معاونت حمایت و سلامت خانواده

 

دستیار معاونت حمایت و سلامت خانواده مدیرکل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان مدیرکل امورمالی مدیرکل حمایت‌های اجتماعی

کامران پرهوده

دستیار معاونت حمایت و سلامت خانواده

مجتبی احمدلو

مدیرکل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان

محمدرضا میری

مدیرکل خدمات مددکاری

محبوبه عسگری

مدیرکل حمایت‌های اجتماعی

 

اهداف :

 

 • ۱.مدیریت بر شناسایی، راهنمایی، پذیرش، نیازسنجی، اولویت‌بندی و ارائه خدمات هدفمند و زمان‌دار به نیازمندان با اولویت محروم‌یابی اجتماعی؛
 • ۲.تعیین نوع و میزان خدمات عمومی و تخصصی قابل ارائه به نیازمندان واجد شرایط با رویکرد توانمندسازی؛
 • ۳.استقرار نظام مددکاری در کمیته امداد امام(ره) با رویکرد خانواده محوری؛
 • ۴.پیشگیری و کاهش آسیب‌های فردی، گروهی و اجتماعی در خانوارهای هدف؛
 • ۵.انسجام‌بخشی و ارتقای سطح اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند.

 

ماموریت‌ها :

 

 • ۱.شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات مددکارانه مبتنی بر نیازسنجی؛
 • ۲.ارائه حمایت‌های اجتماعی خاص منطبق بر نیازهای خانوار؛
 • ۳.تلاش در تأمین حداقل نیازهای اساسی و بهبود شاخص‌های زندگی خانوارهای با درآمد ناکافی؛
 • ۴.حمایت از نیازمندان تحت پوشش در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی؛
 • ۵.بسیج امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و رفع محرومیت  آنان به ویژه در مناطق روستایی و عشایری؛
 • ۶.رسیدگی به نیازهای فوری و ضروری نیازمندان تحت پوشش با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تأمین رفاه عمومی در حد امکانات؛
 • ۷.ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای به مددجویان تحت پوشش؛
 • ۸. تلاش برای تحکیم و تقویت بنیان خانواده از طریق گسترش ازدواج‌های آسان و پایدار و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

 

وظایف :

 

 • 1.مطالعه و بررسی جهت شناخت انواع محرومیت‌ها و شناسایی محرومان و طبقه‌بندی آنها به منظور ارائه خدمات هدف‌مند، زمان‌دار و تک‌خدمتی به محرومان و مددجویان؛
 • ۲.بررسی، تهیه، تنظیم و تدوین پیش‌نویس راهبردها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به شناخت نیازمندان، مددجویان دایمی و فصلی و نیز احصای شیوه‌های مناسب بیمه‌گری و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنها و ارائه جهت تأیید و تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
 • ۳.تهیه، تدوین و تنظیم پیش‌نویس برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت درخصوص برقراری و ارائه خدمات حمایتی، درمانی و بیمه‌ای و مشاوره اولیه به افراد مورد حمایت  کمیته امداد امام(ره) و ارائه آنها به مراجع ذی‌صلاح جهت تأیید و تصویب و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
 • ۴.تهیه، تنظیم و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های مربوط به خدمات مددکاری، حمایت‌های بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای به مددجویان و اقشار نیازمند و ارائه جهت تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آنها؛
 • ۵.برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تنظیم پیش‌نویس ضوابط و معیارهای مربوط به پرداخت خدمات حمایتی و معیشتی مورد نیاز مددجویان و ارائه جهت تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای صحیح آنها؛
 • ۶.برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات حمایتی خاص که به کمیته امداد امام(ره) واگذار می‌گردد؛
 • ۷.برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و سامان‌دهی امور مربوط به پذیرش، تحقیقات و ورودی‌های مددجویان کمیته امداد امام(ره)؛
 • ۸.ایجاد تعامل و هماهنگی با مراکز دولتی و غیردولتی به منظور استفاده از امکانات و منابع آنها برای ارائه خدمات حمایتی، بهداشتی و درمانی به اقشار نیازمند و مددجویان فصلی و دایمی؛
 • ۹.همکاری و هماهنگی با معاونت‌های ذی‌ربط در خصوص تأمین و تجهیز منابع و امکانات لازم برای رفع نیازهای مددجویان به ویژه از طریق جلب مشارکت خیران و خیریه‌ها؛
 • ۱۰.انجام بررسی و مطالعات لازم در رابطه با طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی برای تمامی مددجویان مورد حمایت در زمینه‌های معیشتی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، اشتغال، مسکن، امور حقوقی و قضایی و سایر خدمات حمایتی و توانمندسازی با همکاری و هماهنگی واحدهای ذی‌ربط جهت اولویت‌بندی نیازها و اقدام برای تأمین و رفع به موقع نیازهای اولویت‌بندی شده آنان؛
 • ۱۱.برنامه‌ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط در رابطه با شناخت مددجویان و نیازمندان و روزآمد کردن آنها در راستای فراهم آوردن امکان ارائه خدمات مورد نیاز با هماهنگی و همکاری مرکز برنامه‌ریزی؛
 • ۱۲.همکاری و مشارکت در طراحی و اجرا و تهیه و تنظیم سازوکارها و سامانه‌های مناسب ارزیابی عملکرد و سنجش بهروری واحدهای استانی کمیته امداد امام(ره) در ارتباط با امور حمایتی، بهداشتی و درمانی و ارائه گزارش‌های لازم و استفاده از آنها در برنامه‌ریزی، توسعه و بهکرد و حفظ پویایی مدیریت و انجام صحیح و دقیق امور مربوط؛
 • ۱۳.برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور آگاهی از آخرین یافته‌های مربوط به نحوه شناسایی محرومان و ارائه خدمات لازم به آنها و نیز همکای با مراکز مزبور در رابطه با تهیه و تدوین برنامه‌های مطالعاتی و آموزشی مورد نیاز؛
 • ۱۴.شناسایی معضلات و مشکلات واحدهای متولی امور خدمات حمایتی و سلامت خانواده در حوزه‌های ستادی و واحدهای استانی جهت رفع به موقع آنها در راستای تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مورد انتظار در آنها؛
 • ۱۵.بررسی و تنظیم راهکارها و برنامه‌های مؤثر جلب همکاری و تعامل و توسعه ارتباطات و همکاری‌های معاونت با مراجع و سطوح بالاتر و هم‌تراز همچنین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در محیط پیرامونی؛
 • ۱۶.انجام امور مالی و خدمات پشتیبانی در چارچوب اختیارات واگذار شده و دستورالعمل‌های صادره با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی‌ربط؛
 • ۱۷.حضور سازمان یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوط (شوراها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها و...) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های معاونت و با تصمیم و دستور مراجع مافوق سازمانی؛
 • ۱۸.برنامه‌ریزی جهت فراهم آوردن، ارائه و تأمین خدمات حمایتی برای مددجویان و اقشار نیازمند به منظور مقابله با مشکلات، بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی؛
 • ۱۹.تشکیل، راه‌اندازی، سازمان‌دهی دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه، ابلاغ مصوبات دبیرخانه و نظارت بر اجرای تصمیمات متخذه توسط معاونت‌ها و واحدهای اجرایی کمیته امداد امام(ره).

 

فیلتر زمان مطلب
با حضور قائم مقام کمیته امداد ۸۸۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت در استان خراسان شمالی اهدا
6 اسفند 1402 - 10:06
جوان مددجوی کمیته امداد با تلاش بسیار، به آنچه که می‌خواست یعنی تحصیل در رشته پزشکی رسید.
2 اسفند 1402 - 18:47
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، انتظارات این نهاد از مجلس آینده را تشریح کرد.
1 اسفند 1402 - 14:33
گروه جهادی پزشکی الکفیل با استقرار در مسجد سلیمان، خدمات پزشکی و درمانی خود را به 2 هزار بیمار نیازمند ارائه کرد.
27 بهمن 1402 - 11:33
با حضور مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد، همایش کشوری آموزش ضوابط و مقررات حمایت‌های اجتماعی در شیراز آغاز شد.
26 بهمن 1402 - 11:01
مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد جزئیات طرح حمایت از مادران باردار و شیرده دچار سوءتغذیه را تشریح کرد.
24 بهمن 1402 - 14:28
کمیته امداد و قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه(کوثر) با هدف ارائه پنج هزار دستگاه کولر گازی در مناطق محروم کشور، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
23 بهمن 1402 - 13:04
معاون حمایت و سلامت و خانواده کمیته امداد گفت: مستمری بهمن‌ماه مددجویان، ۲۰ بهمن‌ماه واریز شد.
22 بهمن 1402 - 17:10
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)