مدير کميته امداد شهرستان پلدختر از برگزاري 200كلاس آموزشي براي مددجويان اين شهرستان در سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، علي ميرزا خدايي ضمن اعلام اين خبر گفت: آموزش فرآيندي است كه موجب يادگيري، و يادگيري موجب تغيير در رفتار، نگرش و شيوه تفكر مي‌شود وكلاس هاي آموزشي فرصت بسيار مناسبي براي آموزش و فراگيري مهارتها و دانش....

مدير کميته امداد شهرستان کوهدشت از اهدا 60 ميليون ريال کمک هزينه تهيه جهيزيه از طرف موسسه عترت فاطمي به ايتام کوهدشتي همزمان با دهه کرامت خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، مردان امرايي در اين باره گفت: حاميان موسسه خيريه عترت فاطمي همزمان با دهه کرامت مبلغ 60 ميليون ريال کمک هزينه تهيه جهيزيه به ايتام سادات تحت حمايت کميته امداد در ....

 مدير کميته امداد شهرستان چگني گفت: در تير ماه سال جاري مبالغ واريز از سوي حاميان به حساب ايتام از رشد 40 درصدي برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، محمد کردعليوند با اعلام اين خبر گفت: سرشت پاک انسانها وديعه الهي است ، که انسان را بر آن داشته تانسبت به مشکلات همنوع خود بي تفاوت نبوده و در مصائب مشکلات او خود را شريک و د....

مدير کميته امداد شهرستان دورود از برگزاري همايش شغلي تحصيلي براي 50نفر از دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد شهرستان دورود خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، اسد اله اسدي با اعلام اين خبر گفت: برگزاري همايش شغلي تحصيلي براي50 نفر از دانش آموزان مقطع سوم فني و پيش دانشگاهي تحت حمايت در محل سالن اجتماعات كميته امداد و با استفاده از توان....

مدير کميته امداد شهرستان کوهدشت گفت: 15 نفر از دانشجويان ممتاز خانواده هاي تحت حمايت کوهدشتي به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، مردان امرايي در اين باره گفت:همزمان با دهه کرامت 15 نفر از دانشجويان ممتاز دختر تحت حمايت به اردوي زيارتي مشهد مقدس اعزام شدند.
مدير کميته امداد شهرستان کوهدشت: با بيان اينکه شرکت کنند....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما