قائم مقام کميته امداد امام خميني(ره) گفت: آموزش هاي منتهي به اشتغال بايد در کانون هاي فرهنگي کميته امداد امام خميني (ره) رواج پيدا کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) سيد محمد علي هاشمي در مراسم افتتاحيه کانون فرهنگي تربيتي ولايت و ساختمان اداري منطقه چهار کميته امداد امام (ره) استان کرمانشاه در جمع نخبگان، دانشجويان و دانش آموز....

مشاهده گزارش تصويري

به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني ( ره ) حسين انواري سرپرست اين نهاد در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري با دکتر شفيع زاده مديرعامل بانک دي که در محل دفتر مرکزي کميته امداد امام ( ره ) برگزار شد طي سخناني اظهار داشت : توانمند سازي محرومين با محوريت اشت....

انواري گفت : دولتها متناسب با شرايط زماني در اجراي سياستهاي انساندوستانه مي توانند بسيار موثر بسيار موثر عمل کرده و نبايد در حوزه خدمتگزاري در سياستهاي بشردوستانه سياسي کاري نمايند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني ( ره ) حسين انواري سرپرست اين نهاد در ديدار با علي حسن اف معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان و هيئت همراه که در دفتر مرکزي ....

علي حسن اف گفت : کميته امداد امام خميني ( ره ) داراي جايگاه و نقش بسيار مهمي در جمهوري اسلامي ايران است و اين نهاد مردمي در طي سالهاي گذشته منشاء خدمات انساندوستانه بسيار ارزشمندي در کشور آذربايجان بوده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني ( ره ) علي حسن اف معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان و هيئت همراه در ديدار با سرپرست کميته امداد ....

ذوالفقاري گفت : کميته امداد امام خميني ( ره ) با داشتن تجربه 35 ساله در مبارزه با فقر و رسيدگي به حال محرومان در رويکرد جديد خود به شناسايي ابعاد و مولفه هاي مختلف فقر اعم از فقر اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و ... پرداخته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني ( ره ) ، علي محمد ذوالفقاري معاون حمايت و سلامت خانواده اين نهاد طي سخناني د....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • خدمات الکترونيکي
  • ضوابط حمايتي
  • استانها
  • ارتباط با مسئولين
  • سامانه هاي امداد
  • ارتباط با ما
  • لينک هاي مرتبط