مدير کميته امداد شهرستان قلعه گنج گفت: با آغاز سال تحصيلي جديد سه هزار جفت کفش بين دانش آموزان يتيم تحت حمايت کميته امداد شهرستان قلعه گنج توزيع شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، عباس مهدوي اصل افزود: اين تعداد کفش با پيگيرهاي مسئول طرح اکرام کميته امداد اين شهرستان وبه مناسبت سال تحصيلي جديد بين دانش آموزان يتيم تحت ....

مدير کميته امداد شهرستان قلعه گنج گفت: طي شش ماهه ي نخست امسال 540 نفر از مددجويان تحت حمايت کميته امداد شهرستان قلعه گنج به صورت گروهي مشاوره شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، عباس مهدوي اصل افزود: سالمندان، دختران درآستانه ازدواج، دوشيزگان غيرمحصل، زنان سرپرست خانوار، دانش آموزان دختر و نوعروسان تحت حمايت کميته ام....

مديرعامل موسسه فرهنگي معراج انديشه سيرجان گفت: تنظيم برنامه راهبردي ويژه شهرستان سيرجان مي تواند کميته امداد را در راه رسيدن به اهداف کلان ياري کند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، سردار ايران نژاد در نشست شوراي فرهنگي کميته امداد سيرجان افزود: کميته امداد سيرجان در حال انجام فعاليت هاي فرهنگي خوبي در سطح شهرستان است وه....

مدير کميته امداد شهرستان رفسنجان گفت: در آستانه سال تحصيلي جديد يک خير نيکوکاردريک اقدام خداپسندانه به دانش آموزان نيازمند تحت حمايت کميته امداد رفسنجان کمک کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، هنوز هم هستند انسان هاي که با غم ديگران غمگين و با شادي ديگران شاد مي شوند ، اين خير نيکوکار بر اساس آموزه هاي ديني وحس نوع دوس....

امام جمعه شهرزيدآباد سيرجان گفت: طبق آيات قرآن کريم پرداخت زکات باعث برکت محصول وافزايش رزق وروزي زکات دهنده مي شود.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، حجت الاسلام عاقلي در جلسه ستاد زکات شهرزيد آباد سيرجان گفت: تلاش کميته امداد در خصوص فرهنگ سازي زکات قابل تقدير است و اميدواريم امسال شاهد رشد بهتر زکات در شهرستان سيرجان ....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما