مدير كميته امداد امام (ره)شهرستان دره شهر از تأمین جهيزيه 76 میلیون ریالی یکی از مددجویان مورد حمایت این شهرستان توسط حامی نیکوکار خبر داد.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني (ره) استان ایلام آيت اله رشيدي بیان داشت : با توجه به نياز نیکی از نوعروسان خانواده ها....

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی «ره» استان ایلام گفتک در حال حاضر بیش از 1460 مددجوی این استان در زمینه فرش بافی فعالیت دارند.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد استان ایلام روح اله سلیمانی بیان داشت: یکی از مشاغلی که در سالهای اخ®....

مدیرکمیته امداد امام خمینی «ره» شهرستان چرداول از پرداخت بیش از 4 میلیارد و 530 میلیون ریال جهت هزینه بیمه های اجتماعی مددجویان این شهرستان در12 ماهه سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد استان ایلام فتاح الفتی بیان د....

مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايوان گفت: در سال گذشته تعداد2000 مورد سبد غذائي بين كودكان دچار سوء تغذيه زير ۶ سال در اين شهرستان توزيع گرديده است.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني(ره) استان ایلام حميد ايراندوست اظهار داشت: درسال گذشته تعداد2000 مورد سبد غذائي شامل:برنج، روغن مايع، ماكاروني، تن ماهي، حبو بات و شير طي ده مرحله به 200 نف....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان دره شهر گفت:در سال 93 بیشاز 91 میلیون ريال بابت زكات غلات، دام و پروژه هاي عمراني در بخش ماژين این شهرستان جمع آوري شده است.
به گزارش روابط عمومي کمیته امداد امام خميني (ره) استان ایلام آيت اله رشيدي در جلسه شوراي زكات بخش ماژين كه با حضور بخشدار ، اعضاي شوراي زكات و مسئولین این....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما