مدير کميته امداد شهرستان خرم آباد گفت: در حال حاضر بيش از 5 هزار حامي از ايتام اين شهرستان حمايت مي کنند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، علي فلاحي با اعلام خبر فوق گفت : کميته امداد به عنوان متولي ايتام و محرومين تحت پوشش برنامه اي تحت عنوان طرح اکرام ايتام جهت کمک به ايتام تحت حمايت در دستور کار دارد، که در اين طرح خيرين مي توانند ضمن مر....

اسداله اسدي مدير كميته امداد شهرستان دورود در نشستي كه در جلسه معارفه رئيس هيئت عامل مركز نيكوكاري الغدير برگزار گرديد گفت: تنها تشكيلاتي كه به نام مقدس امام خميني (ره) مزين شدو توانست در بحث فقرزدايي و توانمندسازي گامهاي موثري در جامعه بردارد كميته امداد بوده وبه واسطه همين نام امام است كه مردم به اين نهاد اعتمادو بسياري از خيرات و انفاقات خود را به كميته امداد اهداء مي نما....

مدير کميته امداد شهرستان کوهدشت از کمک بيش از 663 ميليون ريالي حاميان نيکوکار به ايتام اين شهرستان در شش ماهه سال جاري خبر داد

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، مردان امرايي در اين باره گفت: اين مبلغ در قالب طرح اکرام ايتام در قالب آن حاميان نيکوکار همکار با کميته امداد کمکهاي نقدي و غيرنقدي خود را بصورت ماهانه به ايتام تحت حمايت در اين شهر....

مدير کميته امداد شهرستان الشتر گفت: در ماه محرم بيش از 13 ميليارد ريال کمک مردمي در اين شهرستان جمع آوري شده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، صفر علي فلاحي راد گفت: کميته امداد شهرستان الشتر همزمان با سراسر کشور هر سال با فرارسيدن ماه محرم اقدام به اجراي طرح احسان حسيني و جمع‌آوري نذورات در قالب اين طرح مي‌کند.
مدير کم....

مدير کميته امداد شهرستان دورود گفت: در آبان ماه سال جاري بيش از 1 ميليارد ريال تسهيلات در اختيار مددجويان ساکن مناطق محروم اين شهرستان قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد استان لرستان، اسد اله اسدي گفت: در آبان ماه سال جاري 1 ميليارد و 927 ميليون و 600 هزار ريال در قالب تسهيلات اشتغال زايي، خريد سرپناه و... در اين شهرستان هزينه شده است.

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما