معاونت اداری و مالی

 

دستیار معاونت اداری و مالی مدیرکل امور اداری ورفاه کارکنان مدیرکل پشتیبانی	مدیر امور مالی

علی نورمحمدی

دستیار معاونت اداری و مالی

نویدرضا خدیوی

مدیرکل امور اداری ورفاه کارکنان

محمد کارخانه

مدیرکل پشتیبانی

نوید صالحی

مدیرکل امور مالی

 

اهداف :

 

 

ماموریت‌ها :

 

 • ۱. مدیریت بر منابع و مصارف مالی کمیته امداد امام(ره)؛
 • ۲. انجام امور مربوط به منابع انسانی از مرحله بکارگیری نیروها تا حمایت، پشتیبانی، ارتقای بخشی، تسویه حساب و بازنشستگی؛
 • ۳. ساماندهی و برنامه‌ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری؛
 • ۴. سیاست‌گذاری برای بهینه‌سازی و تعدیل هزینه‌های جاری؛
 • ۵. سیاست‌گذاری، مدیریت و ارزیابی منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری کارکنان و حفظ انضباط اداری؛
 • ۶. ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان و بازنگری در نظام ارزشیابی؛
 • ۷. فراهم آوردن تسهیلات و ارائه خدمات رفاهی به کارکنان؛
 • ۸. تعامل با سازمان‌های دولتی و خصوصی برای گسترش زمینه‌های همکاری؛
 • ۹. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پشتیبانی و تدارک نیازمندی‌های دانشگاه.

 

وظایف :

 

 • ۱. برنامه‌ریزی به منظور جذب و به کارگیری نیروی انسانی مناسب در قالب برنامه تأمین نیروی انسانی کمیته امداد امام(ره) و با هماهنگی مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات؛
 • ۲. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و محاسباتی کمیته امداد امام(ره)؛
 • ۳. برنامه‌ریزی جهت جذب مشمولین وظیفه و به‌کارگیری آنان مطابق دستورالعمل ابلاغی دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و نظارت بر حسن اجرای امور مربوط؛
 • ۴. برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور تأمین مطلوب خدمات رفاهی، درمانی، بهداشتی و مساعدت‌های ویژه به کارکنان و خانواده‌های آنان با هدف ایجاد انگیزش و افزایش نشاط و کارایی؛
 • ۵. برنامه‌ریزی لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌های مربوط به نیروی انسانی؛
 • ۶. برنامه‌ریزی به منظور تأمین به‌موقع و مطلوب نیازهای پشتیبانی و تدارکاتی کمیته امداد امام(ره) در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط و اعتبارات مصوب؛
 • ۷. برنامه‌ریزی به منظور هماهنگی در کمک به ایجاد تعادل در توزیع مناسب منابع، امکانات و تسهیلات با توجه به اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه از طریق حوزه‌های معاونت‌های ذی‌ربط؛
 • ۸. ارزیابی مستمر عملکردهای مالی با رویکرد ارائه پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت بهبود مستمر و اثربخشی آنها؛
 • ۹. ثبت و نگهداری و طبقه‌بندی عملیات مالی بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و تفسیر نتایج حاصله و ارائه صورت‌های مالی و نظارت بر حساب‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مراجع ذی‌ربط؛
 • ۱۰. ارزیابی مستمر فعالیت‌های پشتیبانی در کمیته امداد امام(ره) با رویکرد شناسایی نقاط قوت و ضعف و به کارگیری اقدامات اصلاحی؛
 • ۱۱. اتخاذ تدابیر لازم به منظور نگهداری، تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافت‌ها، پرداخت‌ها و نظارت بر حسن اجرای این امور در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه؛
 • ۱۲. اتخاذ تدابیر لازم به منظور وصول به موقع منابع اعم از منابع عمومی و اختصاصی؛
 • ۱۳. برنامه‌ریزی به‌منظور بررسی، مطالعه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز حوزه معاونت؛
 • ۱۴. بررسی، مطالعه و شناسایی راهکارهای مطلوب برای تقویت واحدهای استانی در قالب تفویض اختیار بیشتر به آنها با حفظ جایگاه نظارت حوزه معاونت؛
 • ۱۵. مطالعه، بررسی و تهیه گزارش‌ها و اطلاعات و آمار از وضع مالی استان‌ها و ارائه گزارش‌های مورد نیاز در خصوص مشکلات، تنگناها، نظرات و ویژگی‌های واحدهای استانی و شهرستانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط؛
 • ۱۶. نظارت بر اجرای امور اداری نظیر صدور احکام کارگزینی، انتصابات، حضور و غیاب، مرخصی‌ها، ارزشیابی، مأموریت، انتقال، پرداخت حقوق و دستمزد، بازنشستگی، استعفا و خروج از خدمت کارکنان در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط؛
 • ۱۷. نظارت بر انجام امور مالی نظیر ثبت، نگهداری، تنظیم و کنترل حساب‌ها در چارچوب اعتبارات مصوب و اعمال کنترل‌های لازم در خصوص دریافت‌ها، پرداخت‌ها و انجام هزینه‌های قطعی و غیر قطعی و سایر پرداخت‌ها، وصول منابع و سایر دریافت‌ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت و سقم فعالیت‌های مالی و نگهداری صحیح حساب‌ها و اسناد در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه؛
 • ۱۸. نظارت بر انجام امور خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و عمومی واحدهای خارج از مرکز کمیته امداد امام(ره)؛
 • ۱۹. اقدام در جهت حفظ و نگهداری اموال و دارایی‌های منقول کمیته امداد امام(ره)؛
 • ۲۰. مدیریت نگهداری و پشتیبانی ساختمان‌های حمایتی و اداری کمیته امداد امام(ره)؛
 • ۲۱. تمشیت امور دبیرخانه‌ای کمیسیون معاملات.
فیلتر زمان مطلب
محتوایی یافت نشد.
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)