رئيس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان از برپايي 50 پايگاه ثابت و سيار جهت جمع آوري کمکهاي مردم خير و نيکوکار استان براي مردم مظلوم فلسطين خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، مصيب حيدري گفت: به منظور حمايت از کودکان ، زنان ، مردان و خصوصاً سالمندان در خون غلطيده فلسطين در غزه ، کميته امدا....

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان مسجد سازي را يک امر اساسي و محوري عنوان کرد که ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني دارد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، نشست صميمي مديرکل کميته امداد استان با مسجدسازان خيريه الزهرا اصفهان و فرمانداران شهرستان کهگيلويه در دفتر فرماندار اين شهرستان برگزار شد.
سيد غلامرضامتقي در اين....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان دنا از جذب 20 حامي در کميته امداد اين شهرستان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان ، عبدي دانش آموز گفت: جذب حامي يکي از اقدامات کميته امداد شهرستان دنا است که حاميان جذب شده کمک هاي خود را در قالب طرح اکرام ايتام به حساب فرزندان معنوي خود واريز مي کنند.
دانش آموز با اشاره ب....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان کهگيلويه از اعلام آمادگي ناحيه مقاومت بسيج اين شهرستان جهت همکاري براي برگزاري جشن بزرگ عاطفه ها خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، امراله فروزنده در ديدار با فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان، گفت: سپاه پاسداران همواره از ابتدا تا کنون از نظام مقدس جمهوري اسلامي حمايت مي کند و کم....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان گچساران از جمع آوري بيش از 332 ميليون ريال کمک هاي مردمي در شبکه هاي نيکوکاري اين شهرستان در شش ماهه اول سال جاري خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امدادامام خميني(ره) استان، قبادقرباني گفت: مراکز نيکوکاري به منظور شناسايي افراد خير و نيکوکار براي کمک به نيازمندان در مساجد راه اندازي شده است.
وي اظ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما