کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رئیس کمیته امداد 


صفحه قبلي 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 بعدي

اخبار

استانی - - 1393/10/14
قزوين- برگزاري همايش دانشجويي با عنوان علم آموزي و سبک زندگي ديني توسط کميته امداد استان

مدير فرهنگي کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين از برگزاري همايش علمي، آموزشي و دانشجويي "علم آموزي و سبک زندگي ديني" در اسفند ماه سال جاري خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، علي اصغر کشاورز بيان داشت: اداره امور فرهنگي کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين طي سال گذشته دومين فراخوان مقاله همايش علمي، آموزشي ...

 

استانی - - (1393/10/14-11:59:04 AM)
قزوين- آموزش به عنوان بستر اشتغال پايدار درکميته امداد مورد توجه است

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قزوين گفت: آموزش به عنوان بستر اشتغال پايدار در کميته امداد امام خميني (ره) مورد توجه است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، علي حيدري بيان داشت: کمتيه امداد امام خميني (ره) کلاس توجيهي آموزش کمک پرستاري را براي 80 نفر از دختران مددجو و بانوان سرپرست خانوار در مديريت شهرستان قزوين برگزار کرد.

وي ادامه داد: کلاس ...

 

استانی - - (1393/10/14-11:53:47 AM)
قزوين- اجراي برنامه حمايتي براي بيش از پنج هزار زن سرپرست خانواردراستان

معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين از برگزاري 450 برنامه استاني و شهرستاني براي پنج هزار و 666 نفر از زنان سرپرست خانوار خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، رضا کارگر بيان داشت: معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين اضافه کرد: در همين راستاطي شش ماهه نخست سال جاري براي زنان سرپرست خانوار در م...

 

استانی - - (1393/10/13-11:20:51 AM)
قزوين- سالانه 10 درصد از مددجويان دراستان توانمند مي شوند

گزارش تصويري

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: در راستاي توانمندسازي مددجويان تحت حمايت و با برنامه ريزي هاي انجام شده ساليانه 10 درصد از جامه هدف اين نهاد، توانمند شده و از برنامه حمايتي امداد خارج مي شوند .

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، هدايت صفري در مرا...

 

استانی - - (1393/10/13-11:18:46 AM)
قزوين- امداد روحيه نشاط و شادابي را در خانواده ها تحت حمايت ايجاد کرده است

گزارش تصويري

بخشدارطارم سفلي گفت: برنامه هاي کميته امداد امام خميني (ره) نقش موثري در ايجاد روحيه نشاط و شادابي در خانواده ها تحت حمايت اين نهاد داشته است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، مرتضي کشاورز کلهردر مراسم اختتاميه کارگاه آموزش قاليبافي روستاي عباس آباد و افتتاحيه کار...

 

استانی - - (1393/10/13-11:13:08 AM)
قزوين- اعزام 42 نفرمددجوي تحت حمايت کميته امداد قزوين به اردوي زيارتي

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قزوين از اعزام 42 نفر از مددجويان اين شهرستان به اردوي زيارتي مشهد مقدس خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، علي حيدري بيان داشت: يکي از برنامه هاي کميته امداد امام خميني (ره) ارائه برنامه هاي فرهنگي به خانواده هاي تحت حمايت براي ارتقاي فرهنگي اين خانواده هاست.

وي ادامه داد: در اين راستا 42 نفر از مددجويان ز...

 

استانی - - (1393/10/13-11:11:56 AM)
قزوين- برگزاري دوره آموزش ترويج دامداري براي مددجويان کميته امدادشهرستان آوج

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان آوج از برگزاري دوره آموزش و ترويج دامداري براي 150 نفر از مددجويان کميته امداد خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، حسين اصلي بيگي بيان داشت: يکي از برنامه هاي کميته امداد امام خميني (ره) حمايت و پشتيباني هاي فرهنگي و آموزشي از مددجويان است.

وي ادامه داد: در اين راستا برگزاري يک دوره کلاس آموزش و ترويج دامدا...

 

استانی - - (1393/10/11-9:40:21 AM)
قزوين- ارائه آموزش هاي مختلف فرهنگي به مددجويان قزويني

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قزوين گفت: نقش کار فرهنگي در کميته امداد نقشي بنيادين است از اين رو آموزش هاي مختلف فرهنگي به مددجويان امداد ارائه مي شود.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، علي حيدري بيان داشت: علاوه بر توجه به مسائل اقتصادي يکي از رويکردهاي کميته امداد امام خميني (ره)، ارائه خدمت و حمايت هاي فرهنگي از خانواده هاي تحت حمايت امداد است.<...

 

استانی - - (1393/10/11-9:38:22 AM)
قزوين- رشد 260 درصدي اجراي طرح محسنين در آبيک

سرپرست کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان آبيک از رشد 260 درصدي اجراي طرح محسنين در اين شهرستان با جمع آوري بيش از يک ميليارد ريال خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، قربانعلي ملاحسني بيان داشت: يکي از طرح هايي که در کميته امداد امام خميني (ره) در حال اجراست، طرح محسنين است، اين طرح به منظور حمايت مالي و معنوي از خانواده هاي نيازمند انجام مي شود.
...

 

استانی - - (1393/10/11-9:36:32 AM)
قزوين- رشد 82 درصدي پرداخت زکات درالبرز

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان البرز از جمع آوري بيش از يک ميليارد ريال زکات و رشد 82 درصدي در اين شهرستان خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، کريم کشاورز سياهپوش بيان داشت: اسلام دستورات و احکامي را براي ما وضع کرده که اجراي اين دستورات و احکام تنها يک بُعد ندارد يعني اجراي فرامين الهي برکات دنيوي و اجر اخروي را به دنبال دارد.

وي ادام...

 

استانی - - (1393/10/11-9:24:19 AM)
قزوين- رشد 225 درصدي ايجاد اشتغال توسط کميته امداد استان

معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني (ره) قزوين از رشد 225 درصدي اشتغال زايي توسط امداد طي هشت ماهه سال جاري خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، ايرج علي محمدي بيان داشت: اجراي طرح هاي خوداشتغالي و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي خانواده‌هاي نيازمند، با اتخاذ سياست هاي مؤثر و كارآمد، در رأس اهداف و برنامه‌هاي كميته امداد امام خميني(ره...

 

استانی - - 1393/10/10
قزوين- افزايش دوره هاي آموزشي مهارت هاي زندگي براي مددجويان بوئين زهرايي

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بوئين زهرا گفت: طي شش ماهه نخست سال جاري آموزش مهارت هاي زندگي با رشد چشمگيري به يک هزار و 231برنامه افزايش يافته است.

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، حجت ا... غلامي آقا بابايي بيان داشت: سوء مصرف مواد مخدر به عنوان يکي از مشکلات بهداشتي، درماني و اجتماعي جامعه امروز در دنيا محسوب مي شودو اعتياد نه تنها منجر به آسيب ه...

 

صفحه قبلي 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 بعدي
کمیته امداد امام خمینی ره