مدير كميته امداد امام خميني (ره) كاشمر گفت: در حال حاضر 120 نوعروس نيازمند و تحت پوشش اين اداره در بخش كوهسرخ كاشمر در نوبت دريافت كمك هزينه ازدواج هستند، كه همت نيكوكاران اين شهرستان را در حوزه ازدواج مي طلبيم.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سيد سعيد عبدالله زاده در همایش شوراهای اسلامی ودهیارا....

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور با اعلام این خبر گفت: در 9 ماهه سال جاري 706 مددجو در دوره های آموزش كوتاه، بلند و حرفه آموزي فنی و حرفه ای شرکت كردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي هادي محمديان با اعلام اين خبر افزود: ارائه آموزش های فنی و حرف....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) كلات گفت: تا پايان دي ماه سال جاري 472 مددجو اشتغال از خدمات آموزش اشتغال كميته امداد بهره مند شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي صادق اكبري در شوراي اداري كلات با توجه به منویات مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر مبنی بر جهاد اقتصادی و حماسه س®....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) فريمان از حمايت و تحت پوشش بودن 38 بيمار صعب العلاج و زمينگير اين شهرستان خبر داد و گفت: كه به اين بيماران هزينه نگهداري و اياب و ذهاب و كمك هزينه درماني پرداخت مي شود.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي علي بيگي با اعلام اين خبر تصريح كرد: در حال حاضر 38 بيمار در قالب بيمار صعب العلاج و زم....

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: همزمان با ايام الله دهه فجر در استان 616 خانواده مددجو در قالب طرح مفتاح الجنه مورد بازديد و تفقد قرار مي گيرند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي دكتر محمد حسن صائب با بيان اينكه دهه فجر از ايام الله ويژه اي براي كشور محسوب مي شود، بيان داشت: در اين....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما