معاونت توسعه مشارکتهای مردمی

 حبیب اله آسوده
 • تلفن تماس: 23902295-021
 • رایانامه: prt@emdad.ir
 • نام و نام خانوادگی:  حبیب اله آسوده
 • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت کسب و کار (MBA) 
 • سمت:  معاون توسعه مشارکتهای مردمی
 • افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری در قشرهای مختلف جامعه؛
 • گسترش فرهنگ اخلاق‌مداری؛
 • گسترش فرهنگ دستگیری از نیازمندان؛
 • استفاده از ظرفیت‌های مردمی جهت اشاعه فرهنگ نوع‌دوستی؛
 • افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی.
 • تلاش مستمر برای مردمی شدن حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان با حفظ کرامت و عزت نفس آنان؛
 • گسترش و تعمیق فرهنگ احسان، انفاق، نیکوکاری و نشر سنت‌های حسنه اسلامی؛
 • ایجاد تعامل حداکثری با مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردم‌نهاد نیکوکاری و تکریم فعالان.
 • بررسی، تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های مؤثر جهت توسعه و افزایش سطح مشارکت مردم و مؤسسات غیردولتی خیریه و عام‌المنفعه داخل و خارج کشور در اجرای مأموریت‌ها، تحقق اهداف، انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات موضوع رسالت و مأموریت کمیته امداد امام(ره)؛
 • بررسی و تهیه الگوها، طرح‌ها و روندهای مؤثر و تنظیم برنامه‌های مربوط به شکل‌گیری، تقویت و توسعه شبکه مشارکت و همکاری مؤسسات مردمی و غیر دولتی در داخل و خارج از کشور با کمیته امداد امام(ره) در جهت اجرای شایسته و مؤثر مأموریت‌ها و تحقق اهداف آن بر اساس جهت‌گیری‌ها و راهبردهای کمیته امداد امام(ره) و معرفی و ترویج در جامعه به منظور گسترش آنها؛
 • مطالعه و بررسی به منظور دستیابی به شیوه‌های نوین و برتر جلب و ساماندهی مشارکت‌ها و همکاری‌های مردم و تشکل‌های مردمی و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و مؤسسات خیریه و عام‌النفعه در داخل و خارج کشور برای تحقق اهداف و برنامه‌ها، تأمین منابع و خدمات و توسعه همکاری‌ها با کمیته امداد امام(ره)؛
 • مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی جهت توسعه فرهنگ و احیای سنت‌ها و گسترش احکام اسلامی در موضوعات انفاق، زکات، صدقات، اکرام و ... به منظور کمک به رفع احتیاجات و محرومیت جامعه هدف کمیته امداد امام(ره)؛
 • بررسی و تهیه طرح‌ها، برنامه‌ها، راهبردها و راهکارهای جلب و توسعه رضایت آمیز همکاری و همیاری آحاد مردم، گروه‌های مردمی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و مؤسسات و نهادهای غیردولتی داخل و خارج کشور و توسعه اعتماد آنها نسبت به کمیته امداد امام(ره) در جهت تحقق اهداف و توسعه خدمات به جامعه هدف؛
 • بررسی و مطالعه به منظور دستیابی و طراحی شیوه‌ها و سازکارهای مناسب و تهیه برنامه‌های کارآمد جمع‌آوری کمک‌های مردمی، هدایا، نذورات، صدقات، زکات و اکرام آنها و تلاش در جهت افزایش منابع حاصل از آن برای کمیته امداد امام(ره)؛
 • برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات فرهنگی، تبلیغی، اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی مربوط به زمینه‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و نتایج جلب مشارکت‌های مردمی و نظارت بر امور مربوط در واحدهای کمیته امداد امام(ره) با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی‌ربط و با تأکید بر آثار و تأثیر جدی آن بر توسعه اعتماد عمومی به کمیته امداد امام(ره)؛
 • مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی جهت احیاء و ترویج امر واجب زکات؛
 • بررسی و برنامه‌ریزی به منظور شناسایی خیرین داخل و خارج از کشور و بهره‌گیری از نیات، باورها، علایق خیرخواهانه و توان و امکانات آنها در جهت توسعه و تحقق خدمات و اهداف کمیته امداد امام(ره)؛
 • بررسی، برنامه‌ریزی و الگوسازی جهت نظام‌مند ساختن و توسعه و بهکرد ارتباطات سازمانی و فراسازمانی، محافل، شبکه‌های ارتباطی و حمایتی مردمی و تشکل‌های غیردولتی در حوزه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام(ره)؛
 • نمایندگی کمیته امداد امام(ره) در مجامع، شوراها، هیأت‌ها، مؤسسات، نهادهای مردمی و تشکل‌های خیریه و توسعه تعامل و استمرار همکاری با آنها؛
 • بررسی، مطالعه و برنامه‌ریزی در خصوص ملزومات و تجهیزات مورد نیاز مشارکت‌های مردمی با بهره‌گیری از جدیدترین شیوه‌های علمی و صنعتی در جهت ارتقای کیفیت و بهره‌وری نیروی انسانی و کارآیی و کارآمدی اقدامات مربوط؛
 • بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، تشکیلاتی، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذیربط؛