سرپرست جديد كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايوان گفت:در حال حاضر بيش از270 کارگاه قاليبافي خانگي براي مددجويان اين نهاد در اين شهرستان فعال مي باشد.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره»شهرستان ايوان حميد ايراندوست اظهار داشت: هم اکنون از طريق اين کارگاهها بيش از 380 مددجوي بافنده تحت حمايت اين نهاد به بافت فرش ابريشم مشغولند.
وي تصريح....

مدير کميته امداد امام خميني «ره» شهرستان چرداول از راه اندازي کارگاه آموزش کيف دوزي براي مددجويان جوياي شغل اين نهاد در شهرستان ملکشاهي خبرداد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني «ره» استان ايلام خسرو توکلي بيان داشت:در هر دوره آموزشياين کارگاه تعداد 20 نفر از کارآموزان دخترآموزشهاي لازم را در اين زمينه فرامي گيرند.
وي با بيان ا....

امام جمعه ايوان گفت:امدادگران کميته امداد در سايه يک نظام والايي مشغول خدمت رساني به نيازمندان هستند واين بسيار ارزشمند است.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام حجت الاسلام سعادت فر درديدار بامديرکل و تعدادي ازمديران امداد استان ايلام افزود: خدمت رساني به نيازمندان بايد با نهايت احترام صورت گيرد و کميته امداد خوشبختانه به اين اصول مهم پاي بند است.
وي....

مديرکل کميته امداد امام خميني «ره» استان ايلام گفت: کميته امداد به دنبال توسعه مولد و متوازن مبتني برمشارکت خانواده ها است.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام علي حسين احمدي در ديدار با امام جمعه شهرستان ايوان بيان داشت:
اعتقاد ما بر اين است که خانواده هاي مددجو بايد مشارکت جدي در توانمندي خود داشته باشند و اين مهم از اصلي ترين برنامه هاي ....

مديرکميته امداد امام خميني «ره» شهرستان چرداول از اعزام تعداد 160 نفر از مددجويان اين شهرستان به اردوي زيارتي مشهد مقدس خبرداد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام فتاح الفتي بيان داشت: اين تعداد زائر شامل ايتام و مادران سرپرست خانوار اين شهرستان هستند.وي افزود: بخش زيادي از هزينه هاي اين اردو ازسوي خيرين و نيکوکاران و ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما