فرماندار بردسكن از فعاليت و تلاشهاي مجدانه اين نهاد به قشر نيازمند و مددجو تشكر و قدرداني كرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي محمد اسماعيل يعقوب زاده در بازديد سرزده از كميته امداد بردسكن بيان داشت: كميته امداد نهاد انقلابي است كه تاسيس آن برخواسته از تفكر ديني مي باشد و مردم در ان سهم و نقش به سزايي دارند.
وي د....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) مشهد اطعام مددجويان تحت پوشش و نيازمندان را يكي از برنامه هاي اين اداره و نهاد مقدس برشمرد و تصريح كرد: مجتمع توريستي گردشگري پديده شانديز از نيازمندان و مددجويان مختلف حمايت هايي داشته است كه در شهريور ماه سال جاري و در دهه كرامت 45 هزار نفر از مددجويان تحت پوشش كميته امداد مشهد را اطعام داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني ك....

معاون توسعه مشركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي بيان داشت: پيش بيني مي شود در سال تحصيلي امسال و با توجه به انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش ميزان كمكهاي مردمي به جشن عاطفه ها و دانش آموزان نيازمند به 50 ميليارد ريال برسد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سلمان دانشور بيان كرد: جشن عاطفه ها در واقع ح....

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: با توجه به بازگشايي مدارس و فرا رسيدن ماه مهر تفاهم نامه برگزاري جشن عاطفه ها و طرح سفيران احسان با همكاري آموزش و پرورش منعقد و به امضاء رسيد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سلمان دانشور در اين مراسم اظهار داشت: جشن عاطفه هاي امسال با عنوان مهر د....

دومين جشنواره قرآني ورزشي كانونهاي فرهنگي كميته امداد استان آغازبه کارکرد.مدير امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي با اعلام اين خبر افزود: اين جشنواره با عنوان يادواره حبيب امام و رهبري از امروز با حضور داشن آموزان دختر 7 استان در مشهد آغاز به كار كرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سيد عبدالرضا رحيم زا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما