مدير کل کميته امداد استان کرمان گفت: در راستاي کاهش نرخ بيکاري و ايجاد اشتغال مددجويان تحت حمايت کميته امداد در صنايع استان، تفاهم نامه همکاري اين نهاد با شرکت شهرک هاي صنعتي کرمان منعقد شد.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، وحيد ميرزايي افزود: به منظور فراهم آوردن بستري مناسب براي اشتغال مددجويان تحت حمايت، تفاهم نامه ه....

مدير کميته امداد شهرستان فهرج از شرکت بيش از120نفر ازدانش آموزان دبيرستاني، فارغ التحصيل وبازمانده از تحصيل تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان در کلاس هاي فني وحرفه اي خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، مراد ميرآبادي در جلسه اي که با حضورکارشناسان اشتغال کميته امداد ورييس ومربيان اداره فني وحرفه اي اين شهرستان برگزا....

مدير کميته امداد شهرستان کهنوج گفت: به مناسبت شب هاي قدر مددجويان ونيازمندان شهرستان کهنوج از طريق مرکز نيکوکاري اين شهرستان ويزيت رايگان شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، شهرام اميري افزود: به مناسبت شب هاي قدر يک تيم پزشکي شامل متخصص داخلي وعمومي با استقرار در مرکز نيکوکاري حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان کهنوج به ويزيت....

مدير کميته امداد شهرستان قلعه گنج گفت: 300سبد کالا در قالب طرح مفتاح بين خانواده هاي نيازمندتحت حمايت کميته امداد اين شهرستان توزيع شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان،عباس مهدوي اصل افزود: اين تعداد سبد کالا با کمک خيران تهيه وبين خانواده هاي نيازمند تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان توزيع شد.
وي ارزش هرکدام از ا....

مدير کميته امداد شهرستان رابر گفت: به مناسبت شب شهادت امام علي (ع) 1000نفراز مددجويان وايتام تحت حمايت کميته امداد شهرستان رابردر ضيافت افطاري شرکت کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، ولي اله فيروزي افزود: اين افراد در راستاي طرح اکرام ايتام واطعام نيازمندان و با حضورامام جمعه شهرستان، نماينده مردم اين شهرستان در مجل....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما