معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 988 شغل از محل تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد برای مددجویان تحت حمایت ایجاد شده است.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان، رضا بزمانی افزود....

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان گفت: یکی از اولویت های اصلی کار ما در کمیته امداد توجه به مسائل فرهنگی خانواده های تحت حمایت است.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان، وحید میرزایی در دیدار با مد®....

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان گفت: طی شش ماهه ی امسال 586 تخته فرش توسط مددجویان بافنده تحت کمیته امداد استان کرمان تولید شده است.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان، رضا بزمانی افزود: طی شش ماهه ی امسال 586 تخ....

مدیر کمیته امداد شهرستان نرماشیر گفت: جمعی از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نرماشیر توسط تیم پزشکی نیروی انتظامی این شهرستان به صورت رایگان ویزیت شدند
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کر....

مدیر کمیته امداد شهرستان ریگان گفت: 47 نفر از بانوان نیازمند و مددجوی تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ریگان در قالب حج فقرا به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان، منوچهر آشور زاده افزود: این افراد از طریق شبکه ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما