نماينده مردم کاشمر، خليل آباد و بردسکن درمجلس شوراي اسلامي خدمت و كار كردن در نهاد مقدس كميته امداد امام خميني(ره) را توفيق الهي و برتر دانست.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي محمد اسماعيل در جمع كاركنان كميته امداد خليل آباد ضمن تقدير و تشکر از اين اداره بيان کرد: خدمت در كميته امداد امام خميني (ره) يک توفيق الهي و خاص ا....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) خليل آباد از بازديد اسماعيل نيا نماينده مردم کاشمر ،خليل آباد و بردسکن در مجلس شوراي اسلامي، مراد زاده فرماندار و جمعي از مسئولان خليل آباد از اين اداره و خوابگاه مرتضوي در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي عباس شاهپسند گفت: خدمت در كميته امداد يک توفيق الهي و خاص است ....

مدير كميته امداد امام خميني(ره) زاوه گفت: با توجه به اينكه اين نهاد خدمات مطلوب و متنوعي رابه جامعه هدف ارائه مي كند، حق هر مددجو دريافت خدمات مطلوب و مناسب است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي مجيد مطيعي در اولين جلسه دهگردي اين اداره كه با حضور مسئولين كميته امداد زاوه و روستاي كلاته برگزار شد، افزود: ارائه خدمات در سر....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) جوين گفت: 30 نوعروس تحت پوشش اين اداره با توجه به هفته ولايت و مبارك بودن عيد غدير زندگي مشترك خود را آغاز كردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي محمد اسماعيل قليچي در مراسم ازدواج آسان ويژه نوعروسان تحت پوشش اين اداره كه با حضور مسئولين جوين برگزار مي شد، با اعلام اين خبر افزود: به هر ي....

در حاشيه برگزاري همايش ملي زن و توسعه پايدار روستايي نمايشگاهي از دستاورد و صنايع دستي زنان مددجوي كميته امداد استان نيز برپا شده بود.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي اين خبر حاكي از آن است كه اين همايش با هدف معرفي اشتغال و توانمندي زنان روستايي در مشهد مقدس و همزمان با روز جهاني زنان روستايي برگزار شد.
اين....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما