مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان ايلام گفت: در حال حاضربيش از 1هزار و 500 کارگاه قاليبافي در اين استان فعال مي باشد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام «علي‌حسين احمدي» در مراسم ضيافت افطار بافندگان فرش زير پوششاين نهاد در ايلام اظهار کرد: توليد کيفي فرش در کارگاه‌هاي کميته امداد علاوه بر ارز آوري مو....

مديرکل کميته امداد استان ايلام گفت:در پيش گرفتن برنامه هاي آموزشي توليد محور براي مددجويان اين نهاد از اولويتهاي کميته امداد استان ايلام در سال جاري است.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام علي حسين احمدي در مراسم افتتاح کارگاه آموزشي محصولات چرمي مددجويان کميته امداداين نهاد که در روستاي سراب کارزان شهرستان سيروان برگزار شد بيان داشت : يکي از راهبردهاي اصلي....

در مراسمي که در محل روستاي سراب کارزان شهرستان سيروان برگزار شد کارگاه آموزشي محصولات چرمي مددجويان کميته امداد اين شهرستان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام در اين مراسم که با حضور مديرکل کميته امداد استان ايلام، مديرکل سازمان فني و حرفه اي، فرماندار و امام جمعه سيروان و تعدادي ديگر از مسئولين برگزار شد مديرکميته امداد سيروان در سخناني بيان داشت....

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) ايلام گفت: دو هزار خير و نيکوکار ماه رمضان امسال به جمع حاميان ايتام اين نهاد پيوستند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام «علي حسين احمدي» اظهار کرد: امسال در اجراي طرح اکرام به ايتام که نيمه ماه رمضان آغاز شد دو هزار زن و مردم خير بومي و غير بومي براي حمايت از ايتام اعلام آمادگي کردند.

وي ادامه داد: اين ....

در مراسمي که در شهرستان سيروان برگزار شد تعداد 500نفر از مددجويان و نيازمندان اين شهرستان در ضيافت افطاري کميته امداد شرکت نمودند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام مدير امداد شهرستان سيروان در حاشيه اين ضيافت افطاري بيان داشت: اين مراسم با مشارکت کميته امداد و همچنين مردم نيکوکار اين شهرستان تدارک ديده شده است.
محسن عليپور افزود:هزينه اجراي اين ضياف....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما