مشاهده تصاوير

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان بازديد از مناطق محروم استان و رسيدگي به مشکلات مددجويان اين مناطق را از اولويت هاي برنامه هاي کاري اين نهاد برشمرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، مديرکل کميته امداد استان، مدير کميت....

معاون حمايت و سلامت کميته امداد امام خميني(ره) استان از پرداخت بيش از 19 ميليارد ريال کمک معيشت به مددجويان تحت حمايت کميته امداد استان در شهريورماه سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان ، محمد نظري با بيان اينکه کميته امداد به فرمان امام راحل و در راستاي خدمت‌رساني به خانواده‌هاي محروم و حمايت از آنها بنا نها....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان چرام از برگزاري 12جلسه راهنمايي گروهي براي مددجويان تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان از ابتداي سال جاري تاکنون خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره ) استان، علي حسن مظاهري گفت: ايجادتغيير نگرش در بين مددجويان و توانمندسازي فکري و فرهنگي خانواده ها يکي از مهمترين برنامه هاي کاري اين نهاد د....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان چرام گفت: در پنج ماهه اول سال جاري ناظران کميته امداد اين شهرستان يک هزار 30 بار از طرحهاي خودکفايي مددجويان بازديد و بر حسن اجراي آنها نظارت کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان، علي حسن مظاهري با اشاره به اين موضوع که کميته امداد در سر فصل امور توانمندسازي محرومين و نيازمندان جامعه ....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) هرستان بويراحمد، از اردوي يک روزه 100 نفر از دانش آموزان دختر تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، هادي ولايتي گفت: به منظور تنوع در نوع نگاه زندگي روزمره لازم است که روح و روان انسان در حال تغيير باشد.
وي اظهار داشت: در همين راستا يک دوره اردوي دا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما