معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد استان کرمان گفت: از ابتداي امسال تاکنون 555 نفر از مددجويان کميته امداد استان کرمان از طريق مراکز کاريابي جذب بازار کار شده اند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، رضا بزماني افزود: اين تعداد از مددجويان کميته امداد استان کرمان از طريق بسته هاي تشويقي که کميته امداد براي مراکز کاريابي د....

مدير کميته امداد شهرستان رفسنجان گفت: جلسه آموزشي آشنايي با مضرات ماهواره ويژه مددجويان کميته امداد شهرستان رفسنجان برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، رضا اميرحسيني افزود: در اين جلسه آموزشي سرهنگ سلطاني جانشين فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان رفسنجان در خصوص مضرات ماهواره و تاثيران منفي آن در زندگي به ايراد س....

مديرکميته امداد شهرستان سيرجان گفت: با توجه اهميت موضوع آموزش و تاثير آن در اشتغال پايدار از ابتداي سال جاري تاکنون 382 نفر از مددجويان سيرجاني در دوره هاي مختلف فني وحرفه اي آموزش ديده اند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، حسن خضري مقدم افزود: از اين تعداد مددجو 142 نفر در دوره هاي بلند مدت و 240نفر در دوره هاي کوتاه ....

فرماندار عنبرآباد گفت: کميته امداد شهرستان عنبرآباد همراه با مديريت اجرايي شهرستان حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي خوبي در شهرستان انجام داده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، محمد حجتي‌پوردر ديدار با دستيار مدير کل کميته امداد استان در جنوب کرمان بيان کرد: آموزش براي ايجاد اشتغال يک اصل است و بايد براي توسعه و....

دستيار مديرکل کميته امداد استان در جنوب کرمان گفت: تسهيلات اشتغال بايد در اختيار افرادي که آموزش‌هاي اشتغال‌زايي را ديده‌اند، قرار گيرد تا خروجي بهتري داشته باشد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، غلامرضا حسنخاني در ديدار با فرماندار عنبرآباد افزود: يکي از سياست‌هاي کميته امداد توانمندسازي افراد تحت پ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما