معاون حوزه اشتغال و خودکفايي کميته امداد گفت: توانمند سازي مددجويان کميته امداد دربرگيرنده مقوله هاي مختلف است و اين نوع توانمندسازي در واقع بصورت همه جانبه است.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام روح اله سليماني بيان داشت: ايجاد شغل و کمک به توليد خانواده، ايجاد مسکن و سرپناه، بيمه‌ اجتماعي خانوارها، بحث بهداشت و حوزه سلامت خانوارها، استحکام زندگي خانو....

مديرکل کميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام از پرداخت بيش از 800 ميليون ريال تسهيلات کارانگيزي به مددجويان جوياي شغل اين نهاد خبر داد.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام علي حسين احمدي بيان داشت: اين مبلغ تسهيلات در شش ماهه نخست امسال به خانواده هاي مددجوي متقاضي شغل اين استان پرداخت شده است .
وي افزود: تسهيلا....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان دهلران از توزيع مبلغ 100 ميليون ريال کمکهاي جشن عاطفه هاي امسال بين دانش آموزان نيازمند اين شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام حسين نوروزي بيان داشت: اين کمکها بلافاصله پس از جمع آوري در جشن عاطفه ها با همکاري آموزش و پرورش و مديران مدارس بين دانش آموزان نيازمند اين شهرستان توزيع شده است.
وي ....

مدير کميته امداد شهرستان چرداول و دبير شوراي زکات اين شهرستان گفت: بيش از دو ميليارد و 300 ميليون ريال زکات در شش ماه ابتدايي سال 93 در اين شهرستان جمع آوري شده است
به گزارش روابط عمومي کميته امداد شهرستان چرداول فتاح الفتي اظهار کرد: از محل پرداخت زکات پرداخت شده توسط مردم اين شهرستان تعداد پنج روژه عمراني و فرهنگي شامل مدرسه و حوزه علميه ساخته و يا تعمير شده اند.<....

فرماندار دهلران گفت: خدمات اين نهاد حمايتي به نيازمندان جامعه در همه بخش ها، فراگير و متنوع است.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي کميته امداد استان ايلام اميد علي سبزي در آيين آغاز به کار خوابگاه دانشجويي کميته امدادشهرستان دهلران با ظرفيت 70 دانشجو افزود: خدمات اين نهاد در بخش تحصيلي و فرهنگي براي خانواده ها، دانش آموزان و دانشجويان زير پوشش چشمگير و مفيد است.

و....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما