کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  سرپرستی امداد 


صفحه قبلي 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 بعدي

اخبار

استانی - - (1393/02/03-8:15:42 AM)
قزوين- رشد جمع آوري زکات با عزم ملي و مديريت جهادي محقق مي شود

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: در جمع آوري زکات استان قزوين داراي رشد خوبي بوده است و در سال جاري نيز با عزم ملي و مديريت جهادي جمع آوري زکات رشد بيشتري خواهد داشت.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري بيان داشت: زكات در لغت به معني طهارت و پاكيزگي و در اصطلاح فقها، حقي است واجب در مالي كه به حد نصاب رسيده باشد و بر 9 چيز شامل؛ ش...

 

استانی - - (1393/02/03-8:12:09 AM)
قزوين- جمع آوري صدقه يکي از طرح هاي اين نهاد است

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: کميته امداد امام خميني (ره) براي رفع محروميت در جامعه طرح ها و برنامه هاي اجرايي مختلفي دارد که جمع آوري صدقه يکي از طرح هاي اين نهاد است .

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري  بيان داشت: کميته امداد امام خميني (ره) نهادي برآمده از متن انقلاب است که با نظر و ديدگاه هاي حکيمانه امام (ره) شکل گرف...

 

استانی - - (1393/02/03-8:02:49 AM)
قزوين- ظرفيت مشارکت مردمي در قزوين با مديريت جهادي قابل افزايش است

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: استان قزوين توان و ظرفيت جمع آوري کمک ها ، احسان و مشارکت مردمي بيش از ميزان فعلي را دارد از اين رو با مديريت علوي و جهادي مي توان اين ظرفيت را فعال تر و ارتقاء داد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري بيان داشت: يکي از رويکردهاي کميته امداد امام خميني (ره) استفاده از مشارکت مردمي است چراکه ستون خيم...

 

استانی - - (1393/01/26-8:30:45 AM)
قزوين- رويکرد توانمندي خانواده هاي تحت حمايت رويکردي بسيار موثر و ارزشمند است

مدير امور شعب بانک ملي استان قزوين و مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين در نشست مشترک با تأکيد بر ضرورت افزايش تعامل و هم افزايي، راهبردهاي همکاري بيشتر را ترسيم کردند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، سيامک عباسي مدير امور شعب بانک ملي استان قزوين در نشست مشترک با مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين بيان داشت: کميته امداد امام خميني (...

 

استانی - - (1393/01/26-8:25:44 AM)
قزوين- عزم ملي و مديريت جهادي دشمن را درمانده کرده است

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: با عزم ملي و مديريت جهادي دشمن در صحنه هاي ديگر نيز در برابر ملت ايران و جمهوري اسلامي درمانده شده و اين راهبرد دشمن را درمانده کرده و خواهد کرد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري در ديدار با کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بوئين زهرا بيان داشت: سال جديد را در حالي اغاز کرديم که نقشه را...

 

استانی - - 1393/01/26
قزوين - تحقق توانمندي و استقلال معيشتي و فرهنگي جامعه هدف مستلزم کار جهادي است

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: اگر در کارها هزينه و فايده را بهينه نمائيم آن وقت قادر خواهيم بود اقتصاد خانواده هاي تحت حمايت را مديريت کنيم در نتيجه تحقق توانمندي و استقلال معيشتي و فرهنگي جامعه هدف و دهک هاي کم درآمد جامعه نياز به وقت گذاري بيشتر و انجام کارهاي جهادي و بدون فوت وقت را دارد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره ) استان قزوين، هدايت صفري د...

 

استانی - - (1393/01/26-8:17:19 AM)
قزوين- تقدير دانشگاه علوم پزشکي از فعاليت هاي درماني کميته امداد قزوين

رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان قزوين از فعاليت هاي درماني و همکاري هاي ارزشمند کميته امداد امام خميني (ره) تقدير و تشکر کرد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، در متن اين تقدير نامه که از سوي علي اکبر زينالو صادر شده آمده است: بدون شک ارتقاي سلامت مردم قدرشناس استان جز در سايه تلاش مجدانه، همدلي، پايداري و مشارکت مردم، مديران و کارشناس...

 

استانی - - (1393/01/24-9:35:46 AM)
قزوين- پيام سال مقام معظم رهبري با فرهنگ علوي و مديريت جهادي محقق مي شود

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: مديريت مبتني بر عقل و تدبير است و در اين ميان مي توان از توان و دانش نيروهاي رسمي و افتخاري نيز بهره گرفت و با مديريت علوي و جهادي حماسه آفرين شد و به شعار سال جامه عمل پوشاند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري در نشست تخصصي با مسئولان شاخه هاي فرعي شهرستان هاي کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوي...

 

استانی - - (1393/01/24-9:31:54 AM)
قزوين- خدمات و عملکرد کميته امداد امام خميني(ره) با همکاري مردم و مسئولان عميق ترو ماندگار ترمي شود

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: خدمات و عملکرد کميته امداد امام خميني(ره) با همکاري مردم و مسئولان عميق تر و ماندگار تر مي شود و با اين رويه مي توان ذائقه دهک هاي پايين در آمدي جامعه را از نظام ولائي شيرين تر کرد .

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري در ديدار با بخشدار ارداق بيان داشت: اميدواريم که در سال جديد با عزم ملي و مديريت ج...

 

استانی - - (1393/01/24-9:30:38 AM)
قزوين- امدادگري افتخار بزرگي است

امام جمعه ارداق گفت: امدادگري افتخار بزرگي است از اين رو بنده نيز افتخار مي کنم که امدادگر باشم همه ما بايد تلاش کنيم از فرصت هائي که در اختيارمان است براي خدمت به اسلام و انقلاب استفاده کنيم.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، حجت الاسلام علي بيگدلو در ديدار مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين با تبريک سال جديد به مسئولان و خدمتگزاراني که در نهاد پر...

 

استانی - - (1393/01/24-9:27:57 AM)
قزوين- کميته امداد در تحقق و اجراي فرامين رهبري پيشتاز بوده است

بخشدارارداق گفت: کميته امداد امام خميني(ره) بهترين مکان براي تحقق شعار سال است همانطور که در سال هاي گذشته کميته امداد در تحقق و اجراي فرامين رهبري پيشتاز بوده است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، علي جدّايي در ديدار با مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين بيان داشت: ثبت نام مرحله دوم هدفمندي يارانه ها آغاز شده است و يکي از مراکزي که محل رجوع مردم ...

 

استانی - - (1393/01/20-9:26:02 AM)
قزوين- يک هزار و 59 کودک در طرح پيشگيري از سوء تغذيه هستند

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: موضوع تغذيه کودکان زير شش سال در سال 92 به صورت جدي پيگيري شد که در اين راستا يک هزار و 59 کودک با اعتباري بالغ بر شش ميليارد و 413 ميليون ريال در جهت پيشگيري از سوء تغذيه مورد حمايت قرار گرفتند.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري در ديدار با رئيس سازمان نظام پزشکي استان قزوين بيان داشت: لازم است آغ...

 

صفحه قبلي 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 بعدي
کمیته امداد امام خمینی ره