مشاهده تصاوير

استاندار، مجمع نمايندگان و مديرکل کميته امداد استان با سرپرست کميته امداد کشور ديدار کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، سرپرست کميته امداد کشور در اين ديدار يکي از اولويت هاي اصلي و اقدامات اساسي کميته امداد را توانم....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان کهگيلويه از اهداءجهيزيه به 727نوعروس تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان عنايت رحيمي نيا گفت: تامين جهيزيه نوعروسان يکي از برنامه هاي اصولي کميته امداد است که به خاطر کمک به خانواده هاي مددجويان جهت رفع قسمتي از مشکلات مالي ازدواج فرزن....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بهمئي از پرداخت بيش از 835ميليون ريال کمک شهريه به دانشجويان تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان،محمدمحمدي گفت : يکي از سرفصل هاي حمايتي کميته امداد بهمئي کمک به ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت مي باشد و در اين راستا در طول سال نسبت ب....

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان دنا ارائه خدمات بهداشتي به مددجويان و رسيدگي به وضعيت بهداشتي آنها را يکي از مهمترين اقدامات کميته امداد برشمرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان، مجتبي اميني گفت: ارائه خدمات بهداشتي به مددجويان يکي از مهمترين برنامه هاي کميته امداد در راستاي حمايت از آنها است.
وي اظهار داشت: ب....

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان چرام گفت : در سال گذشته براي 71 نفر از فرزندان واجدالشرايط مددجويان تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان کاريابي شده و از اين طريق مشغول به کسب وکار شده اند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان، علي حسن مظاهري گفت: توانمندسازي مددجويان با ايجاد اشتغال و ورود به بازار کار يکي از برنامه هاي اسا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما