مدير كميته امداد امام خميني (ره) مه ولات گفت: تا پايان شهريور ماه سال جاري قريب به 350 خانوار مه ولات كه از خدمات كميته امداد استفاده مي كنند، تحت پوشش بيمه اجتماعي در 2 بخش اشتغال و زنان سرپرست خانوار قرار گرفتند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي محمدرضا حسين پور با بيان خبر ادامه داد: بيمه اجتماعي شامل زنان سرپرست خانو....

مدير كميته امداد امام خميني(ره) زاوه گفت: حمايتهاي مالي و معنوي از ايتام در بخش تحصيلي رشد و بالندگي را در بردارد چرا كه استعدادهاي بالقوه فرد در ابعاد مختلف را شناسايي و به بالفعل تبديل مي كند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني خراسان رضوي مجيد مطيعي عنوان كرد: ايتام علاوه بر حمايت مالي به حمايت معنوي و محبت نياز دارند چرا كه اين امر همزمان با هم مي تواند به ر....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) سبزوار گفت: همياري مردم در پرداخت زكات مي تواند به ريشه كني فقر، عمران و آباداني در شهر ها و روستاها كمك كند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سيد حسين كرابي در حاشيه مراسم کلنگ زني ساختمان خانه بهداشت روستا افچنگ با همت اين اداره با اشاره به اينکه زکات فريضه الهي است، بيان داشت: زکات ازج....

مدير كميته امداد امام خميني (ره)گناباد ازافتتاح و راه اندازي سومين مرکز نيکوکاري اين شهرستان در مسجد قائم(عج) خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي هادي آريان نژاد گفت: مديريت در مراکز نيکوکاري برگرفته از الگوي مديريت پيامبر اکرم (ص) است.
وي افزود: مراكز نيكوكاري با محوريت مساجد و امام جماعت در مناطق مختلف شهر....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) تربت حيدريه از ايجاد شغل براي 225 خانواده مددجواين شهرستان با توزيع 4 هزار و 500 قطعه جوجه 45 روزه خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي عباس تركمان زاده با اعلام اين خبر افزود: كميته امداد در زمينه اشتغال برنامه اي را تحت عنوان كارانگيزي تعريف و عملي كرده كه ضمن فراهم آوردن فرصت با ا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما