مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان

ابراهیم باغبانی
  • تلفن تماس: 23902174-021
  • رایانامه: #
  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم باغبانی
  • مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت دولتی
  • سمت: رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان