مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بردسکن گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر عملیات احداث 120 واحد مسکونی ویژه مددجویان فاقد مسکن آغاز شد. به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی محسن حلاجی با اعلام این خبر که مراسم کلنگ زنی به صورت ن....

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) رشتخوار یکی از برکات این نهاد مقدس را ازدواج های پایدار و بدون طلاق مددجویان برشمرد و افزود: این امر به واسطه پیوستهای فرهنگی و دوره های آموزشی مختلف برای زوجین در قبل ، حین و بعد از ازدواج است. به گزارش اداره روابط عمومی و ا....

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) خواف گفت: مردم خیر بالغ بر 8 میلیارد ريال زکات اموال شان را به کمیته امداد پرداخت کردند تا در بین محرومین و نیازمندان متناسب با نیازشان توزیع شود. به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی ش....

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تربت حیدریه گفت: این اداره همزمان با دهه فجر 160 فقره تسهیلات اشتغال با اعتبار بیش از 6 میلیارد ريال را به مددجویان خود پرداخت می کند.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی عباس ترک....

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) درگز گفت: جذب زکات از مودیان مومن وسخاوتمند درگز تا پایان دیماه قریب به 4 میلیارد ريال رسید.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی صادق اکبری در جمع اعضای شورای زکات درگز با ب....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 330 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت:87/6 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/88 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 1/02 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 31/6 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/07 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 122/2 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما