سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به معضل اشتغال در کشور گفت: کميته امداد قادر است با تامين منابع مورد نياز مشکل اشتغال كشور را برطرف کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)؛ حسين انواري در همايش اشتغال و توانمندي مددجويان تحت پوشش اين نهاد در گرمسار با بيان اينکه نبود مديريت خوب در بحث اشتغال در گذشته منجر به مشکلات فعلي....

يك هزار و 500 واحد مسكوني مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) با حضور سرپرست كميته امداد در استان سمنان به بهره برداري رسيد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره)، حسين انواري در آئين افتتاح يک هزار و 500 واحد مسکوني مددجويان کميته امداد استان سمنان با بيان اينكه براي تامين مسکن مددجويان کميته امداد در حدود 200 هزار مسکن نياز است، افزو....

يا علي باز از خدا دستي به همراه بسيج                                            جاودان کن در جهان اين جلوه و جاه بسيج
يا علي خون حسينت کي رود از يادها                               &....

کميته امداد امام خميني(ره) و شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور به منظور همکاري در راستاي ترويج ارزشها و سنتهاي حسنه اسلامي،انفاق،قرض الحسنه و توسعه فعاليتهاي انسان دوستانه و خدمت رساني به اقشار ضعيف و بر اساس همکاري با افراد حقيقي و حقوقي داخل و خارج از کشور تفاهم نامه همکاري امضاء کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره)، اين....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • خدمات الکترونيکي
  • ضوابط حمايتي
  • استانها
  • ارتباط با مسئولين
  • سامانه هاي امداد
  • ارتباط با ما
  • لينک هاي مرتبط