معاون خودکفايي واشتغال کميته امداد استان کرمان گفت: طي سال گذشته 1827تخته فرش توسط مددجويان کميته امداد استان کرمان توليد شده است
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، رضا بزماني افزود: اين تعداد تخته فرش به متراژ6228متر مربع توسط بافندگان فرش تحت حمايت کميته امداد استان کرمان بافته شده است.
وي ارزش ريالي اين تعداد فر....

معاون خودکفايي واشتغال کميته امداد استان کرمان گفت: طي سال گذشته 5907طرح خوداشتغالي ويژه مددجويان کميته امداد استان کرمان اجراشده است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، رضا بزماني افزود: اين تعداد طرح بااعتباري بالغ بر369ميلياردو690ميليون ريال درزمينه هاي کارانگيزي، توان افزايي وخودکفايي براي مددجويان تحت حمايت کميته امد....

مديرکميته امداد شهرستان سيرجان گفت: طي سال گذشته 236سري جهيزيه به مددجويان کميته امداد شهرستان سيرجان پرداخت شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، حسن خضري مقدم افزود: در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي توانمند سازي وتشويق جوانان به امر ازدواج در دوازده ماهه سال گذشته بالغ بر236 نفر از نوعروسان تحت حمايت شهرستان سيرجان ....

مدير کميته امداد شهرستان انار گفت : به مناسبت روز زن از زنان سرپرست خانوار تحت حمليت کميته امداد شهرستان انارتجليل شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، رضا اميرحسيني دراين مراسم که باحضور امام جمعه موقت شهرستان انار وجمعي ديگر ازمسولان اين شهرستان برگزارشد، افزود: زنان ومادران نقش مهم و ارزنده در تربيت جامعه بشري و هدايت....

مديرکميته امداد شهرستان انارگفت : طي سال گذشته حاميان طرح اکرام 400مليون ريال به ايتام تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان کمک کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، رضااميرحسيني افزود: هم چنين حاميان طرح اکرام ايتام درشب عيد امسال نيز مبلغ 45ميليون ريال به ايتام تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان کمک کردند.
وي ادا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما