اداره کل نظارت و رسیدگی به شکایات

 عزت الله میرزایی
  • تلفن تماس: https://emdad.ir/fa/node/add/province_complaint
  • رایانامه: shekayat@emdad.ir
  • نام و نام خانوادگی:  عزت الله میرزایی
  • مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی جامعه‌شناسی
  • سمت: مشاور رئیس و مدیر کل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

۱. اعمال حاکمیت قانون بر عملکرد تمامی حوزه‌های کمیته امداد امام(ره)و افزایش تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان؛

 

۲. شفاف‌سازی قوانین، مقررات، فرایندها و عملکرد؛

 

۳. سامان‌دهی، فرهنگ‌سازی، استقرار و نهادینه سازی نظام پاسخگویی به شکایات؛

 

۴. پاسخگویی بدون تبعیض به درخواست خدمات مراجعین؛

 

۵. شفاف‌سازی عملکرد و ارتقای سلامت نظام اداری کمیته امداد امام(ره)؛

 

۶. تکریم مردم و ارتقای جلب رضایت ارباب رجوع و ذی‌نفعان؛

 

۸. ایجاد زمینه مناسب به منظور انطباق عملکرد با ضوابط و مقررات؛

 

۹. شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و انعکاس به حوزه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تمهیدات مناسب و اصلاح عملکرد؛

 

۱۰. تطبیق برنامه مصوب با عملکرد در یک دوره زمانی؛

 

۱۱. ارتقای سطح حفاظت از دارایی‌ها و استفاده کارآمد از منابع؛

 

۱۲. ارتقای سطح نظارت بر عملکرد بودجه؛

 

۱۳. افزایش بهره‌وری و میزان اثربخشی و کارایی سازمان؛

 

۱۴. ایجاد و تقویت مستمر توان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد در کمیته امداد امام(ره)؛

 

۱۵. شناسایی و اقدام قانونی در قبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی.

۱. کنترل و کاهش فساد و سالم‌سازی مجموعه؛

 

۲. تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه‌های ضد فساد؛

 

۳. ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم‌سازی دستگاه.

 

۱. مطالعه و بررسی به منظور بهینه‌سازی نظام‌های مؤثر نظارتی، کنترلی و بازرسی و پیگیری امور و راهبری اقدامات مربوط به استقرار و به کارگیری آن‌ها در جهت تأمین کارآمدی، سلامت و کارآیی کمیته امداد امام(ره) و بخش‌های مختلف آن؛

 

۲. تهیه و تنظیم برنامه بازرسی دوره‌ای و یا موردی از واحدهای مرکزی و خارج از مرکز و سازمان‌دهی تیم‌های بازرسی لازم و ارائه گزارش‌های مناسب و پیشنهادهای مؤثر به مبادی و مراجع مربوط؛

 

۳. توسعه و تقویت فرهنگ خودکنترلی مبتنی بر وجدان کاری و تعهد و طراحی مکانیزم‌های لازم در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه نمودن آن؛

 

۴. بررسی و پیگیری گزارش‌ها و شکایات واصله از سوی مردم، سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها، مؤسسات و تشکل‌ها از عملکرد واحدهای اجرایی؛

 

۵. مطالعه و بررسی به منظور تنظیم نظام‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حسابرسی در کمیته امداد امام(ره)و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛

 

۶. رسیدگی به حساب‌های کمیته امداد امام(ره)به طور نمونه، ادواری و پایان دوره مالی و تهیه گزارش‌های لازم برای ارائه به مبادی و مراجع ذی‌ربط؛

 

۷. بررسی و ارزیابی کنترل‌های داخلی در حساب‌های درآمد و هزینه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کمیته امداد امام(ره)؛

 

۸. بررسی و اظهارنظر نسبت به صحت روند انجام امور حسابرسان استان‌ها و رفع نواقص احتمالی؛

 

۹. رسیدگی به اموال کمیته امداد امام(ره)اعم از منقول و غیرمنقول و رسیدگی به موجودی انبار در واحدهای مختلف؛

 

۱۰. همکاری با امور مالی و نظارت بر بودجه به منظور تجزیه و تحلیل مغایرت‌های بودجه‌ای و عملکرد؛

 

۱۱. مطالعه و بررسی به منظور طراحی نظام‌های مناسب مدیریت شکایت و جمع‌آوری پیشنهادها، نظرات، انتقادات و مشکلات ذی‌نفعان کمیته امداد امام(ره)و راهبری امور اجرایی مربوط به منظور دستیابی به شکایات و رسیدگی به آنها، تبدیل موارد به فرصت‌های مؤثر برای آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از واحد و امور و به‌کارگیری نتایج در بهبود و اصلاح مؤلفه‌ها و عوامل مربوط در کمیته امداد امام(ره)؛

 

۱۲. اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد واحدها، کارکنان و مدیران به مبادی مربوط داخلی جهت انجام اقدامات لازم با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوط؛

 

۱۳. بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری لازم تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان و استفاده در اصلاح و بهکرد امور؛

 

۱۴. همکاری، برقراری ارتباط و تعامل با سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های قانونی و مسئول در امور نظارت، ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات به منظور پاسخگویی به انتظارات قانونی آنها همچنین انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های محوله؛

 

۱۵. تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های مناسب و انجام اقدامات لازم در خصوص تفریغ بودجه و تهیه و ارایه‌گزارش‌های لازم؛

 

۱۶. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، تشکیلاتی، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذی‌ربط؛

 

۱۷. تهیه و تدوین پیش‌نویس تمامی گزارش‌ها، ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.