مرکز توسعه فناوری اطلاعات ، امنیت و هوشمندسازی

مجتبی ذنوبی
  • تلفن تماس: 23902223-021
  • رایانامه: it@emdad.ir
  • نام و نام خانوادگی: مجتبی ذنوبی
  • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی
  • سمت: رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات ، امنیت و هوشمندسازی
الف) ایجاد شبکه و زیرساخت ایمن:
۱. شبکه اختصاصی اینترنتی برای انجام ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با هدف ارائه خدمت به ذینفعان؛
۲. زیرساخت قابل اتکا و مستحکم برای حفاظت اطلاعات و تأمین امنیت ارایه خدمات مناسب؛
۳. به روز رسانی دائمی نرم‌افزارها و تجهیزات اساسی؛
۴. مدیریت فعال و مؤثر زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
ب) ایجاد دسترسی سریع و کارآمد به اطلاعات و خدمات ارائه شده به آنان:
۱. تبدیل به سازمانی دانایی محور؛
۲. استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمات‌رسانی بهتر به ذینفعان؛
۳. ایجاد دسترسی جهانی به منابع اطلاعاتی؛
۴. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همکاری و تعامل مؤثر و داخل و خارج در جهت تحقق دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان و ذینفعان.
ج) نظام یکپارچه انتقال اطلاعات و ارتباطات:
۱. تبادل آنی اطلاعات با روش‌های گوناگون و روزآمد؛
۲. تعریف خدمات و سکوهای استاندارد برای تبادل اطلاعات؛
د) تقویت و نگهداری نیروی انسانی آموزش دیده و فناور:
۱. برنامه‌های آموزش از راه دور دائم و مؤثر برای تمامی کارکنان؛
۲. برگزاری برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی از راه دور برای خانواده کارکنان؛
۳. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بکارگیری نظام ارزیابی شفاف و قابل دسترس جهت نهادینه نمودن شایسته سالاری.
۱. تسهیل، تسریع و دقت بخشیدن به امور پشتیبانی و حمایتی کمیته امداد امام(ره) در سطح ستاد و واحدهای اجرایی با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۲. افزایش امکان مدیریت و نظارت دقیق و مستمر بر روند فعالیت‌های ستادی و اجرایی با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۳. ارتقای سطح کیفی و کمی خدمت‌رسانی به مددجویان تحت حمایت و مخاطبین کمیته امداد امام(ره) با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۴. افزایش امکان ارتباط مستقیم و در سطح گسترده با مددجویان تحت حمایت، مخاطبین کمیته امداد امام(ره)، عموم مردم، افراد خیّر و یا مؤسسات خیریه با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۵. شناسایی و گردآوری به موقع اطلاعات و آمار مرتبط با نیازهای ضروری جامعه و یا بحران‌های معیشتی اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و جهت دادن به فعالیت‌های کمیته امداد امام(ره) و ارائه خدمات لازم؛
۶. توسعه و بکارگیری ساختارهای ارتباطی جهت تسهیل و افزایش سرعت در برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات؛
۷. فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت دسترسی سریع به اطلاعات و آمار به روز سازمان؛
۸. کاهش زمان و هزینه اجرای فرایندهای کمیته امداد امام(ره) با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۹. مطالعه و بررسی و تلاش و کوشش جهت تشکیل و به‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز و تبدیل آن به سیستم اطلاعات مدیریت جهت تمرکز در جمع‌آوری و عدم تمرکز در بهره‌برداری از اطلاعات موجود در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها؛
۱۰. نظارت فراگیر و هوشمند بر انجام تمامی امور فنی و تخصصی و برنامه‌ریزی مربوط به استقرار و راه‌اندازی سیستم‌های مکانیزه در بخش‌های مختلف کمیته امداد امام(ره)؛
۱۱. تهیه و تأمین، پشتیبانی و کاربری بهینه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز و بهنگام‌سازی آن‌ها؛
۱۲. توسعه و ترویج فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته امداد امام(ره)؛
۱۳. کارآفرینی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ایجاد فضای مناسب کسب و کار رقابتی جهت مددجویان؛
۱. مطالعه،‌ طراحی و استقرار نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات متناسب با نیازهای واحدهای کمیته امداد امام(ره)؛
۲. تولید، راهبری و نگهداری و تأمین امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی مورد نیاز واحدهای کمیته امداد امام(ره) با بهره‌گیری از تجهیزات سخت‌افزاری و امکانات نرم‌افزاری؛
۳. برنامه‌ریزی و پیگیری اقدامات لازم در زمینه تهیه، تأمین، تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاربرد مؤثر تجهیزات مزبور؛
۴. طراحی، راه‌اندازی، نظارت و پشتیبانی سیستم‌های مکانیزه و شبکه‌های اطلاع رسانی مورد نیاز کمیته امداد امام(ره)در سطوح محلی، ملی، بین المللی؛
۵. ایجاد، تقویت و توسعه و بهنگام‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز کمیته امداد امام(ره)؛
۶. تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی مناسب جهت پشتیبانی نظامات فناوری اطلاعات وارتباطات کمیته امداد امام(ره)؛
۷. تأمین زیرساخت‌های داده‌ها (DATACENTER) مورد نیاز امداد در سطح ملی و استانی؛
۸. ایجاد شبکه‌های ارتباطی داخلی (اینترانت) و تأمین امکانات لازم جهت بهره‌مندی از شبکه ارتباطی جهانی (اینترنت)؛
۹. ایجاد زیرساخت لازم جهت اطلاع‌رسانی مجازی (امداد الکترونیک) مورد نیاز نظامات سازمانی و سیستم مدیریت دانش (KMS)؛
۱۰. ایجاد ارتباطات و تعاملات مؤثر و سازنده با سازمان‌ها، مجامع و دستگاه‌های متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر موضوعات مرتبط و حضور در مجامع و شوراها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و کمیته‌های مربوط به نمایندگی کمیته امداد امام(ره)؛
۱۱. تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه‌ی‌گزارش‌ها، ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارائه به مقامات مافوق؛
۱۲. راه‌اندازی و استقرار کمیته‌ها و شوراهای مرتبط با وظایف و مأموریت‌های محوله و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات متخذه.