردند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، مهدي نظري اظهار داشت: طرح اکرام ايتام کميته امداد همه‌ساله در ايام مختلف با هدف ترويج فرهنگ نوع‌دوستي و کمک‌هاي انسان دوستانه به ايتام وکودکان بي‌سرپرست برگزار مي‌شود و از ...

 

استانی - - 1393/01/28
گلستان - 43 درصد از حاميان ايتام گلستان زنان هستند

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: 43 درصد از حاميان ايتام استان را زنان تشکيل مي دهند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، ابراهيم باغباني با گراميداشت سالروز ولادت حضرت زهرا(ع) و روز زن اظهار داشت: زنان عفيفه و پاکدامن ايراني در طول تاريخ نشان دادند که با الگو گرفتن از حضرت زهرا(ع) مي توانند در صحنه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و کمک به محرومان نقش بسزايي ر...

 

استانی - - 1393/01/28
گلستان - نشست مدير کميته امداد گميشان با دهيار وشوراي اسلامي روستاي قره جلر

مدير کميته امداد شهرستان گميشان به همراه ديگر امدادگران با دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاي قره جلر در خصوص ارائه فعاليت هاي امداد و همکاري و تعامل دوجانبه ديدار و گفت وگو کرد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، مدير کميته امداد شهرستان گميشان با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي قره جلر در مسجد جامع اين روستا ديدار کردند.

در اين نشست راثي سراي در...

 

استانی - - 1393/01/27
گلستان - 230 ميليون تومان حاميان نيکوکار به ايتام کلاله کمک کردند

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان کلاله گفت: حاميان خير در يکسال گذشته 230 ميليون تومان به ايتام شهرستان کمک کرده اند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، سيد عبدالرضا ميري اظهار داشت: در يکسال گذشته يک هزار و 100 حامي به 730 يتيم تحت حمايت اين نهاد 230 ميليون تومان کمک کرده اند.

وي افزود: کميته امداد مروج خوبي ها در سطح جامعه است و فرهنگ انفاق، گذشته و بخشش...

 

استانی - - 1393/01/27
گلستان - اجراي 196 طرح فلاح بصورت شبکه اي و سنتي براي مددجويان آزادشهري

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان آزادشهر گفت: در سال گذشته 196 طرح فلاح فلاح بصورت شبکه اي و سنتي براي مددجويان اين نهاد برگزار شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد علي ممشلي اظهار داشت: در سال گذشته طرح فلاح 70 مورد بصورت شبکه اي و 126 مورد بصورت سنتي براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد انجام شده است.

وي با بيان اينکه فلاح، به معناي رس...

 

استانی - - 1393/01/27
گلستان - 409نفر از مددجويان مراوه تپه از آموزش هاي فرهنگي اجتماعي برخوردار شدند

مدير کميته امداد امام (ره) مرواه تپه گفت: درسال گذشته 409 مددجوي تحت حمايت اين نهاد از آموزش هاي فرهنگي اجتماعي برخوردار شده اند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، محمدباقر پور اظهار داشت: 232 مددجوي مشمول طرح نظام جامع آموزش خانواده و 177 مددجوي خارج از طرح نظام جامع در سال گذشته از آموزش هاي فرهنگي و اجتماعي بهره مند شده اند.

وي افزود: اين کلاسها را ...

 

استانی - - 1393/01/27
گلستان - برگزاري آموزش بهداشت فردي براي 1681 مددجوي کميته امداد کلاله

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان کلاله گفت: در سال گذشته دوره آموزش بهداشت فردي براي يک هزارو 681 مددجوي مشمول و غير مشمول طرح نظام جامع آموزش خانواده تحت حمايت اين نهاد برگزار شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، سيد عبدالرضا ميري اظهار داشت: در سال گذشته کلاس آموزشي مباحث بهداشت فردي و رواني براي 935 مددجوي خارج از طرح نظام جامع آموزشي خانواده ...

 

استانی - - 1393/01/26
گلستان - حاميان خير 150 ميليون تومان به ايتام آق قلا کمک کردند

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان آق قلا گفت: حاميان خير در سال گذشته 150 ميليون تومان براي کمک به ايتام پرداخت کرده اند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، جواد وظيفه شناس اظهار داشت: 640 حامي سرپرستي 480 يتيم تحت حمايت اين نهاد را برعهده دارند.

وي با اشاره به اينکه اين حاميان در يکسال گذشته 150 ميليون تومان کمک کرده اند، افزود: کمک هاي حاميان بصورت نقدي،...

 

استانی - - 1393/01/26
گلستان - سرانه پرداختي به هر يتيم در شهرستان گرگان 80 هزار تومان است

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گرگان گفت: سرانه پرداختي به هر يتيم گرگاني بيش از 80 هزار تومان است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، مهدي نظري اظهار داشت: 3 هزار و 200 حامي در شهرستان گرگان سرپرستي يک هزار و 100 يتيم ومددجوي تحت حمايت اين نهاد را برعهده دارند.

وي با قدر داني از همه خيران و حامياني که در طرح اکرام با اين نهاد همکاري داشته اند، يادآور ش...

 

استانی - - (1393/01/26-2:05:01 PM)
گلستان - افزايش 92 درصدي سرانه پرداختي ايتام در شهرستان بندر ترکمن

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بندر ترکمن گفت: با کمک هاي حاميان در سال گذشته سرانه پرداختي به ايتام 92 درصد در اين شهرستان افزايش داشته است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد گلستان، تقي گرجي اظهار داشت: طرح اکرام ايتام در سال گذشته نيز در سطح شهرستان بندر ترکمن اجرايي و مورد توجه خيرين و حاميان شهرستان قرار گرفت.

وي با قدر داني از کمک هاي خوب حاميان در يکسال...

 

صفحه 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 بعدي
کمیته امداد امام خمینی ره