جمعي از ايتام تحت حمايت کميته امداد شهر کرمان به همراه خانواده هايشان در ضيافت افطاري پور ابراهيمي نماينده مردم کرمان – راور در مجلس شوراي اسلامي در تالار بهارستان کرمان شرکت کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، نماينده مردم کرمان، راور در مجلس شوراي اسلامي در حاشيه اين مراسم معنوي که با حضور مدير کل کميته امداد....

مدير کميته امداد شهرستان راور گفت: 1778 نفر از مددجويان وخانواده هاي ايتام تحت حمايت کميته امداد شهرستان راور در ضيافت افطاري اطعام شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان کرمان، محمد مهدي ترابي نژاد افزود: مراسم اطعام و افطاري همچون سال‌هاي گذشته در اين ماه پر فيض و برکت با دعوت از خانواده‌هاي ايتام و مددجويان تحت حما....

مدير کميته امداد شهرستان جيرفت گفت: از ابتداي ماه ميارک رمضان تاکنون بيش از 9هزار پرس غذاي گرم بين نيازمندان اين شهرستان توزيع شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، اسماعيل اميري افزود: در راستاي برنامه هاي کميته امداد و اطعام نيازمندان و فقرا در ماه رمضان امسال، سفره هاي افطاري در مناطق مختلف پهن شد.
وي گفت: ....

مدير کميته امداد شهرستان فهرج گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان يک هزار نفر از ايتام و مددجويان تحت حمايت کميته امداد فهرج اطعام شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، مراد ميرآبادي در حاشيه ضيافت افطاري يک هزار نفر از ايتام و مددجويان تحت حمايت کميته امدادفهرج اظهار داشت: کميته امداد امام خميني شهرستان فهرج با مشارکت خيران....

نماينده مردم سيرجان وبردسير در مجلس شوراي اسلامي در ديداربا پرسنل کميته امداد سيرجان گفت: امروز نهاد کميته امداد از نظر کارايي سرآمد ادارات کشور است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، شهباز حسن پورافزود: در حال حاضر کميته امداد از نظر کارايي، کيفيت کار وارايه خدمات در بين سايرادارات نمونه ومثال زدني شده است.
وي ادا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما