اداره کل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

محمود توکلی
  • تلفن تماس: 23902685-021
  • رایانامه: boh@emdad.ir
  • نام و نام خانوادگی: محمود توکلی
  • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت پروژه و ساخت 
  • سمت: مشاور رئیس و مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

۱. احداث، تعمیر، بازسازی، تکمیل و توسعه انواع ساختمان‌های حمایتی و اداری متناسب با نیاز واحدهای مختلف کمیته امداد امام(ره) در سراسر کشور

۲. تبیین و تثبیت ضوابط و مقررات شیوه‌های مناسب اجرایی، نظارتی و مدیریتی در امر احداث، تعمیر، بازسازی، تکمیل و توسعه ساختمان‌های حمایتی و اداری کمیته امداد امام(ره) با هدف شفاف‌سازی و روان‌سازی اجرا، نظارت و مدیریت در فرآیند احداث، تعمیر، بازسازی، تکمیل و توسعه ساختمان‌های حمایتی و اداری کمیته امداد امام(ره)

۳. افزایش کیفیت فنی ساختمان‌های حمایتی و اداری احداث شده در کمیته امداد امام(ره)

 

۱. کمک به خرید و ساخت مسکن مددجویان شهری؛

۲. بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی؛

۳. کمک به تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن مددجویان؛

۴. کمک به تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام شهری؛

۵. کمک به تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام روستایی؛

۶. کمک به تأمین مسکن طرح بازگشت مهاجرین به روستا.

۱. برنامه‌ریزی در خصوص نحوه تهیه و تأمین ساختمان‌های مورد نیاز کمیته امداد امام(ره) اعم از ساختمان‌های اداری، اردوگاه‌ها، خوابگاه‌ها و سایر ابنیه لازم متناسب با توسعه فعالیت‌ها با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط؛

۲. تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و تجهیز منابع به منظور تأمین مسکن مددجویان مورد حمایت و ساختمان‌های حمایتی و اداری؛

۳. همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی مسکن مددجویان مورد حمایت؛

۴. تهیه، تدوین و راهبری طرح‌های مورد نیاز جهت تأمین و تولید مسکن برای محرومان فاقد مسکن و نظارت بر اجرای آن‌ها؛

۵. بررسی سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های دولت در امر تولید و تأمین مسکن و ارائه برنامه و راهکارهای مناسب برای تأمین مسکن گروه‌های نیازمند مورد حمایت و ساختمان‌های اداری و حمایتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود؛

۶. برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم به منظور انجام تعمیرات، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن مددجویان به ویژه روستاییان و نظارت بر اجرای آن‌ها؛

۷. تهیه و تدوین طرح‌های اضطراری به منظور بازسازی، تعمیر و رفع مشکل مسکن مددجویان در زمان وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و نظارت بر اجرای آن؛

۸. انجام بررسی‌های لازم به منظور انطباق استانداردها و ضوابط موجود کشور در زمینه مسکن مددجویی و ساختمان‌های اداری و حمایتی؛

۹. فراهم آوردن موجبات و انجام اقدامات لازم برای جلب مشارکت دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و بخش غیردولتی در امر تولید مسکن ارزان قیمت برای گروه‌های نیازمند حمایت و فاقد مسکن براساس اصول و ضوابط فنی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساخت و ساز؛

۱۰. تهیه و تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و راهکارهای اجرایی مربوط به انعقاد قراردادهای عملیاتی ساختمانی و قراردادهای نظارتی و ابلاغ به واحدهای اجرایی کمیته امداد امام(ره)؛

۱۱. برنامه‌ریزی برای تشکیل و بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و آرشیو پیمانکاران و مشاوران و شرکت‌ها، مؤسسات فنی و تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی در امور ساختمان و مسکن با همکاری واحدهای ذی‌ربط؛

۱۲. اعمال نظارت بر اقدامات و تشریفات مربوط به انتخاب و انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مهندسان مشاور با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۱۳. اعمال نظارت ادواری بر روند اجرای پروژه‌ها از لحاظ فنی در تمامی مراحل انجام آنها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مورد نظر؛

۱۴. اعمال نظارت و کنترل مالی بر طرح‌های مورد عمل بر حسب پیشرفت فیزیکی و بررسی و تأیید گزارش‌های مربوط برای تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده و تسویه حساب با پیمانکاران و مهندسان مشاور؛

۱۵. برنامه‌ریزی جهت رسیدگی و پیگیری اقدامات لازم به منظور انجام تعمیرات و توسعه ساختمان‌های حمایتی و اداری کمیته امداد امام(ره) برحسب درخواست و نظر واحدهای ذی‌ربط از جمله واحد بهره‌بردار و بخش متولی مدیریت و پشتیبانی ساختمان‌ها.