اداره کل هماهنگى امور بین الملل

جواد صفاری
  • تلفن تماس: 23902718-021
  • رایانامه: int@emdad.ir
  • نام و نام خانوادگی: جواد صفاری
  • مدرک تحصیلی : لیسانس امور تربیتی
  • سمت: مدیر کل هماهنگى امور بین الملل