مدير فرهنگي کميته امداد استان کرمان، از اجراي طرح قرآني چلچراغ در بين مددجويان و پرسنل کميته امداد استان کرمان خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، ارسلان حسن آبادي افزود: در قالب اين طرح در هر شهرستان حداقل چهار گروه از اعضاء با حضور دانش آموزان دختر وپسر، زنان سرپرست خانوار، دانشجويان، دختران بازمانده از تحصيل و پر....

مدير فرهنگي کميته امداد استان کرمان گفت: 20 نفر از مددجويان برتر شرکت کننده درطرح تربيتي مترجمي قرآن کريم به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، ارسلان حسن آبادي در ادامه هم چنين از برگزاري برنامه هاي آموزشي در زمينه مشاوره، برگزاري کارگاه آموزشي در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي با حضور جمعي از مددجويان ....

سرپرست کميته امداد شهرستان انار گفت: طي ماه گذشته 32 ميليون تومان زکات مستحبي در شهرستان انار جمع آوري شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان،غلامرضا رحماندوست افزود: طي ماه گذشته با همکاري مسئول زکات شهرستان انار 95 جلسه چهره به چهره در خصوص زکات مستحبي با خيران شهرستان انار برگزار شد، که براين اساس 32 ميليون تومان پو....

سرپرست کميته امداد شهرستان انار گفت: به مناسبت ايام محرم 200 سبد غذايي بين مددجويان کميته امداد شهرستان انار توزيع شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، غلامرضا رحماندوست افزود: اين سبد غذايي شامل برنج، روغن، ماکاروني، سويا، رب گوجه و حبوبات بود که بين مددجويان کميته امداد اين شهرستان توزيع شد.
وي ادامه داد: اين ت....

مديرکميته امداد شهرستان سيرجان گفت: حاميان طرح اکرام طي شش ماهه نخست امسال 4 ميليارد و420 ميليون و 703 هزار و 267 ريال به ايتام تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان کمک کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، حسن خضري مقدم افزود: در حال حاضر 1250 حامي خير حمايت 806 يتيم تحت حمايت کميته امداد شهرستان سيرجان را برعهده دارند، ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما