مدير کل کميته امداد امام خميني(ره)،استان ايلام گفت: شبکه‌هاي نيکوکاري بايد به عنوان درگاههاي اصلي کميته امداد و مورد اعتماد همه مردم جامعه باشند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خمينينره» استان ايلام «علي‌حسين احمدي» در جمع مسئولان مشارکت‌هاي مردمي و مراکز نيکو کاري کميته امداد استان با اشاره به اينکه در سال گذشته اقدامات در اي....

مديرکميته امداد امام خميني«ره» شهرستان آبدانان از کمک يک ميليارد ريالي حاميان به ايتام اين شهرستان در آخرين ماه سال گذشته خبرداد.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام علي جاسمي اظهار داشت : حاميان  خير علاوه بر کمک هاي ماهيانه که در سال 92 که بيشاز 4 ميلياردو 400 ميليون ريال بوده است ، مبلغ 100 ميليون تومان به عنوان عيدي در سال 93 به ايتام پ....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) آبدانان گفت: پدر 12 ماهه گذشته نزديک به چهار ميليارد ريال براي امور فرهنگي مددجويان اين نهاد هزينه شده است.

به گزارش خبرگزاري کردپرس علي جاسمي بيان داشت: اين اعتبار در زمينه هاي تهيه امکانات تحصيلي دانش آموزان، آموزش خانواده هاي مددجو، ارائه خدمات علمي آموزشي به طلاب و دانشجويان، مشاوره به خانواده هاي زير پوشش، اعزام دانش آموزان به ا....

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان ايلام گفت: حدود 65 درصد از مراجعين به کميته امدادامام خميني«ره» اين استان زنان سرپرست خانوار هستند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام علي حسين احمدي در مراسم بزرگداشت روز زن که در محل نمازخانه امداد استان ايلام برگزار شد بيان داشت: جامعه زنان يکي از مهمترين اقشار مورد حمايت ام....

مدير کميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت : در سال گذشته حاميان طرح اکرام اين شهرستان مبلغ 2 ميليارد و 800 ميليون ريال به ايتام تحت حمايت اين نهاد کمک نموده اند.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام عبدالكريم بيگ زاده اظهار داشت: در سال گذشته تعداد 1815 حامي سرپرستي تعداد 275 نفر از ايتام تحت حمايت اين شهرستان را....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما