اداره کل حوزه ریاست

امیرعباس فارسی‌نژاد
  • تلفن تماس: 44646787-021
  • رایانامه: #
  • نام و نام خانوادگی: امیرعباس فارسی‌نژاد
  • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
  • سمت: مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست