مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان الشتر از پرداخت یک میلیارد و 800 میلیون ریال کمک هزینه رفع سوء تغذیه به 375 کودک زیر ۶ سال طی ده ماهه سال جاری در این شهرستان خبر داد .

به گزارش روابط عمومـــــــــی و اطلاع رسانــــــــــی کمیته امدا....

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نورآباداز پرداخت 510 مورد وام کارگشایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان لرستان، غلام دادور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 510 مورد وام کارگشای....

مدیر کمیته امداد شهرستان دورود از افتتاح 120 طرح خودکفایی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 13میلیارد و 410 میلیون ریال و بهره برداری 9 واحد مسکن مددجویی با اعتبار یک میلیارد و 680 میلیون ریال برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در ....

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز گفت: در 9 ماهه سالجاری 30 نفر از فرزندان مددجویان تحت پوشش این نهاد در شهرستان از خدمت سربازی معاف شده و 63 فرزند مددجو نیز از جا به جایی محل خدمت توسط این نهاد بهره مند گردیدند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان لرستان، عل....

مدیر کمیته امداد شهرستان کوهدشت از ارائه خدمات فرهنگی در قالب پرداخت شهریه دانشجویی و هزینه های پوشاک دانش آموزی به مدجویان تحت حمایت این شهرستان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان لرستان ، مردان امرایی با اعلام این خبر گفت :حمای....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 330 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت:87/6 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/88 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 1/02 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 31/6 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/07 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 122/2 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما