سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: در شش ماهه اول سال جاري حدود 20 ميليارد ريال وام قرض الحسنه كارگشائي به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني «ره» استان ايلام حميد ايراندوست اظهار داشت: اين ميزان تسهيلات از محل اعتبارات قرض الحسنه كميته امداد به حدود 190خانوار از....

مديرکل کميته امداد امام خميني «ره» استان ايلام گفت: هم اکنون 100 درصد زنان سرپرست خانوار شهري مورد حمايت اين نهاد از مزاياي بيمه تآمين اجتماعي برخوردار هستند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام علي حسين احمدي در ديدار بامديرکل تعاون روستايي استان ايلام بيان داشت: طرح بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار چند سالي است که با همکاري اين نهاد و سازمان تآم....

مدير کميته امداد امام خميني «ره» شهرستان چرداول از توزيع بيش از 200 سبد بهداشتي بين خانواده هاي مددجوي اين شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام فتاح الفتي بيان داشت : جهت تهيه اين تعداد سبد بهداشتي بيش از 70 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.
وي افزود: توزيع اين سبدهاي بهداشتي در راستاي فعاليتهاي بهداشتي و پيشگيري از بيماري ه....

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت : در شش ماهه اول سال جاري بالغ بر 165 ميليون ريال اعتبار صرف هزينه آموزشهاي مهارت آموزي مددجويان اين نهاد درشهرستان شده است.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام حميد ايراندوست اظهار داشت: در سال جاري تعداد 80 نفر آموزش دوره هاي كوتاه مدت، تعداد54 نفر آموزش دوره هاي بل....

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: مردم نيكوكار اين شهرستان ماهيانه بالغ بر 94 ميليون ريال صدقه پرداخت مي نمايند.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان حميد ايراندوست اظهار داشت مردم خير اين شهرستان در شش ماهه نخست امسال بيش از 564 ميليون ريال صدقات از طريق صندوق هاي كوچك، متوسط و بزرگ به اين نهاد در ش....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما