فرماندار شهرستان بهمئي کميته امداد را با توجه به اجراي طرح هاي اشتغال زايي براي مددجويان تحت حمايت يکي از ارکان اشتغال زايي در کشور برشمرد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان ، جلسه هماهنگي و تبادل نظر درخصوص اجراي طرح هاي اشتغال زايي کميته امداد با حضور فرماندار شهرستان، معاون خودکفايي و اشتغال کميته امداد استان، مديرکمي....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بويراحمد از جمع آوري بيش از 4 ميليارد ريال زکات در اين شهرستان در شش ماهه اول سال جاري خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بويراحمد، هادي ولايتي در جلسه اي با هيئت امناء مسجد قبادولت آباد به منزلت و جايگاه مسجد در نظام اسلامي اشاره کرد و گفت: مراکز نيکوکاري کميته امداد در مساجد....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان کهگيلويه از کمک بيش از يک ميليارد ريالي حاميان داخلي و خارجي ايتام تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان در ماه گذشته خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، امراله فروزنده گفت: طرح اکرام ايتام با تاْسي از سيره ائمه معصومين (ع)درخصوص يتيم و يتيم نوازي با رويکرد ترويج فرهنگ نوع دوستي و حفظ ....

سرپرست کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان دنا از اهداء پوشاک و لوازم التحرير دانش آموزي به ايتام تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان از طرف حاميان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان، عبدي دانش آموز گفت: کميته امداد نهادي است که سعي مي کند انفاق و بخشش را در جامعه نهادينه کند چون خدمت به محرومان عبادتي ارزشمند مي باشد. <....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان کهگيلويه از جمع آوري بيش از 422 ميليون ريال صدقه از صندوق هاي صدقات کميته امداد اين شهرستان در ماه گذشته خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، امرالله فروزنده گفت: نصب صندوقهاي صدقات بزرگ در محل هاي پر تردد –چهار راهها– مسير هاي ورودي و خروجي شهرها و روستاها و ميادين شه....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما