در مراسمي که در محل بخش آسمان آباد شهرستان چرداول برگزار گرديد کارگاه آموزش قاليبافي مددجويان اين منطقه مورد بهره برداري قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام فتاح الفتي در اين مراسم بيان داشت: اين کارگاه قاليبافي از محل کمکهاي افراد نيکوکار جهت بهره مندي مددجويان اين شهرستان در محل روستاي کل کل راه اندازي گرديده است.
وي افزود: جهت راه اندازي ....

مدير کميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت : در سال جاري تا كنون مبلغ 2 ميليارد و 861 ميليون ريال کمک هزينه معيشت به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان پرداخت گرديده است.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره»استان ايلام عبدالكريم بيگ زاده اظهار داشت: اين مقدار اعتبار جهت پرداخت به تعداد4452 نفر از مددجويان اين شهرستان هزينه....

در مراسمي که در محل اردوگاه فرهنگي تربيتي کميته امداد استان ايلام برگزار شد جشنواره فرهنگي ورزشي دانش اموزان شهرستانهاي مختلف اين استان آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام علي حسين احمدي در اين ايين بيان داشت: اين جشنواره در رشته هاي فوتسال، واليبال، تنيس روي ميز و همچنين مسابقات قرآني خواهد بود.
وي افزود: دانش اموزان مددجوي همه شهرستانه....

فرماندار شهرستان ايوان گفت: ترويج و استحکام فرهنگ ايراني، اسلامي از مهمترين اقدامات فرهنگي کميته امداد در سالهاي اخير بوده است.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام معروف بسطامي در مراسم اختتاميه كانونهاي اوقات فراغت تابستاني دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت کميته امداد ايوان كه با حضور مديركل كميته امدادامام«ره» و مسئ....

مديرکل کميته امداد امام خميني «ره» استان ايلام گفت: مسير آينده کشور بايد بر اساس فرهنگ صحيح و تفکرات جهادي شکل بگيرد.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام علي حسين احمدي در مراسم اختتاميه كانونهاي اوقات فراغت تابستاني دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت کميته امداد ايوان كه با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان برگزار گرديد گف....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما