معاون مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت : پيش بيني مي شود ميزان جمع اوري زكات فطره در استان به 5 ميليارد تومان برسد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سلمان دانشور بيان داشت : زكات بدن روزه است كه بر همه مسلمانان به موجب يك ماه روزه داري اداي اين فريضه، واجب است.
وي اظهار داشت : اين نهاد د....

مديرکل کميته امداد ودبير شوراي زكات خراسان رضوي گفت : 3 هزار پايگاه اين نهاد براي جمع آوري زكات فطره و كفاره در سطح استان مستقر مي شوند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي ، علي اصغر حاجي نقي ، ضمن تبريك پيشاپيش عيد فطر ، اظهار داشت : مسلمانان به شكرانه يك ماه روزه داري ، زكات بدن و فطره پرداخت مي كنند كه اين امر نشان از ت....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) تربت حيدريه گفت : در ماه مبارك رمضان 3 خير و نيكوكار 3 هزار و 765 سبد كالا را در قالب اداي فريضه زكات به اين اداره اهداء كردند تا بين نيازمندان توزيع شود.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي هادي آريان نژاد با تاكيد بر اين مطلب و اين كه يكي از موارد زكات رسيدگي به امور نيازمندان است، اظهار د....

طرح مفتاح الجنه (دلجويي از خانواده ايتام) با حضور فرماندار اين شهرستانها اجرا شد كه در هر يك از شهرستانهاي فوق از 10 خانواده يتيم و در مجموع 20 خانواده بازديد به عمل مد
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي، مدير كميته امداد سرخس هدف از اجراي اين طرح را دلجوئي از مددجويان طرح مفتاح الجنه با حضور محمددوست فرماندار شهرستان عنوا....

مديرکميته امداد امام خميني(ره) تربت جام گفت: در راستاي ساماندهي مجمع هاي حامي خانواده، اولين مجمع خيرين فرهنگي وابسته به اين نهاد در تربت جام تشکيل شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي عليرضا احمدپور استفاده از ظرفيت اقشار مختلف جامعه در رسيدگي به نيازمندان، بهبود ارائه کمک هاي مردمي به نيازمندان، توانمندسازي محرومان با ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما