مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)سبزوار گفت: در سبزوار قریب به 17 میلیارد ريال زکات واجب و مستحب به صورت ثبتی و انتظامی جذب و در امور عمرانی و محرومین هزینه شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی خراسان رضوی سید حسین کرابی بیان کرد: در سال 93، قر....

معاون مشارکتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: در سال گذشته قریب به 300 میلیارد ريال زکات جذب شد که از این رقم بیش از 31 میلیارد ريال برای 24 هزار و 831 نیازمند و محروم هزینه شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمین....

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) چناران از افتتاح کارگاه قالی بافی و ایجاد شغل برای 12 نفر با تسهیلات 50 میلیون ريالی به مناسبت اعیاد شعبانیه خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی محمدعلی کوثر....

معاون مشارکتهای مردمی كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي اظهار داشت: 6 پايگاه طرح اكرام ايتام و حامی یابی از بین زائران علی ابن موسی الرضا(ع) فردا در مشهد فعالیت می کنند.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی سلمان دانشور با ا....

دبیر شورای زکات و مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سرخس از آغاز جمع آوری زکات وجمع آوری بیش از 250 میلیون ریال زکات در 2 ماه نخست سال جاری در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی علیرضا ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما