امام جمعه شهرستان قلعه گنج گفت: شرط خدمت گذاري به محرومان اخلاص وپاکي است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، حجت الاسلام نجنو در نشستي مشترک با فرماندار شهرستان قلعه گنج، دستيار مدير کل کميته امداد استان در جنوب کرمان وجمعي از مسئولان افزود: اقدامات ما بايد به صورتي باشد که گره گشاي کار محرومان باشيم وشرط خدمت گذاري به مح....

مدير کميته امداد شهرستان بردسير گفت: به مناسبت هفته ي دولت با حضور مسئولان شهرستان بردسير 14 واحد مسکن مددجويي براي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت دراين شهرستان افتتاح شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، کمال ميرمحمدي افزود: کار ساخت اين واحدها از سال 91 آغاز شد و در حال حاضراين واحدها تحويل مددجويان شده است.
وي اد....

مدير کميته امداد شهرستان شهربابک ، از برگزاري کلاس آموزشي بهداشت خانواده با حضور 400 نفر از مددجويان تحت حمايت کميته امداد شهرستان شهربابک خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، علي محمد جباري افزود: اين دوره آموزشي با همکاري مرکز بهداشت شهرستان شهربابک وبا حضور 400 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد شهرست....

مدير کميته امداد شهرستان فارياب گفت: به مناسبت هفته ي دولت 104 طرح مسکن مددجويي در شهرستان فارياب افتتاح شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، حسن تاجبک افزود: هم چنين به مناسبت هفته ي دولت 41 مورد وام خودکفايي بانکي به ارزش 654ميليون تومان و7 مورد وام خودکفايي از محل صندوق امداد به ارزش 120 ميليون تومان به مددجويان شهرست....

مدير کميته امداد شهرستان کهنوج گفت: با توجه به برگزاري مسابقات استاني جشنواره ورزشي وقراني در شهرستان بم 5 نفر از شرکت کنندگان کهنوجي با کسب مقام هاي اول تا سوم به مسابقات کشوري راه يافتند .
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، شهرام اميري افزود: اجراي چنين جشنواره هايي تاثير زيادي در تقويت روحيه علمي ومذهبي دانش آموزان دارد....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما