مدير کميته امداد شهرستان نورآباد از جذب کمک ها و نذورات مردمي در ماه محرم توسط مراکز نيکوکاري اين شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، محمد ميرزا عبدلي از جذب و توزيع70کيلو گرم مرغ گرم و70کيلو گرم برنج به ارزش 8 ميليون و 260 هزار ريال در بين نيازمندان تحت حمايت و بي بضاعت از طريق مركز نيكوكاري منطقه سادات شهرستان نورآباد خبر دا....

مدير کميته امداد شهرستان ازنا گفت: يک کشاورز خير ازنايي بيش از 2 هزار کيلوگرم چغندر قند در قالب زکات مستحبي اهدا نموده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، قاسم اسدي با اعلام اين خبر گفت: يک کشاورز خير ازنايي2 هزار و 100 کيلو گرم چغندر قندبه ارزش 10 ميليون ريال در قالب زکات مستحبي جهت توزيع در بين مددجويان و نيازمندان به کميته امداد اين شه....

مدير کميته امداد شهرستان اليگودرز گفت: بيش از 12 هزار صندوق صدقه در اين شهرستان وجود دارد که مردم اين شهرستان صدقات خود را از اين طريق به دست محرومان جامعه مي رسانند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، عليرضا حاجيعلي گفت: نصب صندوق صدقه در سطح شهرستان ها يکي از اقدامات کميته امداد جهت جمع آوري خيرات مردم نوعدوستي مي باشد که کميته امداد را پل ....

مدير کميته امداد شهرستان دورود گفت: اطلاع رساني درخصوص شبکه نيكوكاري وظيفه ي همه امدادگران است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، اسد اله اسدي در نشستي که با حضور اعضاي ستاد راهبري مراكز نيكوكاري در سالن جلسات اين شهرستان برگزار شد، گفت: با توجه به اينكه دركميته امداد براي هرشخص وظيفه اي تعيين شده اما اطلاع رساني دقيق و شفاف از چگونگي عملكرد....

مدير کميته امداد شهرستان خرم آباد از برگزاري دوره هاي آموزشي براي نوعروسان و دختران در شرف ازدواج تحت حمايت در اين شهرستان خبر داد .
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، علي فلاحي با بيان مطلب فوق گفت : هدف از برگزاري اين کلاس ها آشنايي بيشتر خانواده هاي تحت حمايت با اصول و مهارتهاي زندگي و همچنين تقويت اميد وافزايش قوه تاب آوري بارويکرد تعالي....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما